Nikdy predtým nebolo toľko majetku odovzdávaného z jednej generácie na druhú ako je tomu dnes. Preto sa začína hovoriť o "Generácii E" (Z anglického slova Entitled - oprávnený. Často označuje ľudí, ktorí bez veľkého úsilia zdedili značný majetok). Patrí sem aj Valerie Rockefeller, pra pravnučka prvého miliardára na svete Johna D. Rockefellera. Novodobá filantropka predsedá Rockefeller Brothers Fund. Nadácia s hodnotou 1,3 miliardy dolárov zaujala, keď sa zriekla toho, čo stálo pri zrode dynastie pred 150 rokmi: ropy.

Hlavne_video_jachta_youtube_thumbnail

Sny sú na to, aby sa splnili! Súhlasíte? Tak aký je ten váš? Dajte nám o ňom vedieť.

Hlavne_video_heliport_youtube_thumbnail

Netradičné? Bláznivé? Alebo len také vaše? Je úplne jedno, čo si iní myslia o vašich snoch. My vám s ich napĺňaním pomôžeme.

Valerie Rockefeller...

1. ... o svojom detstve slávnej dedičky
Vyrastala som v južnej časti Západnej Virgínie v chudobnej oblasti, kde sa ťažilo uhlie. Byť Rockefellerom tu nebolo obzvlášť populárne. Spolu so súrodencami sme chodili do štátnej školy, kde si nás občas doberali a my sme sa báli, aby sme nevyzerali ako rozmaznané bohaté deti. Až keď som mala dvadsať, uvedomila som si, že moje meno sa spája aj s pozitívnymi vecami. Svoju učiteľskú kariéru som totiž začínala v Harleme, kde sa mi jedna afroamerická kolegyňa priznala, že svoje vzdelanie financovala Rockefellerovým štipendiom. Vtedy som sa dozvedela o nadácii Rockefeller Brothers Fund prvý raz a začala som sa venovať filantropii.

2. ... o možnosti žiť život podľa vlastných predstáv
Keďže môj otec bol miestny politik a neskôr demokratický senátor, naša rodina bola stále na očiach verejnosti a my sme sa ako deti museli správať vždy veľmi slušne. Samozrejme, je to nesmierne privilégium narodiť sa do bohatej rodiny, ale prináša to so sebou aj veľkú morálnu povinnosť, preukázať vďačnosť a vrátiť spoločnosti niečo späť. „Komu je veľa dané, od toho sa veľa očakáva,“ je vlastne niečo ako naše rodinné krédo; príslovie pochádza z Biblie a patrilo medzi obľúbené môjho prastarého otca John D. Rockefeller mladšieho. Napriek tomu som sa nikdy necítila pod kontrolou svojich príbuzných, nikto mi nikdy nehovoril, ako mám niečo dávať. Rodina ma vždy povzbudzovala, aby som robila veci po svojom.
 

Rockefeller_3
Vyrastala som v južnej časti Západnej Virgínie, vo veľmi chudobnej oblasti, kde sa ťažilo uhlie. Byť Rockefellerom tam nebolo obzvlášť populárne.

3. ... o otázke, ako konať dobro
Nadácia Rockefeller Brothers Fund bola založená v roku 1940 treťou generáciou našej rodiny. V súčasnosti má 300 členov. Majetok nadácie predstavuje 1,3 miliardy amerických dolárov a viac ako päť percent z toho každý rok rozdáme formou grantov. Tak ako ďalší rockefellerovskí dediči aj my podporujeme moderný prístup k filantropii. Namiesto toho, aby sme rozdávali šeky, snažíme sa mať čo najväčší dosah a merateľné výsledky. Sme tiež schopní veľmi rýchlo reagovať na mimoriadne situácie - napríklad na súčasnú koronavírusovú krízu - dbáme na to, aby sme investovali náš kapitál do trvalo udržateľného rozvoja, mieru a podpory demokracie. Je totiž kontraproduktívne investovať do fosílnych palív na jednej strane a na strane druhej podporovať mimovládnu organizáciu, ktorá bojuje proti výstavbe uhoľných elektrární v Kosove.

4. ... o postupnom vyraďovaní fosílnych palív
Majetok spoločnosti Rockefeller má pôvod v ropnom priemysle a práve preto bolo pre nás morálnou povinnosťou aj finančne zodpovedným krokom vzdať sa fosílnych palív. V roku 2010 správna rada Rockefeller Brothers Fund, ktorej polovicu tvoria členovia rodiny a zvyšok externí experti, rozhodla investovať udržateľným spôsobom. V roku 2014 sme oznámili, že sme sa pripojili ku globálnemu hnutiu odpredaja, ktoré investuje len do ekologických a trvalo udržateľných firiem a momentálne reprezentuje aktíva v hodnote 17 biliónov dolárov. Naše portfólio je z 99 percent bez fosílnych palív. Takýmto spôsobom sme dokázali podporiť debatu o zodpovednosti investorov.

5. ... o ekonomickom potenciáli udržateľných investícií
Odklonom od fosílnych palív sme chceli ukázať, že aj udržateľnosť je ekonomicky výhodná. Sme presvedčení, že fosílne palivá, ako zdroj energie, nemajú budúcnosť. A skutočne, za posledné desaťročie tieto spoločnosti stratili hodnotu. Namiesto toho investujeme predovšetkým do čistej energie a udržateľného bývania. Za posledných šesť rokov sme dosiahli priemerný ročný výnos 7,8 percenta oproti 6,7 percenta nášho benchmarku. Dúfam, že to povzbudí ďalších inštitucionálnych a privátnych investorov k rovnakému rozhodnutiu.

Rockefeller_2
Dediči majú veľkú morálnu povinnosť vrátiť spoločnosti niečo späť. Napriek tomu som sa nikdy necítila pod tlakom svojich blízkych.

6. ... o podpore sebaurčenia prostredníctvom filantropie
Naše dary sa zameriavajú na to, aby si ľudia dokázali pomôcť sami. Našim cieľom je podporovať ľudí, aby žili život podľa vlastných prestáv. Preto podporujeme miestne organizácie napríklad na Blízkom východe, v Afganistane alebo v Iráne, ktoré sa usilujú o presadenie demokracie, práv žien a ľudských práv, ktoré sú nevyhnutnými podmienkami spravodlivej spoločnosti. Sme presvedčení, že ak ľuďom dáte príležitosť rozhodnúť o vlastnom osude, dokážu si svoje problémy vyriešiť sami. 

7. ... o sociálnej nerovnosti
Musím sa priznať, že sa cítim vinná za obrovské rozdiely v bohatstve najmä v USA, ale aj po celom svete. Verím, že tí z nás, ktorí sú privilegovaní bohatstvom majú povinnosť bojovať proti sociálnej nerovnosti. Musíme urobiť všetko, čo môžeme v našich organizáciách a pri výbere partnerov, aby sme podporovali spravodlivosť. Nadácia Rockefeller Brothers Fund prešla pred niekoľkými rokmi hĺbkovým procesom rôznorodosti, rovnosti a inklúzie, k čomu sa hrdo hlásime. Uprednostňujeme investovanie finančných prostriedkov a rozdávanie darov organizáciám, ktoré riadia ženy alebo ľudia z nedostatočne zastúpených menšín.

8. ... o dôležitosti zarábania vlastných peňazí
Často o tom diskutujem s manželom. Nie som si istá, či je to nevyhnutne potrebné. Budem úprimná. Sama som dlho pracovala ako učiteľka, ale nikdy som úplne nenaplnila svoj životný štandard z vlastných zarobených peňazí. Dnes sa venujem takmer výlučne charitatívnej práci a nezarábam prakticky nič. Možno nie je správne žiť z peňazí, ktoré mi zanechali moji predkovia. Čo však určite viem: Je dôležité mať dobré vzdelanie a zbierať skúsenosti vo svete práce, platenej aj dobrovoľnej.
 

Naše dary sa zameriavajú na pomoc ľuďom tak, aby si dokázali pomôcť sami. Našim cieľom je podporovať ľudí v živote podľa vlastných predstáv.

9. ... o správnom čase na diskusiu s deťmi na tému dedičstvo
V Rockefellerovskej rodine sú peniaze chránené trustovou spoločnosťou a tradične k nim nemajú prístup dediči v mladom veku. Ale myslím, že nie je správne túto tému tabuizovať, ako sa to často deje a urobili to tak aj moji rodičia. Peniaze znamenajú vplyv a možnosti, a preto o nich často hovoríme s našimi troma dospievajúcimi deťmi. Je pre nás dôležité, aby si uvedomovali dopad ich finančných rozhodnutí a premýšľali o tom, ako peniaze použiť zodpovedne.

10. ... najdôležitejšie rady spoločenstvám dedičov
Buďte transparentní! Diskutujte so svojimi deťmi o svojich cieľoch otvorene a čestne. Majte vysoké očakávania od členov rodiny; nastavte pre nich rovnaké štandardy ako pre kohokoľvek iného. U nás musí každý pracovať na tom, aby mal právo slúžiť v radách rodinných neziskových organizácií a myslím si, že je to tak správne. Musíte dokázať, že ste aspoň tak schopní, ako externí profesionáli v rade. A každý by mal vedieť: Peniaze patria budúcim generáciám a slúžia na to, aby sa svet stal lepším miestom.

Cover image: Luxwerk

Rockefeller_3

Valerie Rockefeller

Valerie Rockefeller (51) je pra pravnučkou legendárneho ropného magnáta Johna D. Rockefellera. Je predsedníčkou správnej rady nadácie Rockefeller Brothers Fund, ktorá spravuje 1,3 miliardy amerických dolárov. Nadácia sa zaviazala k trvalo udržateľnými investíciám a postupnému odpredaju fosílnych palív od roku 2010. Rodina Valerie Rockefellerovej je jednou z najslávnejších amerických podnikateľských dynastií: John D. Rockefeller založil Standard Oil, čo bola v tom čase najväčšia svetová rafinéria ropy a jej zakladateľ sa stále považuje za najbohatšieho Američana všetkých čias. Jeho potomkovia postavili Rockefellerovo centrum v New Yorku, založili Chicagskú univerzitu, podporili národné parky v Spojených štátoch, venovali pôdu OSN, iniciovali otvorenie Múzea modreného umenia. Valerie Rockefellerová dlho pracovala ako učiteľka pre mladých ľudí s poruchami učenia a žije so svojimi tromi deťmi v Old Grennwicht v americkom štáte Connecticut.

Povedzte nám o vašich želaniach, snoch a cieľoch

Našimi klientmi sú šikovní, aktívni ľudia, ktorí sa dokážu nadchnúť pre to čo robia tak v osobnom, ako aj pracovnom živote. Ak patríte medzi nich, radi vás podporíme. Dohodnite si bezplatné stretnutie a zistite aké benefity získate, ak zveríte svoje peniaze profesionálom, ktorých starostlivosť o financie baví.

Séria videoportrétov

Život podľa vlastných predstáv

Spoločnosť Swiss Life pravidelne pripravuje portréty ľudí, pre ktorých zohráva dôležitú úlohu sebarealizácia. Sebarealizácia a život podľa vlastných predstáv je totiž podstatou našej práce. Uvedomujeme si, že životy našich klientov nejdú vždy podľa plánu. Pokiaľ však ide o finančné zabezpečenie, krytie rizík a potreby a požiadavky, dbáme na to, aby sme ich zosúladili. Naše riešenia pomáhajú klientom žiť život, pre ktorý sa sami rozhodli. Práve to je základ úspechu Swiss Life v posledných 160 rokoch a je to aj základom našej firemnej budúcnosti.

Žena zisťuje, či sa má zbaviť akcií z kupónovej privatizácie alebo ich ešte stále môže predať.

Tlačové správy

Zbaviť sa alebo predať akcie z kupónovej privatizácie?

Čo s „bezcennými“ akciami z kupónovej privatizácie? Ešte stále sa nájdu Slováci, ktorí si napriek viacerým možnostiam na zbavenie pozostatkov kupónky ponechali cenné papiere a pri pohľade na poplatky vo výpise z Centrálneho depozitára cenných papierov vraštia čelo.

Čítať ďalej
2023-2-13-kedykolvek-investova-TIT-opt

Tlačové správy

Začnite s investovaním. Kedykoľvek

Akciové indexy len teraz dosiahli svoj historický vrchol a už sa u investorov objavujú obavy z možných poklesov. Poklesy určite prídu. A určite to nie je dôvod na paniku či na to, aby ste zanevreli na investovanie. Práve naopak.

Čítať ďalej
hypoteka bez statnej pomoci_TIT_opt

Tlačové správy

Čo s hypotékou, ak nemáte nárok na pomoc od štátu?

Ak nespĺňate podmienky, aby ste získali štátnu pomoc so zvýšenou splátkou hypotéky, nezúfajte. Stále máte možnosť pri refixácii vyjednávať s bankami a získať lepšie podmienky.

Čítať ďalej
Čo robiť, ak vás vytopí sused.

Tlačové správy

Čo robiť, ak vás vytopí sused, alebo vy vytopíte suseda?

Vytopený byt – to je situácia, ktorú nechce zažiť nikto. Ale keď už táto situácia nastane, viete, čo robiť?

Čítať ďalej
rady mladsiemu ja_TIT_opt

Tlačové správy

Čo robiť, aby ste si mohli povedať: Som finančne zabezpečený?

Mať tak o desať či dvadsať rokov menej a dnešný rozum, to by boli finančné rozhodnutia! Cestovať v čase zatiaľ nevieme, no predsa len môžete využiť rady tých, ktorí už majú aké-také životné skúsenosti, aby ste si pri narábaní s peniazmi mohli povedať: Som finančne zabezpečený.

Čítať ďalej
10 rád pre tých, ktorí sa v roku 2024 chcú o svoje peniaze starať zodpovednejšie

Tlačové správy

10 rád pre tých, ktorí sa v roku 2024 chcú o svoje peniaze starať zodpovednejšie

Chcete sa konečne o svoje ťažko zarobené peniaze starať zodpovedne? Tak si prečítajte 10 rád finančného odborníka Pavla Škriniara a využite všetky možnosti, ktoré vám trh ponúka.

Čítať ďalej