Je všeobecne známe, že peniaze v banke sú chránené. Ak má človek na účte menej ako 100 000 eur, nemusí sa obávať, že o ne príde. Chybou pri uložení úspor na dlhý čas je požiadavka na takúto ochranu vkladu aj pri investičných produktoch. Neznamená to však, že investície chránené nie sú.

Hlavne_video_jachta_youtube_thumbnail

Sny sú na to, aby sa splnili! Súhlasíte? Tak aký je ten váš? Dajte nám o ňom vedieť.

Hlavne_video_heliport_youtube_thumbnail

Netradičné? Bláznivé? Alebo len také vaše? Je úplne jedno, čo si iní myslia o vašich snoch. My vám s ich napĺňaním pomôžeme.

Investície síce nie sú chránené Fondom ochrany vkladov, teda nemajú garantovanú návratnosť vkladu a úrokov, no napriek tomu bez ochrany nie sú. Typ ochrany závisí od samotného investičného nástroja.

Bežnými investormi sú najčastejšie využívané podielové fondy. Ochrana úspor v nich má podobu oddelenia majetku, dohľadu a diverzifikácie portfólia.

Podielový fond je spoločným majetkom podielnikov (investorov) a teda nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti. Hospodárenie správcu nemá nič spoločné s výsledkami podielového fondu. Je to ako prípad bytového domu, kde byty sú vo vlastníctve obyvateľov, no dom ako taký je pod správou bytového družstva. Ceny bytov a teda aj hodnota celého domu sa vyvíjajú nezávisle od výsledkov družstva.

To, kam môže podielový fond investovať, vymedzuje zákon o kolektívnom investovaní. Správca navyše každý obchod nerobí sám, ale prostredníctvom depozitára. Tým je banka s povolením od Národnej banky Slovenska. Úlohou depozitára je dozerať na to, aby každá operácia s peniazmi podielnikov bola v súlade s legislatívou. Nad týmto procesom zároveň dohliada Národná banka Slovenska.
 

Úlohou Garančného fondu investícií je poskytnutie náhrady za nedostupný klientsky majetok.

Investičné riziko sa v podielovom fonde znižuje nákupom rôznych cenných papierov. Podiel jedného cenného papiera pritom nemá tvoriť viac ako 5 % majetku podielového fondu. Fondy majú bežne vo svojom majetku desiatky až stovky firiem či krajín. Niektoré fondy investujú aj do ďalších podielových fondov, čím ešte viac minimalizujú investičné riziko. Čím pestrejší je majetok fondu, tým menší vplyv na výsledok má napríklad neúspech jednej jeho časti.

Pri investovaní do cenných papierov, napríklad dlhopisov, akcií alebo ETF, funguje kompenzačný stupeň ochrany klientov. Úlohou Garančného fondu investícií je poskytnutie náhrady za nedostupný klientsky majetok. V tomto prípade nie je vecou náhrady strata pri poklese trhovej ceny, ale napríklad peniaze, za ktoré sa ešte nenakúpili cenné papiere, resp. samotné cenné papiere, ktoré boli v úschove.

Ochrániť svoje peniaze však môže investor aj sám, a to napríklad výberom samotných produktov a overením prijatých informácií o ňom. Diverzifikácia nie je iba ochrana pred investičným rizikom. Správnou kombináciou investičných produktov, teda vyskladanie produktov s rôznou mierou likvidnosti a odporúčaného trvania, sa dá ochrániť pred potrebou vyberať peniaze v nevhodnom momente. Dôležitou vecou by mala byť aj kontrola prevodného príkazu, teda či číslo účtu a variabilný symbol súhlasia s údajmi zverejnenými poskytovateľom produktu.

Ak neviete, ako začať, začnite aspoň konzultáciou s nezávislým finančným sprostredkovateľov, ktorý má oprávnenie na poskytovanie služieb v sektore kapitálového trhu. Ich zoznam je k dispozícii na stránkach Národnej banky Slovenska. Ten zhodnotí vašu situáciu a pripraví riešenie, ktoré vám pomôže žiť život podľa vlastných predstáv.
 

Chcete vedieť viac?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Mladým stačí, aby si sporili málo, aby mali zaujímavý dôchodok.

Tlačové správy

Dôležitá informácia pre mladých: Stačí málo peňazí, aby ste si našetrili na zaujímavý dôchodok

Predstavte si, že máte možnosť pravidelne investovať desatinu svojho príjmu iba počas desiatich rokov. Kedy by ste s tým mali začať, aby ste si našetrili na zaujímavý dôchodok?

Čítať ďalej
Dušan Moskaľ našiel vďaka práci finančného sprostredkovateľa ideálny work-life balance.

Životné témy

Dušan Moskaľ: „Vytvoríš si pasívny príjem, ktorý ti pípne na účet, aj keď celý mesiac nepracuješ“

Dušan Moskaľ, Exkluzívny finančný sprostredkovateľ Swiss Life Select robí finančného sprostredkovateľa od vysokej školy. Dnes namiesto práce 12/7 našiel work-life balance - pol roka pracuje a pol roka cestuje. Vďaku za svoj úspech prejavuje tak, že pomáha prostredníctvom charitatívnej organizácie Lions Club tým, ktorí to najviac potrebujú.

Čítať ďalej
Vnuk a stará mama sa tešia, že existuje spôsob, ako by mohli mať obaja vyšší dôchodok.

Tlačové správy

Vyšší dôchodok pre mladých z II. piliera a udržateľnejší dôchodok pre starších z I. piliera

Nevýhodou druhého piliera je, že efekty zloženého úročenia, ktoré zabezpečia veľa peňazí na dôchodky, sa prejavia až po veľmi dlhom čase. Nevýhodou prvého piliera, že potrebuje vyzbierať veľa peňazí v súčasnosti, čo v rámci odvodov ide na úkor druhého piliera. Čo ak by ale odvody boli prerozdelené inak pri mladých a starších sporiteľoch?

Čítať ďalej
ako by mal štát skutočne pomáhať s bývaním_opt

Tlačové správy

Ako by mal štát skutočne pomáhať Slovákom s bývaním

Avizovaná podpora vlády pre ľudí, ktorým výrazne narástli úroky na hypotéke, je len zanedbávanie podpory bývania na Slovensku. Radšej by sa mala vláda zamerať na prevenciu vo forme štátnej prémie pri stavebnom sporení, podporu nájomného bývania či administratívnu podporu developerov pri bytovej výstavbe.

Čítať ďalej
Manželia hľadajú spôsob, ako si znížiť splátku po zvýšení úrokovej sadzby hypotéky.

Tlačové správy

Ako si znížiť splátku, keď vám banka zvýši úrok na hypotéke?

Banky zvyšujú sadzby hypoték. V priebehu niekoľkých dní upravili sadzby tri banky. V reči čísel to znamená, že na splácanie 100-tisícovej hypotéky je potrebné pripraviť o desať až štyridsať eur mesačne viac.

Čítať ďalej
Záleží, ako budete sporiť svojim deťom na budúcnosť.

Tlačové správy

Záleží na tom, kde a ako sporíte deťom na budúcnosť

Niekto začne s budovaním finančného piliera pre potomka hneď s jeho príchodom na svet. Iný si jeho dôležitosť uvedomí po nejakom čase a ďalší sa zobudí až krátko pred tým, ako dieťa peniaze potrebuje. Pritom dĺžka trvania sporenia pre deti je rozhodujúcim parametrom.

Čítať ďalej