Vytopený byt – to je situácia, ktorú nechce zažiť nikto. Ale keď už táto situácia nastane, viete, čo robiť?

smart money+ tit_opt

Swiss Life Select SmartMoney+

Zarábajte na svojich voľných peniazoch ako banka a zhodnocujte ich atraktívnejšie bez viazanosti.

Čo robiť:

  • Ak voda uniká z vášho zariadenia, odstavte hlavný prívod vody do bytu.
  • Ak vás vytápa sused, okamžite ho kontaktujte. V prípade skrytej vady totiž ani nemusí vedieť, že vás vytápa. Ak ho nenájdete doma, kontaktujte bytového správcu a havarijnú službu. Ich čísla nájdete na nástenke pri vchode do bytovky
  • Zamedzte ďalším škodám. Veci, ktoré ešte nepoškodila voda odneste do bezpečia, rovnako tak aj tie, ktoré sa ešte dajú zachrániť.
  • Kontaktujte asistenčnú službu svojej poisťovne a dodržujte postup, ktorý vám operátor odporúča, keďže hovor sa nahráva.
  • Zdokumentujte škody – vytvorte fotografie a videá.
  • Čo najrýchlejšie nahláste poistnú udalosť svojej poisťovni a to buď telefonicky alebo online. Podľa rozsahu potom likvidátor rozhodne, či je potrebné obhliadnuť škodu aj osobne alebo postačí obhliadka cez videohovor.

Čítajte viac >>> Filmár Adrián Adamec: „Riadim sa heslom, že keď sa človek nebojí, tak to nie je ten správny nápad“

Čo nerobiť:

  • Neupratujte a neodstraňujte škody, kým poisťovňa škodu neobhliadne. Výnimkou je samozrejme situácia, kedy z bezpečnostných dôvodov musíte zasiahnuť.
     
Nikola Nedeliaková, poistná analytička radí, čo robiť, keď vám niekto vytopí byt alebo ak vy niekoho vytopíte.
Aby ste sa vyhli stresu a nemalým finančným stratám majte poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť. Pre prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť na majetku susedov je dobré mať aj poistenie zodpovednosti za škodu.

Je zrejmé, že vinník je povinný vzniknutú škodu nahradiť či dostať zničené veci do pôvodného stavu. Tí, ktorí majú poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu sa môžu spoľahnúť na plnenie od poisťovne. Je však dôležité mať uzatvorené všetky tri typy poistenia a samozrejme s primeranými poistnými sumami. Odporúčam preto, aby ste si poistenie skontrolovali, alebo kontaktovali skúseného finančného sprostredkovateľa.

Pretože, ak je poistený poškodený aj vinník, stačí nahlásiť škodu v oboch poisťovniach. Vinník si tak bude nárokovať plnenie z poistenia zodpovednosti za škodu a poškodený z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Poškodený tak môže dostať najvyššie možné plnenie. A to preto, že z poistenia zodpovednosti za škodu by poisťovňa plnila len škodu v čase, čo znamená, že by zohľadnila opotrebenie domácnosti, kým plnenie z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti bude vychádzať z nastavených limitov v zmluve. Poisťovne si potom vybavia účty medzi sebou.

Ak je však poistený iba vinník, bude si môcť nárokovať plnenie len z poistenia zodpovednosti za škodu.

Ak je poistený iba poškodený, poisťovňa mu preplatí škodu, avšak následne si bude uplatňovať nárok na finančnú náhradu u vinníka. Ak poistenie nemá, musí to uhradiť z vlastného vrecka.

Dva dobré tipy:

1. dobrý tip:

Zaobstarajte si detektor hladiny vody. Je to malé domáce zariadenie podobné dymovým snímačom, ktoré v kontakte s vodou spustí poplach v mobile. Budete tak vedieť rýchlejšie zasiahnuť a zabrániť väčším škodám.

2. dobrý tip:

Na odstránenie väčších škôd po zatopení môžete využiť pomoc profesionálov. Existujú firmy, ktoré sa zameriavajú na odvlhčovanie a pomôžu vám zlikvidovať škodu či dokonca zistiť príčinu.

Aby ste sa vyhli stresu a nemalým finančným stratám majte poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť. Pre prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť na majetku susedov je dobré mať aj poistenie zodpovednosti za škodu.

Ak chcete mať tieto poistenia správne nastavené, kontaktujte skúseného finančného sprostredkovateľa, ktorý zhodnotí vašu situáciu a navrhne vám riešenia, ktoré vám pomôžu žiť život podľa vlastných predstáv.

Potrebujete poradiť?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Žena zisťuje, či sa má zbaviť akcií z kupónovej privatizácie alebo ich ešte stále môže predať.

Tlačové správy

Zbaviť sa alebo predať akcie z kupónovej privatizácie?

Čo s „bezcennými“ akciami z kupónovej privatizácie? Ešte stále sa nájdu Slováci, ktorí si napriek viacerým možnostiam na zbavenie pozostatkov kupónky ponechali cenné papiere a pri pohľade na poplatky vo výpise z Centrálneho depozitára cenných papierov vraštia čelo.

Čítať ďalej
2023-2-13-kedykolvek-investova-TIT-opt

Tlačové správy

Začnite s investovaním. Kedykoľvek

Akciové indexy len teraz dosiahli svoj historický vrchol a už sa u investorov objavujú obavy z možných poklesov. Poklesy určite prídu. A určite to nie je dôvod na paniku či na to, aby ste zanevreli na investovanie. Práve naopak.

Čítať ďalej
hypoteka bez statnej pomoci_TIT_opt

Tlačové správy

Čo s hypotékou, ak nemáte nárok na pomoc od štátu?

Ak nespĺňate podmienky, aby ste získali štátnu pomoc so zvýšenou splátkou hypotéky, nezúfajte. Stále máte možnosť pri refixácii vyjednávať s bankami a získať lepšie podmienky.

Čítať ďalej
rady mladsiemu ja_TIT_opt

Tlačové správy

Čo robiť, aby ste si mohli povedať: Som finančne zabezpečený?

Mať tak o desať či dvadsať rokov menej a dnešný rozum, to by boli finančné rozhodnutia! Cestovať v čase zatiaľ nevieme, no predsa len môžete využiť rady tých, ktorí už majú aké-také životné skúsenosti, aby ste si pri narábaní s peniazmi mohli povedať: Som finančne zabezpečený.

Čítať ďalej
10 rád pre tých, ktorí sa v roku 2024 chcú o svoje peniaze starať zodpovednejšie

Tlačové správy

10 rád pre tých, ktorí sa v roku 2024 chcú o svoje peniaze starať zodpovednejšie

Chcete sa konečne o svoje ťažko zarobené peniaze starať zodpovedne? Tak si prečítajte 10 rád finančného odborníka Pavla Škriniara a využite všetky možnosti, ktoré vám trh ponúka.

Čítať ďalej
zvyšovanie úrokov a štátna pomoc_TIT_opt

Tlačové správy

Čakáte na klesajúce sadzby hypoték? Kvôli rekordnému dlhu budú zrejme ešte rásť

Úrokové sadzby diktované Európskou centrálnou bankou sa podľa očakávaní bankových analytikov majú meniť v druhom až treťom štvrťroku tak, aby zodpovedali klesajúcej inflácii v eurozóne. Neplatí to však pre úroky slovenských úverov na bývanie. Dôvodom je vývoj sadzieb štátnych dlhopisov Slovenska.

Čítať ďalej