Úspešné investovanie nie je jednoduché, aj keď to mnohí tvrdia. Nie je však ani také zložité, ako si mnohí myslia. Ak by bolo jednoduché, boli by sme všetci bohatí. Ak by však bolo komplikované, počet investorov by nemohol byť taký vysoký.

Youtube Futbalistka

Preto ak ide o investície, hypotéky, poistenie či správu majetku vyberte si silného partnera. Vyberte si odborníkov zo Swiss Life Select.

Youtube huslista

Preto ak ide o investície, hypotéky, poistenie či správu majetku vyberte si silného partnera. Vyberte si odborníkov zo Swiss Life Select.

Jednoduchosť v investovaní spočíva predovšetkým v zaslaní peňazí. Zložité je vybrať si kam peniaze poslať a problémom zvykne byť aj správanie investora. Nie je totiž jednoduché vybrať si z početnej ponuky poskytovateľov i z ponuky investičných produktov. Tiež treba dodržiavať zopár pravidiel pri sledovaní vývoja hodnoty investície.

Ponúkame pár oblastí investovania, ktoré je vhodné poznať ešte pred investovaním, resp. si ich aspoň uvedomiť pri už existujúcej investícii. Pomôže to pochopiť prípadný neúspech a vysvetliť jeho dôvod.

Čítajte viac >>> Nakupujete v zľave? Ukážeme vám, ako na tom skutočne šetriť
 

1.) Vedomosti

Kto do finančného trhu skočí bez toho, aby chápal, ako funguje, vystavuje sa riziku získania skúseností z vlastných a drahých chýb.
 

2.) Riziká

Každá investícia je spojená s rizikom. Negatívnou správou je, že zoznam týchto rizík je veľmi dlhý. Pozitívnou správou je, že riziká je možné efektívne riadiť. Vďaka uvedomeniu si rizík a ich riadeniu sa dá ochrániť kapitál a zvyšovať šanca na úspech.
 

3.) Emócie

Emócie ovplyvňujú zdravý úsudok. Pri investovaní je vhodnejšie spoľahnúť sa na čísla z analýz než na aktuálne pocity a náladu. Chamtivosť, obavy či stres sú častým dôvodom výrazných strát.
 

4.) Disciplína

Cesta k úspechu nikdy nie je priamočiara a bez prekážok. Dodržiavanie pravidiel a plánu však k nemu vedie. Aj keď je náročnejšie zvládať poklesy než nárasty hodnoty investície, oba smery pohybu sú prirodzené pre každý typ investície.
 

5.) Nadmernosť

Neustála obmena čohokoľvek súvisí vždy so stratami a dodatočnými nákladmi. Odolanie emóciám a dodržanie disciplíny zabraňuje nadmernému obchodovaniu, teda situácii, keď investícia nedosahuje v krátkom čase očakávané dlhodobé výsledky.
 

6.) Plán

Kto nevie, kam sa chce dostať, môže ísť akýmkoľvek smerom. Finančný plán výrazne zjednodušuje výber investičných nástrojov, určuje trvanie ich vlastníctva a čas i spôsob predaja. Plán zamedzuje impulzívnosti, ktorá vedie skôr k stratám než k ziskom.
 

7.) Reakcie

Finančný trh sa neustále a rýchlo vyvíja. Oneskorené reakcie na vzniknuté udalosti spôsobujú straty. Schopnosť rýchlej reakcie na udalosti a aj možnosť využiť krátkodobé príležitosti je vlastnosťou úspešných obchodníkov, nie bežných investorov.
 

8.) Straty

Nikto sa nedokáže stopercentne vyhnúť stratám. Dôležité je minimalizovať ich. Preto je potrebné diverzifikovať a rozlišovať medzi stratami spôsobenými nesprávnym rozhodnutím a stratami vyvolanými globálnymi udalosťami. Snaha vymazať stratu predlžovaním trvania investície je vhodná pri dostatočne diverzifikovanom riešení, nie však pri výbere konkrétnych cenných papierov. To môže viesť k prehĺbeniu existujúcej straty.
 

9.) Zisky

Rovnako, ako je dôležité včas ukončiť stratový obchod, je dôležité včas ukončiť aj ziskový obchod. Žiadna investícia nebude donekonečna zvyšovať svoju hodnotu. Opäť je to plán, ktorý stanoví, kedy je vhodná realizácia zisku. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poklesu zisku a následná snaha získať späť stratené, ktorá môže viesť až k strate.
 

10.) Prispôsobovanie sa

Podmienky a možnosti trhu sa postupom času menia a dôležité je prispôsobovať sa zmenám. To, čo bolo výnosné v minulosti, s veľkou pravdepodobnosťou nebude výnosné v budúcnosti. Preto je nevyhnutná priebežná obmena zloženia investície.
 

Ako na to
V prvom rade je potrebné využívať produkty licencovaných subjektov. Nie je to síce garancia úspechu, ale okruh ponúkaných riešení sa zúži práve o najrizikovejšie príležitosti.

Správu investície nechajte na odborníkov. Aj odborníci sú síce ľudia so všetkými chybami, no ich chyby nie sú také časté ako pri bežných investoroch. Dodržujú totiž pravidlá na znižovanie rizík už aj pre snahu udržať si pravidelný príjem zo zamestnania.

Uprednostnite diverzifikované riešenia pred „neopakovateľnou“ investičnom príležitosťou. Čím väčšie rozloženie investície, tým menšie výkyvy bude investícia mať.

Neplánované výkyvy v hodnote investície sú dôvodom nespokojnosti investorov. Nespokojnosť však vyplýva z absencie plánu, neadekvátnej reakcie, nedodržania disciplíny a podľahnutiu emóciám.

Pravidelnosť znižuje mnohé riziká a to z pohľadu ochrany celého vkladu pred nesprávnou voľbou, nevhodného načasovania alebo dostupnosti peňazí. Výhod plynúcich z pravidelnosti je neporovnateľne viac, ako nevýhod.

Dlhodobosť je kľúčom k úspechu v prípade dodržania odporúčaní na diverzifikáciu, pravidelnosť, kvality investičného nástroja či existencie plánu.

Čítajte viac >>> Oplatí sa vydržať! Výnosy z podielových fondov sa po troch rokoch nebudú zdaňovať

Ak neviete, kde začať, prípadne ako zmeniť vašu existujúcu investíciu, aby bola podľa vašich predstáv, kontaktujte nezávislého finančného sprostredkovateľa s licenciou zo sektora kapitálového trhu. Zoznam je dostupný na stránkach Národnej banky Slovenska.
 

Potrebujete poradiť?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Mladým stačí, aby si sporili málo, aby mali zaujímavý dôchodok.

Tlačové správy

Dôležitá informácia pre mladých: Stačí málo peňazí, aby ste si našetrili na zaujímavý dôchodok

Predstavte si, že máte možnosť pravidelne investovať desatinu svojho príjmu iba počas desiatich rokov. Kedy by ste s tým mali začať, aby ste si našetrili na zaujímavý dôchodok?

Čítať ďalej
Dušan Moskaľ našiel vďaka práci finančného sprostredkovateľa ideálny work-life balance.

Životné témy

Dušan Moskaľ: „Vytvoríš si pasívny príjem, ktorý ti pípne na účet, aj keď celý mesiac nepracuješ“

Dušan Moskaľ, Exkluzívny finančný sprostredkovateľ Swiss Life Select robí finančného sprostredkovateľa od vysokej školy. Dnes namiesto práce 12/7 našiel work-life balance - pol roka pracuje a pol roka cestuje. Vďaku za svoj úspech prejavuje tak, že pomáha prostredníctvom charitatívnej organizácie Lions Club tým, ktorí to najviac potrebujú.

Čítať ďalej
Vnuk a stará mama sa tešia, že existuje spôsob, ako by mohli mať obaja vyšší dôchodok.

Tlačové správy

Vyšší dôchodok pre mladých z II. piliera a udržateľnejší dôchodok pre starších z I. piliera

Nevýhodou druhého piliera je, že efekty zloženého úročenia, ktoré zabezpečia veľa peňazí na dôchodky, sa prejavia až po veľmi dlhom čase. Nevýhodou prvého piliera, že potrebuje vyzbierať veľa peňazí v súčasnosti, čo v rámci odvodov ide na úkor druhého piliera. Čo ak by ale odvody boli prerozdelené inak pri mladých a starších sporiteľoch?

Čítať ďalej
ako by mal štát skutočne pomáhať s bývaním_opt

Tlačové správy

Ako by mal štát skutočne pomáhať Slovákom s bývaním

Avizovaná podpora vlády pre ľudí, ktorým výrazne narástli úroky na hypotéke, je len zanedbávanie podpory bývania na Slovensku. Radšej by sa mala vláda zamerať na prevenciu vo forme štátnej prémie pri stavebnom sporení, podporu nájomného bývania či administratívnu podporu developerov pri bytovej výstavbe.

Čítať ďalej
Manželia hľadajú spôsob, ako si znížiť splátku po zvýšení úrokovej sadzby hypotéky.

Tlačové správy

Ako si znížiť splátku, keď vám banka zvýši úrok na hypotéke?

Banky zvyšujú sadzby hypoték. V priebehu niekoľkých dní upravili sadzby tri banky. V reči čísel to znamená, že na splácanie 100-tisícovej hypotéky je potrebné pripraviť o desať až štyridsať eur mesačne viac.

Čítať ďalej
Záleží, ako budete sporiť svojim deťom na budúcnosť.

Tlačové správy

Záleží na tom, kde a ako sporíte deťom na budúcnosť

Niekto začne s budovaním finančného piliera pre potomka hneď s jeho príchodom na svet. Iný si jeho dôležitosť uvedomí po nejakom čase a ďalší sa zobudí až krátko pred tým, ako dieťa peniaze potrebuje. Pritom dĺžka trvania sporenia pre deti je rozhodujúcim parametrom.

Čítať ďalej