Je všeobecne známe, že peniaze v banke sú chránené. Ak má človek na účte menej ako 100 000 eur, nemusí sa obávať, že o ne príde. Chybou pri uložení úspor na dlhý čas je požiadavka na takúto ochranu vkladu aj pri investičných produktoch. Neznamená to však, že investície chránené nie sú.

Hlavne_video_jachta_youtube_thumbnail

Sny sú na to, aby sa splnili! Súhlasíte? Tak aký je ten váš? Dajte nám o ňom vedieť.

Hlavne_video_heliport_youtube_thumbnail

Netradičné? Bláznivé? Alebo len také vaše? Je úplne jedno, čo si iní myslia o vašich snoch. My vám s ich napĺňaním pomôžeme.

Investície síce nie sú chránené Fondom ochrany vkladov, teda nemajú garantovanú návratnosť vkladu a úrokov, no napriek tomu bez ochrany nie sú. Typ ochrany závisí od samotného investičného nástroja.

Bežnými investormi sú najčastejšie využívané podielové fondy. Ochrana úspor v nich má podobu oddelenia majetku, dohľadu a diverzifikácie portfólia.

Podielový fond je spoločným majetkom podielnikov (investorov) a teda nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti. Hospodárenie správcu nemá nič spoločné s výsledkami podielového fondu. Je to ako prípad bytového domu, kde byty sú vo vlastníctve obyvateľov, no dom ako taký je pod správou bytového družstva. Ceny bytov a teda aj hodnota celého domu sa vyvíjajú nezávisle od výsledkov družstva.

To, kam môže podielový fond investovať, vymedzuje zákon o kolektívnom investovaní. Správca navyše každý obchod nerobí sám, ale prostredníctvom depozitára. Tým je banka s povolením od Národnej banky Slovenska. Úlohou depozitára je dozerať na to, aby každá operácia s peniazmi podielnikov bola v súlade s legislatívou. Nad týmto procesom zároveň dohliada Národná banka Slovenska.
 

Úlohou Garančného fondu investícií je poskytnutie náhrady za nedostupný klientsky majetok.

Investičné riziko sa v podielovom fonde znižuje nákupom rôznych cenných papierov. Podiel jedného cenného papiera pritom nemá tvoriť viac ako 5 % majetku podielového fondu. Fondy majú bežne vo svojom majetku desiatky až stovky firiem či krajín. Niektoré fondy investujú aj do ďalších podielových fondov, čím ešte viac minimalizujú investičné riziko. Čím pestrejší je majetok fondu, tým menší vplyv na výsledok má napríklad neúspech jednej jeho časti.

Pri investovaní do cenných papierov, napríklad dlhopisov, akcií alebo ETF, funguje kompenzačný stupeň ochrany klientov. Úlohou Garančného fondu investícií je poskytnutie náhrady za nedostupný klientsky majetok. V tomto prípade nie je vecou náhrady strata pri poklese trhovej ceny, ale napríklad peniaze, za ktoré sa ešte nenakúpili cenné papiere, resp. samotné cenné papiere, ktoré boli v úschove.

Ochrániť svoje peniaze však môže investor aj sám, a to napríklad výberom samotných produktov a overením prijatých informácií o ňom. Diverzifikácia nie je iba ochrana pred investičným rizikom. Správnou kombináciou investičných produktov, teda vyskladanie produktov s rôznou mierou likvidnosti a odporúčaného trvania, sa dá ochrániť pred potrebou vyberať peniaze v nevhodnom momente. Dôležitou vecou by mala byť aj kontrola prevodného príkazu, teda či číslo účtu a variabilný symbol súhlasia s údajmi zverejnenými poskytovateľom produktu.

Ak neviete, ako začať, začnite aspoň konzultáciou s nezávislým finančným sprostredkovateľov, ktorý má oprávnenie na poskytovanie služieb v sektore kapitálového trhu. Ich zoznam je k dispozícii na stránkach Národnej banky Slovenska. Ten zhodnotí vašu situáciu a pripraví riešenie, ktoré vám pomôže žiť život podľa vlastných predstáv.
 

Chcete vedieť viac?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Busy young modern man in formalwear checking the time while sitting in the office

Tlačové správy

Správna investícia? Čím dlhšia, tým výnosnejšia

Kto začal s investovaním pred rokom, je v strate. Kto s tým začal pred piatimi rokmi, je v zisku. Investovanie je však určené na obdobie dlhšie ako desať rokov. Ako sú na tom dlhodobí investori dnes a ako na tom boli v minulosti?

Čítať ďalej
Enjoying time together. Young loving father carrying his smiling daughter and kissing his wife while spending free time outdoors

Aj vy môžete rozumne zhodnotiť svoje peniaze

Ak očakávate rady, ako zbohatnúť za noc, asi vás sklameme. Zaručene rýchle ani zázračné riešenia totiž neexistujú. Ak však dáte šancu rozumnému investovaniu vašich peňazí, vykročíte na istú cestu za bohatstvom.

Čítať ďalej
A7401095

Životné témy

Matej Hliničan: „O svoju bedmintonovú kariéru som sa od pätnástich staral sám“

S bedmintonom začínal ako osemročný. K najrýchlejšiemu športu na svete, ktorý hrával 16 rokov, ho priviedla náhoda. S ľahkou raketou v ruke a „opereným“ košíkom večne vo vzduchu, sa na ihrisku naučil bleskurýchle rozhodovať. Túto skúsenosť využíva aj v novej kariére vo finančnom sektore. Ako produktový manažér v spoločnosti Swiss Life Select, má na starosti vývoj Financial Life Planner teda FiLiPa, komplexného klientskeho finančného portálu na správu peňazí a majetku.

Čítať ďalej
Young couple meeting financial advisor for home investment

Tlačové správy

Prečo nehnuteľnosti neboli, nie sú ani nebudú investičná istota

Nehnuteľnosti považujú Slováci za bezpečnú investíciu. V čase inflácie je to podľa nich dokonca jeden z mála nástrojov, ktorý so znehodnocovaním dokáže bojovať. Mnohí investori do nehnuteľností sa utešujú minulými výnosmi. Minulosť si však pamätá naozaj veľa a ak sa zopakuje, mnohí investori môžu byť nemilo prekvapení.

Čítať ďalej
Small girl daughter and her young father putting money to the moneybox piggy bank. Personal Savings. Saving money concept. For future, mortgage loan savings home in crisis coronavirus concept.

Tlačové správy

Peniaze v banke sú v bezpečí, ale ani investície nie sú bez ochrany

Je všeobecne známe, že peniaze v banke sú chránené. Ak má človek na účte menej ako 100 000 eur, nemusí sa obávať, že o ne príde. Chybou pri uložení úspor na dlhý čas je požiadavka na takúto ochranu vkladu aj pri investičných produktoch. Neznamená to však, že investície chránené nie sú.

Čítať ďalej
Serious man and woman calculating bills, using calculator and laptop, online banking services, family discussing and planning budget, focused wife and husband checking finances together

Tlačové správy

Banky ďalej zvyšujú úroky. Oplatí sa poponáhľať so žiadosťou o úver?

Banky postupne zvyšujú úrokové sadzby na hypotékach. Kým jedna banka zvýšila sadzbu mierne, iná pristúpila k razantnejšiemu zvyšovaniu. Oplatí sa poponáhľať a stihnúť hraničný dátum na podanie žiadosti o úver na bývanie?

Čítať ďalej