Tu nájdete všetky dôležité právne informácie a dokumenty spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, a.s. na jednom mieste.

Informačné memorandum pre klienta

Informačné memorandum pre klienta

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre potenciálnych klientov a klientov Swiss Life Select Slovensko, a.s.

Informačné memorandum pre spolupracovníka

Informačné memorandum pre spolupracovníka

Informačné memorandum pre Spolupracujúcich obchodníkov spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, a.s.

Informačné memorandum pre zamestnancov

Informačné memorandum pre zamestnancov

Informačné memorandum pre zamestnancov spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, a.s.

Zásady využívania cookies

Zásady využívania cookies

Informácie o využívaní cookies spoločnosťou Swiss Life Select Slovensko, a.s. na tejto webovej stránke.

Formulár na uplatnenie práv dotknutých osôb

Formulár na uplatnenie práv dotknutých osôb

Žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby podľa GDPR.

Záväzok trvalej udržateľnosti skupiny Swiss Life

Záväzok trvalej udržateľnosti skupiny Swiss Life

Ako vnímame trvalú udržateľnosť v skupine Swiss Life a v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, a.s.

Informácie o prístupe k udržateľnosti v oblasti finančných služieb

Prístup k udržateľnosti v oblasti finančných služieb

Informácie o prístupe spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, a.s. k udržateľnosti v oblasti finančných služieb.

Informácie o prístupe k udržateľnosti v oblasti finančných služieb

Whistleblowing – oznamovanie protispoločenskej činnosti

Informácie o odhaľovaní a predchádzaní aktivít, ktoré môžu byť v rozpore s našimi štandardmi a/alebo právnymi predpismi.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, a.s.

Podmienky portálu FiLiP

Podmienky portálu FiLiP

Podmienky používania klientskeho portálu FiLiP.