Ako skúsenosti generácie Z s krízami ovplyvňujú spôsob, akým si mladí ľudia plánujú život, dôchodky či uvažujú o pracovnej morálke? Odpovede prinášame v rozhovore s Klausom Hurrelmannom, nemeckým expertom, ktorý sa venuje výskumu mládeže.

Youtube Futbalistka

Preto ak ide o investície, hypotéky, poistenie či správu majetku vyberte si silného partnera. Vyberte si odborníkov zo Swiss Life Select.

Youtube huslista

Preto ak ide o investície, hypotéky, poistenie či správu majetku vyberte si silného partnera. Vyberte si odborníkov zo Swiss Life Select.

Pán Hurrelmann, už desaťročia sa venujete výskumu mladej generácie. Čo vyniká na Generácii Z, narodenej na prelome tisícročí?
Pozoruhodná a možno jedinečná je paradoxná životná skúsenosť, ktorú mladí ľudia v súčasnosti prežívajú: svet vnímajú na jednej strane veľmi negatívne, no na druhej strane aj veľmi pozitívne. A oba tieto názory formujú myslenie tejto generácie. Je to pesimistické aj optimistické zároveň.

Čo myslíte tým optimistom? Klimatické zmeny, pandémia koronavírusu, vojna na Ukrajine a v Izraeli – ľudia do 25 rokov vyrástli v krízach.
To je pravda. Ešte závažnejšie je, že tieto krízy stále prebiehajú a prekrývajú sa. Preto hovorím o mladej generácii v permanentnom krízovom režime. To, samozrejme, zatemňuje spôsob, akým Gen Z vidí budúcnosť. Mnohí trpia depresiami a sú vyčerpaní. Ale, a to by sa nemalo prehliadať, z hľadiska ich vzdelania a profesionálneho života majú dnes mladí ľudia jedinečné príležitosti, ktoré tu desaťročia neexistovali. Keď silné ročníky opustia pracovný trh, nastane obrovský nedostatok pracovnej sily. Mladá generácia má teda výborné vyhliadky. To formuje ich mentalitu a do istej miery kompenzuje mnohé krízy v ich životoch.
 

Hurrelmann_Portrait_3 (1)
To, čo robí generáciu Z jedinečnou, je to, že je pesimistická a zároveň optimistická.

Ako finančne sebaistá je generácia Z?
Napriek dobrým vyhliadkam na trhu práce sa mladí ľudia obávajú o svoje finančné zabezpečenie. Inflácia je v Nemecku problémom číslo jeden (71 %), ako ukázala naša štúdia „Youth in Germany“. Je tiež zarážajúce, že veľa mladých ľudí vidí veľké problémy s plánovaním svojho dôchodku. V Nemecku sa tri štvrtiny opýtaných 14- až 29-ročných ľudí obáva nižšieho dôchodku a upadnutia do chudoby.

Nálada je vo Švajčiarsku veľmi podobná. Podľa barometra sebarealizácie Swiss Life z roku 2023 len 32 % 18- až 29-ročných ľudí verí, že ich dôchodok bude postačovať na to, aby v starobe mohli žiť život podľa vlastných predstáv. Šetrí teraz generácia Z viac na starobu?
Mladí ľudia si uvedomujú, že sú zodpovední za plánovanie odchodu do dôchodku, no nerobia k tomu potrebné kroky. Veď napríklad v Nemecku si sporí približne polovica mladých ľudí, len 37 % si skutočne odkladá peniaze na penziu. Pre mnohých ich príjem ponúka malý priestor na dlhodobé investície. Okrem toho neexistuje dostatok produktov zameraných na mladých ľudí alebo realistických investičných príležitostí. V tomto smere sa mladí ľudia cítia akosi bezmocní a frustrovaní.

Podľa prieskumu Swiss Life Germany 28 % generácie Z investovalo do akcií. Stanú sa akcie novým sporiacim účtom?
Záujem mladej generácie o investície skutočne prudko vzrástol. V Nemecku sa akcie a fondy dokonca v roku 2022 prvýkrát umiestnili na prvom mieste ako forma sporenia. To ukazuje, že generácia Z reaguje na pretrvávajúce nízke úrokové sadzby racionálne. Zároveň však majú aj veľké očakávania od štátu, od ktorého čakajú, že prevezme zodpovednosť a poskytne dobrý štátny dôchodok.
 

Hurrelmann_Portrait_1
Vynikajúce pracovné vyhliadky Generácie Z do istej miery kompenzujú mnohé krízy v ich životoch.

Zlepšila digitalizácia finančnú gramotnosť mladých ľudí?
Len málo. Finančná gramotnosť mladých ľudí nie je ani zďaleka ideálna a vo veľkej miere závisí od ich všeobecnej úrovne vzdelania. Keď si mladí ľudia robia vlastný prieskum na internete, rýchlo si uvedomia, že existuje veľa nedôveryhodných zdrojov a že nájsť to, čo potrebujú, je dosť komplikované. Prevažná väčšina by chcela v škole získať oveľa viac informácií o peniazoch a investíciách. To by bolo obzvlášť dôležité pre mladé ženy, pretože sa zdá, že emancipácia má problémy, pokiaľ ide o financie.

V akom zmysle?
V testoch na túto tému dosahujú mladé ženy výrazne horšie výsledky ako mladí muži. Oveľa menej sú ochotní riešiť otázky súvisiace s dôchodkami, čo sa odráža v ich zďaleka nie ideálnom investičnom správaní. Je zvláštne, že stále existuje myšlienka, že v partnerstve by mal o financiách rozhodovať muž. Je to o to prekvapujúcejšie, že ženy majú v priemere vyššiu úroveň vzdelania a chcú sa tiež čoraz viac venovať profesionálnej kariére. Potrebujeme preto iniciatívy, ktoré konkrétne povzbudia mladé ženy a podporia ich v tom, aby prevzali zodpovednosť za finančnú budúcnosť a plánovanie odchodu do dôchodku.

Aké dôležité je pre generáciu Z, že zarábajú veľa peňazí?
Veľmi dôležité. Vzhľadom na ich zvýšené obavy z inflácie, aspoň pre Nemcov, sa ich plat dokonca stal najdôležitejším faktorom pri výbere zamestnania; predtým uprednostňovali rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a voľný čas. V našej štúdii 60 % mladých ľudí uviedlo, že kľúčovým motivačným faktorom pri výbere zamestnania sú peniaze, nasledované radosťou z práce v 43 %. To, aká zmysluplná je ich práca, je teraz obzvlášť dôležité len pre 22 % opýtaných.
 

Hurrelmann_Portrait_2
Zdá sa, že emancipácia má problémy, pokiaľ ide o finančné problémy.

Zároveň veľa mladých ľudí chce menej pracovať. Prečo rozmýšľajú inak ako ich rodičia a starí rodičia?
Generáciu Z znepokojilo množstvo existenčných kríz, ktoré zažili – budúcnosť sa im zdá neistá. Neveria tiež, že sa im podarí zbohatnúť tak ako ich rodičom. Predpokladajú, že budú musieť pracovať dlhšie a možno sa nikdy nedožijú dôchodku v súčasnom zmysle. To všetko ich vedie k tomu, že nie sú príliš naviazaní na pracovisko a chcú zabezpečiť, aby ich práca neovplyvňovala kvalitu ich života. Nechcú pracovať nadčas, v piatok radi odchádzajú skôr a niektoré dni sa im nechce pracovať vôbec. Gen Z chce skrátka pracovať flexibilne a svojpomocne.

Dá sa tento postoj k práci zaradiť pod toľko diskutovaný pojem „tiché odvykanie“?
Áno, ale nemôžete tomu výrazu rozumieť doslovne. Tento výraz vymyslel mladý Američan, ktorý zhrnul novú pracovnú morálku vo virálnom videu TikTok: „Práca nie je tvoj život.“ Nejde teda o tiché ukončenie zamestnania, nedostatok motivácie či dokonca odmietnutie práce. Ide skôr o obavy, že sa stanete súčasťou procesu, ktorý vás zožerie a dokonca poškodí vaše zdravie. Metafora znamená, ako si nastavíte vnútorné hranice, aby ste sa vyhli vyhoreniu. Preto si myslím, že výraz „zabudovaná bariéra vyhorenia“ je vhodnejší.

Čo to znamená pre zamestnávateľov?
Ak chce byť firma atraktívna pre mladých ľudí, musí reagovať na požiadavky a očakávania generácie Z. To znamená pozorne počúvať, zapojiť mladých zamestnancov do rozhodovacieho procesu a premýšľať o tom, ako im môžu pomôcť formovať ich každodennú prácu.

Je priepasť medzi starými a mladými väčšia ako kedykoľvek predtým?
Nie. Vo všeobecnosti sa hodnoty medzi generáciami líšia len mierne. A vždy to tak bolo, že starší ľudia majú voči mladým určité výhrady. Inakosť Gen Z je pre spoločnosť rušivým faktorom – a narušenie je vždy predpokladom inovácie.
 

Hurrelmann_Portrait_3 (1)

Klaus Hurrelmann

Klaus Hurrelmann je najvýznamnejším výskumníkom v oblasti mládeže a generácií v Nemecku. Je profesorom verejného zdravia a vzdelávania na Hertie School of Governance v Berlíne a od 80. rokov 20. storočia vykonáva porovnávacie štúdie o postojoch, hodnotách a správaní adolescentov. To zahŕňa slávnu štúdiu „Shell Youth Study“ a od roku 2019 spoločnosť Hurrelmann publikuje pravidelné štúdie trendov „Youth in Germany“. Tento sociológ je autorom mnohých učebníc a bol členom Odbornej rady pre demografiu na nemeckom spolkovom ministerstve vnútra.

Žena zisťuje, či sa má zbaviť akcií z kupónovej privatizácie alebo ich ešte stále môže predať.

Tlačové správy

Zbaviť sa alebo predať akcie z kupónovej privatizácie?

Čo s „bezcennými“ akciami z kupónovej privatizácie? Ešte stále sa nájdu Slováci, ktorí si napriek viacerým možnostiam na zbavenie pozostatkov kupónky ponechali cenné papiere a pri pohľade na poplatky vo výpise z Centrálneho depozitára cenných papierov vraštia čelo.

Čítať ďalej
2023-2-13-kedykolvek-investova-TIT-opt

Tlačové správy

Začnite s investovaním. Kedykoľvek

Akciové indexy len teraz dosiahli svoj historický vrchol a už sa u investorov objavujú obavy z možných poklesov. Poklesy určite prídu. A určite to nie je dôvod na paniku či na to, aby ste zanevreli na investovanie. Práve naopak.

Čítať ďalej
hypoteka bez statnej pomoci_TIT_opt

Tlačové správy

Čo s hypotékou, ak nemáte nárok na pomoc od štátu?

Ak nespĺňate podmienky, aby ste získali štátnu pomoc so zvýšenou splátkou hypotéky, nezúfajte. Stále máte možnosť pri refixácii vyjednávať s bankami a získať lepšie podmienky.

Čítať ďalej
Čo robiť, ak vás vytopí sused.

Tlačové správy

Čo robiť, ak vás vytopí sused, alebo vy vytopíte suseda?

Vytopený byt – to je situácia, ktorú nechce zažiť nikto. Ale keď už táto situácia nastane, viete, čo robiť?

Čítať ďalej
rady mladsiemu ja_TIT_opt

Tlačové správy

Čo robiť, aby ste si mohli povedať: Som finančne zabezpečený?

Mať tak o desať či dvadsať rokov menej a dnešný rozum, to by boli finančné rozhodnutia! Cestovať v čase zatiaľ nevieme, no predsa len môžete využiť rady tých, ktorí už majú aké-také životné skúsenosti, aby ste si pri narábaní s peniazmi mohli povedať: Som finančne zabezpečený.

Čítať ďalej
10 rád pre tých, ktorí sa v roku 2024 chcú o svoje peniaze starať zodpovednejšie

Tlačové správy

10 rád pre tých, ktorí sa v roku 2024 chcú o svoje peniaze starať zodpovednejšie

Chcete sa konečne o svoje ťažko zarobené peniaze starať zodpovedne? Tak si prečítajte 10 rád finančného odborníka Pavla Škriniara a využite všetky možnosti, ktoré vám trh ponúka.

Čítať ďalej