Ľudia dnes žijú dlhšie, sú stále mobilnejší, formujú svoj život individuálne a nezávisle. Majú rozdielne predstavy o svojej budúcnosti. Budujú si kariéru, plánujú rodinu a domov alebo sa tešia na dôchodok. Skrátka, ľudia dnes žijú a pracujú podľa vlastných predstáv.

Ľudské životy sú rôzne a neraz v nich nastane nečakaný zvrat. Ale pokiaľ ide o finančnú bezpečnosť a krytie rizika, majú naši klienti stále rovnaké potreby a požiadavky. Prevzatím rizík tých, ktorých poisťujeme, im poskytujeme finančnú stabilitu a tým aj väčšiu samostatnosť pri rozhodovaní. Toto je pôvod nášho mandátu v Swiss Life, pomáhať ľuďom žiť život podľa vlastných predstáv.

Sme súčasťou spoločnosti Swiss Life, ktorá si drží vedúce postavenie na trhu životného poistenia už viac ako 160 rokov. Naše skúsenosti s produktami, know-how o rizikách, kvalitou servisu a finančného sprostredkovania a tiež výkonné obchodné siete tvoria základ tohto úspechu.

ConradWidmer3

Swiss Life stálo pri zrode komerčného poistenia

1857

Spoločnosť Swiss Life vznikla v roku 1857. Založil a 35 rokov ju viedol Conrad Widmer, právnik narodený v Altnau v Thrugau a pracujúci vo Freauenfelde. V predstavenstve spoločnosti od začiatku sedeli zástupcovia väčšiny švajčiarskych kantónov. Najprv toto družstvo fungovalo pod názvom Schweizerische Rentenanstalt a bolo garantované Schweizerische Kreditanstalt.

Do rozvoja firmy bol zapojený aj popredný zürišský politik Alfred Escher, ktorý chcel švajčiarskym rodinám poskytnúť dostatočne pevný základ pri poistení proti životným neistotám. Preto môžeme rok vzniku Swiss Life považovať aj za rok, kedy vo Švajčiarsku vzniklo komerčné životné poistenie.

police_no_1_300ppi_orez

Akcie sa obchodujú na švajčiarskom trhu

1998

Schweizerische Rentenanstalt sa v roku 1997 zmenil z družstva na verejne obchodovanú spoločnosť. Jej akcie debutovali v indexe švajčiarskeho trhu v roku 1998. Nasledujúce dva roky začala firma výrazne expandovať, keď získala spoločnosti Livit, Banca Del Gottardo, Lloyd Continental, UTO Albis, Schveizerische Treuhandgesellschaft. V roku 2001 prevzala aj nehnuteľnosti spoločnosti Oscar Weber Holding AG.

Logo beim Hauptgebäude

Vznik novej identity

2004

V roku 2004 sa rýchle akvizičné tempo utlmilo. Firma prešla reštrukturalizáciou a vrátila sa k svojej hlavnej činnosti. Prijala tiež svoj súčasný názov Swiss Life.
Nové logo Swiss Life dokonale vystihuje identitu spoločnosti. Červená farba a biely kríž odkazujú na naše švajčiarske korene. Tri línie symbolizujú hlavné čiary života na dlani pravej ruky. Tie odzrkadľujú našu orientáciu na ľudí a ich špecifické potreby. Dokážeme komplexne vyriešiť životné, penzijné a finančné situácie.

Swiss Life Hauptgebäude

Veľké akvizície

2007

Koncom roka 2007 oznámila spoločnosť Swiss Life, že má záujem odkúpiť spoločnosť AWD Holding a o štyri mesiace neskôr vlastnila 86,2 % AWD. V roku 2013 sa táto spoločnosť premenovala na Swiss Life Select. Akvizícia spoločnosti Corpus Sireo, nemeckého poskytovateľa služieb pre správu nehnuteľnustí, bola dokončená v lete 2014 a v roku 2016 to bolo rovnako aj s MayFair Capital, britskej spoločnosti, ktorá spravuje investície nehnuteľností.

V roku 2013 vstúpil Swiss Life aj na český trh. Expanzia u našich západných susedov pokračovala v roku 2018, keď kúpili jednotku na trhu - české Fincentrum.

2020

V roku 2018 vstúpila spoločnosť kúpou firmy Fincentrum a. s. aj na slovenský trh. Gigant poskytuje služby v Českej republike pod značkou Fincentrum & Swiss Life Select a od septembra 2020 pod značkou Swiss Life Select na Slovensku.

Základné údaje

IČO: 36752606
Adresa: Mlynské Nivy 49/II., 821 09 Bratislava
Zápis v OR: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4102/B
Predstavenstvo: PaedDr. František Dragúň, Mgr. David Hegner, Michal Faltičko, Adrian Grunert
Dozorná rada: Theodoros Iaponas, Philipp Carl Michael Mumenthaler, Vital Andreas Schwander, Rolf Werner Aeberli

Názov spoločnosti je ďalej na www.swisslifeselect.sk používaný ako Swiss Life Select.
Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod registračným číslom: 50705, na základe rozhodnutí Národnej banky Slovenska: 
Číslo: OPK-723/2007-PLP, OPK-1500/2007-PLP, OPK-1499/2007-PLP, ODT-13848/2010 (02.12.2010), ODT – 718/2014-1 (10.02.2014).
Swiss Life Select Slovensko, a. s. je zapísané v podregistroch pre vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta nasledovne:
Podregister starobného dôchodkového sporenia od 28.02.2014, Podregister prijímania vkladov a Podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov od 03.12.2010, Podregister kapitálového trhu od 20.07.2007, Podregister doplnkového dôchodkového sporenia od 14.06.2007 a Podregister poistenia alebo zaistenia od 12.04.2007.
Viac informácií nájdete na stránkach:
https://regfap.nbs.sk/search.php?row=1
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=93916&SID=2&P=0

Obchodní partneri v Slovenskej republike

Poistenie alebo zaistenie

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
 • AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o.
 • Colonnade Insurance S. A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ČSOB Poisťovňa, a. s.
 • Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Fortegra Europe Insurance Company Limited, zastúpená spoločnosťou DEFEND INSURANCE s.r.o.
 • Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • NN Životná poisťovňa, a. s.
 • NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni,
  NOVIS Poisťovňa a.s.
 • Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Agra poisťovňa)
 • PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 • YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Úvery

 • COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
 • Československá obchodná banka, a. s.
 • ČSOB Leasing, a. s.
 • Diners Club CS, s.r.o.
 • Home Credit Slovakia, a. s.
 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
 • Prima banka Slovensko, a. s.
 • Privatbanka, a. s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Tatra-Leasing, s.r.o.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
 • 365.bank, a. s.

Kapitálový trh

 • Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • European Investment Centre, o.c.p., a. s.
 • IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • International Investment Platform, o.c.p., a.s.
 • INVESTIKA, investiční společnosť, a.s.
 • QuantOn Solutions, o.c.p., a.s.
 • UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
 • Wealth Effect Management o.c.p., a.s.
 • WOOD & Company Financial Services, a. s.
 • 365.invest, správ. spol., a. s.

Vklady

 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Privatbanka, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

DDS

 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
 • STABILITA, d.d.s., a.s.
 • UNIQA d.d.s., a.s.

DSS

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť a.s.
 • UNIQA d.s.s., a.s.
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.