Vytopený byt – to je situácia, ktorú nechce zažiť nikto. Ale keď už táto situácia nastane, viete, čo robiť?

smart money+ tit_opt

Swiss Life Select SmartMoney+

Zarábajte na svojich voľných peniazoch ako banka a zhodnocujte ich atraktívnejšie bez viazanosti.

Čo robiť:

  • Ak voda uniká z vášho zariadenia, odstavte hlavný prívod vody do bytu.
  • Ak vás vytápa sused, okamžite ho kontaktujte. V prípade skrytej vady totiž ani nemusí vedieť, že vás vytápa. Ak ho nenájdete doma, kontaktujte bytového správcu a havarijnú službu. Ich čísla nájdete na nástenke pri vchode do bytovky
  • Zamedzte ďalším škodám. Veci, ktoré ešte nepoškodila voda odneste do bezpečia, rovnako tak aj tie, ktoré sa ešte dajú zachrániť.
  • Kontaktujte asistenčnú službu svojej poisťovne a dodržujte postup, ktorý vám operátor odporúča, keďže hovor sa nahráva.
  • Zdokumentujte škody – vytvorte fotografie a videá.
  • Čo najrýchlejšie nahláste poistnú udalosť svojej poisťovni a to buď telefonicky alebo online. Podľa rozsahu potom likvidátor rozhodne, či je potrebné obhliadnuť škodu aj osobne alebo postačí obhliadka cez videohovor.

Čítajte viac >>> Filmár Adrián Adamec: „Riadim sa heslom, že keď sa človek nebojí, tak to nie je ten správny nápad“

Čo nerobiť:

  • Neupratujte a neodstraňujte škody, kým poisťovňa škodu neobhliadne. Výnimkou je samozrejme situácia, kedy z bezpečnostných dôvodov musíte zasiahnuť.
     
Nikola Nedeliaková, poistná analytička radí, čo robiť, keď vám niekto vytopí byt alebo ak vy niekoho vytopíte.
Aby ste sa vyhli stresu a nemalým finančným stratám majte poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť. Pre prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť na majetku susedov je dobré mať aj poistenie zodpovednosti za škodu.

Je zrejmé, že vinník je povinný vzniknutú škodu nahradiť či dostať zničené veci do pôvodného stavu. Tí, ktorí majú poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu sa môžu spoľahnúť na plnenie od poisťovne. Je však dôležité mať uzatvorené všetky tri typy poistenia a samozrejme s primeranými poistnými sumami. Odporúčam preto, aby ste si poistenie skontrolovali, alebo kontaktovali skúseného finančného sprostredkovateľa.

Pretože, ak je poistený poškodený aj vinník, stačí nahlásiť škodu v oboch poisťovniach. Vinník si tak bude nárokovať plnenie z poistenia zodpovednosti za škodu a poškodený z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Poškodený tak môže dostať najvyššie možné plnenie. A to preto, že z poistenia zodpovednosti za škodu by poisťovňa plnila len škodu v čase, čo znamená, že by zohľadnila opotrebenie domácnosti, kým plnenie z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti bude vychádzať z nastavených limitov v zmluve. Poisťovne si potom vybavia účty medzi sebou.

Ak je však poistený iba vinník, bude si môcť nárokovať plnenie len z poistenia zodpovednosti za škodu.

Ak je poistený iba poškodený, poisťovňa mu preplatí škodu, avšak následne si bude uplatňovať nárok na finančnú náhradu u vinníka. Ak poistenie nemá, musí to uhradiť z vlastného vrecka.

Dva dobré tipy:

1. dobrý tip:

Zaobstarajte si detektor hladiny vody. Je to malé domáce zariadenie podobné dymovým snímačom, ktoré v kontakte s vodou spustí poplach v mobile. Budete tak vedieť rýchlejšie zasiahnuť a zabrániť väčším škodám.

2. dobrý tip:

Na odstránenie väčších škôd po zatopení môžete využiť pomoc profesionálov. Existujú firmy, ktoré sa zameriavajú na odvlhčovanie a pomôžu vám zlikvidovať škodu či dokonca zistiť príčinu.

Aby ste sa vyhli stresu a nemalým finančným stratám majte poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť. Pre prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť na majetku susedov je dobré mať aj poistenie zodpovednosti za škodu.

Ak chcete mať tieto poistenia správne nastavené, kontaktujte skúseného finančného sprostredkovateľa, ktorý zhodnotí vašu situáciu a navrhne vám riešenia, ktoré vám pomôžu žiť život podľa vlastných predstáv.

Potrebujete poradiť?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Slováci potrebujú bývať, preto majú množstvo otázok ohľadom hypoték.

Tlačové správy

Refixácia alebo refinancovanie? 3-ročný alebo 10-ročný fix? Toto sú odpovede na najčastejšie otázky o hypotékach

Štatistiky ukazujú, že trh s hypotékami začína rásť. Či ide iba o malú zmenu alebo začiatok nového trendu ukážu najbližšie mesiace. Fakt je, že ľudia potrebujú niekde bývať a na Slovensku je zvykom bývať vo vlastnom a podľa vlastných predstáv. Taktiež sa dá povedať, že výška úrokových sadzieb nie je vysoká, a to vzhľadom na to, že sme už splácali drahšie hypotéky.

Čítať ďalej
Žena čaká na zníženie úrokových sadzieb po znížení sadzieb zo strany ECB.

Tlačové správy

ECB znížila úrokové sadzby. Slovenské banky zatiaľ vyčkávajú

Zníženie sadzieb ECB zatiaľ pokles sadzieb úverov na bývanie neprinieslo. K poslednej úprave hypotekárnych úrokov došlo v prvý júnový deň. Kým v tomto roku menilo sadzby už šesť bánk a jedna koncom minulého roku, jedna banka nemenila sadzby už viac než rok.

Čítať ďalej
Žena po búrke zisťuje, prečo je dôležité pravidelne aktualizovať neživotné poistenie.

Tlačové správy

Krátke letné búrky môžu mať veľké následky. Je na to vaše poistenie pripravené?

Prívalové dažde a následné zatekanie do nehnuteľnosti je skúškou nervov i nastavenia a podmienok poistnej zmluvy. Človek vtedy raz-dva zistí, či si platil tú správnu poistnú ochranu. Nielen, čo sa týka pokrytia rizík, ale aj poistnej sumy.

Čítať ďalej
Lorenzo Wienecke a Juri Galkin vysvetľujú mladým ako funguje svet financií.

Blogy

Vedomosti o financiách vám pomáhajú žiť život podľa vlastných predstáv

Lorenzo Wienecke a Juri Galkin vysvetľujú mladým ako funguje svet financií. Ako to, že zakotvili práve pri výučbe tohto predmetu? Ako 16-ročných mladých ľudí naučiť samostatne rozhodovať o financiách? A ako motivovať školákov, aby si sporili na dôchodok?

Čítať ďalej
Aj pri finančných produktoch platí, že rýchle nemusí znamenať kvalitné, ale ak si priplatíte, môže to byť inak.

Tlačové správy

Rýchlosť vs. kvalita vs. cena vo finančných produktoch

Ani finančné produkty nemôžete mať zároveň rýchlo, lacno a kvalitne. Za kvalitu a rýchlosť si zvyčajne priplatíte. A nízka cena je zas na úkor rýchlosti či kvality. Pozrite si, ako sa to dotýka jednotlivých finančných produktov.

Čítať ďalej
Cenu finančnej nevedomosti spoznáte, keď to najmenej potrebujete.

Tlačové správy

Koľko stojí sladká nevedomosť vo svete financií?

Nevhodná starostlivosť o úspory, nesprávne nastavené úvery či poistenie vás môžu vyjsť poriadne draho. Pritom stačí málo - zaujímať sa o svoje peniaze.

Čítať ďalej