Nevýhodou druhého piliera je, že efekty zloženého úročenia, ktoré zabezpečia veľa peňazí na dôchodky, sa prejavia až po veľmi dlhom čase. Nevýhodou prvého piliera, že potrebuje vyzbierať veľa peňazí v súčasnosti, čo v rámci odvodov ide na úkor druhého piliera. Čo ak by ale odvody boli prerozdelené inak pri mladých a starších sporiteľoch?

Youtube Futbalistka

Preto ak ide o investície, hypotéky, poistenie či správu majetku vyberte si silného partnera. Vyberte si odborníkov zo Swiss Life Select.

Youtube huslista

Preto ak ide o investície, hypotéky, poistenie či správu majetku vyberte si silného partnera. Vyberte si odborníkov zo Swiss Life Select.

Efekt zloženého úročenia, z ktorého ťaží druhý pilier, potrebuje dostatočne dlhý čas, aby sa ukázal. Na druhej strane prvý pilier potrebuje vybrať čo najviac v súčasnosti. Preto jedno z riešení, ako zvýšiť príjmy prvého piliera a zároveň zlepšiť situáciu pri poberaní dôchodkov z druhého piliera, by mohla byť kombinácia zvýšenia a zníženia príspevku do druhého piliera - zvýšiť podiel odvodu do druhého piliera pre mladých v prvých rokoch dôchodkového sporenia a zvýšiť podiel odvodu do prvého piliera pri starších sporiteľoch v posledných rokoch dôchodkového sporenia.

Mladí majú nižšie príjmy než starší. Pri odvode 12,5 % z hrubej mzdy je to vždy menej ako 12,5 % zo mzdy zamestnanca krátko pred dôchodkom. Mladému sa však príspevok bude zhodnocovať desiatky rokov a z vyšších úspor bude môcť viac odľahčiť výdavky Sociálnej poisťovne v budúcnosti. Jeho príspevok do priebežného systému v porovnaní so staršími sporiteľmi nie je významný. Naopak, pri staršom sporiteľovi už k výraznému efektu zloženého úročenia pre krátkosť času do dôchodku nedôjde, ale jeho príspevok ako rovnaké percento avšak z vyššieho príjmu je významnejší.

Ak sa pri najmladších sporiteľoch zvýši príspevok do druhého piliera z 5,5 % napríklad na 7 %, teda o 1,5 %, a odvod do prvého piliera sa pri starších sporiteľov zvýši z 12,5 % na 13,5 %, teda iba o 1 %, príjmy do prvého piliera sa zvýšia. Mladší budú ťažiť z vyššieho dôchodku z druhého, starší zase z udržateľnejšieho prvého piliera. Celkový rozdiel v odvodoch je navyše v prospech prvého piliera zastúpeného Sociálnou poisťovňou, teda aj súčasní dôchodcovia budú mať udržateľnejšie dôchodky.
 

Čo dnes druhý pilier ponúka?
Rozloženie rizika pri poberaní dôchodku. Človek nebude závislý výlučne na jednom zdroji – na štáte (dôchodok bude plynúť z I. a II. piliera, nielen z I. piliera).
 Zabezpečuje pozostalých. Povinné odvody sa stávajú predmetom dedičstva a dokážu jednorazovo výrazne pomôcť pozostalým.
Vyplácanie dôchodku je po novom rozdelené na dve fázy. V prvej fáze sú všetky nespotrebované úspory predmetom dedičstva, v druhej fáze sa vypláca doživotný dôchodok a znižuje sa riziko, že vo vysokom veku ostane človek bez primeraného príjmu.

Ak sa však nechcete spoliehať len na sľuby a rozhodnutia politikov, mali by ste využiť ďalšie tri dôchodkové piliere, ktoré nám súčasný systém ponúka.

Ak pracujete pre zodpovednú spoločnosť, ktorá vám prispieva do III. piliera, určite využite túto možnosť. Motiváciou vám môže byť aj zníženie daňovej povinnosti.

Čítajte viac >>> Kde hľadať peniaze na vytvorenie finančnej rezervy?

Štvrtý pilier je predovšetkým o daňovej motivácii. K dispozícii sú rôzne investičné príležitosti, ktorých výnosy nepodliehajú dani z príjmov. Podmienkou je ponechať v nich úspory dostatočne dlhý čas.

Piatym pilierom je akékoľvek zabezpečenie sa bez potreby motivácie zo strany štátu či zamestnávateľa. Životné udalosti sú rôzne a dostatočne vysoká finančná rezerva na prekonanie z nich vyplývajúceho nepriaznivého obdobia je skutočne na nezaplatenie.

Preto ak sa chcete komplexne zabezpečiť na dôchodok, oslovte skúseného finančného sprostredkovateľa, ktorý zhodnotí vašu situáciu a navrhne vám riešenie, ktoré vám pomôže žiť život podľa vlastných predstáv.
 

Potrebujete poradiť?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Žena zisťuje, či sa má zbaviť akcií z kupónovej privatizácie alebo ich ešte stále môže predať.

Tlačové správy

Zbaviť sa alebo predať akcie z kupónovej privatizácie?

Čo s „bezcennými“ akciami z kupónovej privatizácie? Ešte stále sa nájdu Slováci, ktorí si napriek viacerým možnostiam na zbavenie pozostatkov kupónky ponechali cenné papiere a pri pohľade na poplatky vo výpise z Centrálneho depozitára cenných papierov vraštia čelo.

Čítať ďalej
2023-2-13-kedykolvek-investova-TIT-opt

Tlačové správy

Začnite s investovaním. Kedykoľvek

Akciové indexy len teraz dosiahli svoj historický vrchol a už sa u investorov objavujú obavy z možných poklesov. Poklesy určite prídu. A určite to nie je dôvod na paniku či na to, aby ste zanevreli na investovanie. Práve naopak.

Čítať ďalej
hypoteka bez statnej pomoci_TIT_opt

Tlačové správy

Čo s hypotékou, ak nemáte nárok na pomoc od štátu?

Ak nespĺňate podmienky, aby ste získali štátnu pomoc so zvýšenou splátkou hypotéky, nezúfajte. Stále máte možnosť pri refixácii vyjednávať s bankami a získať lepšie podmienky.

Čítať ďalej
Čo robiť, ak vás vytopí sused.

Tlačové správy

Čo robiť, ak vás vytopí sused, alebo vy vytopíte suseda?

Vytopený byt – to je situácia, ktorú nechce zažiť nikto. Ale keď už táto situácia nastane, viete, čo robiť?

Čítať ďalej
rady mladsiemu ja_TIT_opt

Tlačové správy

Čo robiť, aby ste si mohli povedať: Som finančne zabezpečený?

Mať tak o desať či dvadsať rokov menej a dnešný rozum, to by boli finančné rozhodnutia! Cestovať v čase zatiaľ nevieme, no predsa len môžete využiť rady tých, ktorí už majú aké-také životné skúsenosti, aby ste si pri narábaní s peniazmi mohli povedať: Som finančne zabezpečený.

Čítať ďalej
10 rád pre tých, ktorí sa v roku 2024 chcú o svoje peniaze starať zodpovednejšie

Tlačové správy

10 rád pre tých, ktorí sa v roku 2024 chcú o svoje peniaze starať zodpovednejšie

Chcete sa konečne o svoje ťažko zarobené peniaze starať zodpovedne? Tak si prečítajte 10 rád finančného odborníka Pavla Škriniara a využite všetky možnosti, ktoré vám trh ponúka.

Čítať ďalej