Je všeobecne známe, že peniaze v banke sú chránené. Ak má človek na účte menej ako 100 000 eur, nemusí sa obávať, že o ne príde. Chybou pri uložení úspor na dlhý čas je požiadavka na takúto ochranu vkladu aj pri investičných produktoch. Neznamená to však, že investície chránené nie sú.

Hlavne_video_jachta_youtube_thumbnail

Sny sú na to, aby sa splnili! Súhlasíte? Tak aký je ten váš? Dajte nám o ňom vedieť.

Hlavne_video_heliport_youtube_thumbnail

Netradičné? Bláznivé? Alebo len také vaše? Je úplne jedno, čo si iní myslia o vašich snoch. My vám s ich napĺňaním pomôžeme.

Investície síce nie sú chránené Fondom ochrany vkladov, teda nemajú garantovanú návratnosť vkladu a úrokov, no napriek tomu bez ochrany nie sú. Typ ochrany závisí od samotného investičného nástroja.

Bežnými investormi sú najčastejšie využívané podielové fondy. Ochrana úspor v nich má podobu oddelenia majetku, dohľadu a diverzifikácie portfólia.

Podielový fond je spoločným majetkom podielnikov (investorov) a teda nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti. Hospodárenie správcu nemá nič spoločné s výsledkami podielového fondu. Je to ako prípad bytového domu, kde byty sú vo vlastníctve obyvateľov, no dom ako taký je pod správou bytového družstva. Ceny bytov a teda aj hodnota celého domu sa vyvíjajú nezávisle od výsledkov družstva.

To, kam môže podielový fond investovať, vymedzuje zákon o kolektívnom investovaní. Správca navyše každý obchod nerobí sám, ale prostredníctvom depozitára. Tým je banka s povolením od Národnej banky Slovenska. Úlohou depozitára je dozerať na to, aby každá operácia s peniazmi podielnikov bola v súlade s legislatívou. Nad týmto procesom zároveň dohliada Národná banka Slovenska.
 

Úlohou Garančného fondu investícií je poskytnutie náhrady za nedostupný klientsky majetok.

Investičné riziko sa v podielovom fonde znižuje nákupom rôznych cenných papierov. Podiel jedného cenného papiera pritom nemá tvoriť viac ako 5 % majetku podielového fondu. Fondy majú bežne vo svojom majetku desiatky až stovky firiem či krajín. Niektoré fondy investujú aj do ďalších podielových fondov, čím ešte viac minimalizujú investičné riziko. Čím pestrejší je majetok fondu, tým menší vplyv na výsledok má napríklad neúspech jednej jeho časti.

Pri investovaní do cenných papierov, napríklad dlhopisov, akcií alebo ETF, funguje kompenzačný stupeň ochrany klientov. Úlohou Garančného fondu investícií je poskytnutie náhrady za nedostupný klientsky majetok. V tomto prípade nie je vecou náhrady strata pri poklese trhovej ceny, ale napríklad peniaze, za ktoré sa ešte nenakúpili cenné papiere, resp. samotné cenné papiere, ktoré boli v úschove.

Ochrániť svoje peniaze však môže investor aj sám, a to napríklad výberom samotných produktov a overením prijatých informácií o ňom. Diverzifikácia nie je iba ochrana pred investičným rizikom. Správnou kombináciou investičných produktov, teda vyskladanie produktov s rôznou mierou likvidnosti a odporúčaného trvania, sa dá ochrániť pred potrebou vyberať peniaze v nevhodnom momente. Dôležitou vecou by mala byť aj kontrola prevodného príkazu, teda či číslo účtu a variabilný symbol súhlasia s údajmi zverejnenými poskytovateľom produktu.

Ak neviete, ako začať, začnite aspoň konzultáciou s nezávislým finančným sprostredkovateľov, ktorý má oprávnenie na poskytovanie služieb v sektore kapitálového trhu. Ich zoznam je k dispozícii na stránkach Národnej banky Slovenska. Ten zhodnotí vašu situáciu a pripraví riešenie, ktoré vám pomôže žiť život podľa vlastných predstáv.
 

Chcete vedieť viac?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

1054769009

Tlačové správy

Ako si dnes našetriť na dofinancovanie hypotéky

Vlastné bývanie je realitou pre 90 % Slovákov a snom vari všetkých mladých Slovákov. Cesta k nemu je však dnes podstatne náročnejšia, než pred pár rokmi. Dôvodom je, ako inak, roky medializovaný nárast cien nehnuteľností i úrokových sadzieb. Aké riešenia majú dnes k dispozícií záujemcovia o bývanie?

Čítať ďalej
2230584707

Tlačové správy

Gold, guld, oro, ouro, altın, arany. Skrátka zlato. Prečo by (ne)malo byť aj vo vašom portfóliu

Zlato je hodnota, ktorú vnímame ešte z rozprávok. Od detstva ho tak považujeme za niečo vzácne, za aktívum, ktoré treba vlastniť. Aké sú výhody a nevýhody vlastnenia zlata? Odpoveď sa snažil nájsť Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Čítať ďalej
invalidita na slovensku_shutterstock_750933124

Tlačové správy

Každý 12-ty Slovák poberá invalidný dôchodok. V 97 % prípadov je príčinou choroba

Štatistiky uvádzajú, že každý 12-ty Slovák v produktívnom veku poberá invalidný dôchodok. Jeho výška sa z roka na rok voči priemernej mzde znižuje. Túto finančnú stratu možno dohnať vďaka správne nastavenému poisteniu pre prípad invalidity.

Čítať ďalej
Happy couple reading a letter in their living room, young smile man and woman sitting on couch, sofa looking to each other talking

Tlačové správy

Čo nenájdete vo výpisoch z dôchodkového sporenia a čo potrebujete vedieť?

Výpis z druhého i tretieho dôchodkového piliera by ste už mali mať. Buď vám prišiel poštou, emailom alebo sa doň môžete pozrieť po prihlásení sa do klientskeho portálu vášho dôchodkového správcu. Čo sa v ňom dozviete a čo si máte domyslieť?

Čítať ďalej
SLS02496

Životné témy

Miriam Fuňová zachránila Majoliku pred zánikom a opäť jej vdýchla život

Miriam Fuňová bola jednou z prvých hovorkýň v slovenských bankách a ako šéfka marketingu si prešla viacerými top firmami vo finančnom sektore. Po kariére vo vrcholovom manažmente zakotvila v Slovenskej ľudovej majolike v Modre, ktorú sa jej podarilo zachrániť pred krachom.

Čítať ďalej
denisa stefanova1_4

Životné témy

Slovenka Denisa Stefanová hrá futbal v Bundeslige a varila pre Rytmusa, Kaliho či pápeža

Varila pre pápeža, ale jej jedlá chutia aj slovenským raperom, hercom a herečkám, či bežným stravníkom, ktorí vďaka jej chutným krabičkám nemusia hladovať ani držať všakovaké diéty. Popri futbale našla sebarealizáciu aj v gastronómii a jej projekt StefFit postavila na vyváženej a výživnej strave, ktorú si spočiatku pripravovala len pre seba ako samouk. Úspešná slovenská futbalistka Denisa Stefanová sa v kuchyni obracia rovnako svižne ako na trávniku.

Čítať ďalej