Je všeobecne známe, že peniaze v banke sú chránené. Ak má človek na účte menej ako 100 000 eur, nemusí sa obávať, že o ne príde. Chybou pri uložení úspor na dlhý čas je požiadavka na takúto ochranu vkladu aj pri investičných produktoch. Neznamená to však, že investície chránené nie sú.

Hlavne_video_jachta_youtube_thumbnail

Sny sú na to, aby sa splnili! Súhlasíte? Tak aký je ten váš? Dajte nám o ňom vedieť.

Hlavne_video_heliport_youtube_thumbnail

Netradičné? Bláznivé? Alebo len také vaše? Je úplne jedno, čo si iní myslia o vašich snoch. My vám s ich napĺňaním pomôžeme.

Investície síce nie sú chránené Fondom ochrany vkladov, teda nemajú garantovanú návratnosť vkladu a úrokov, no napriek tomu bez ochrany nie sú. Typ ochrany závisí od samotného investičného nástroja.

Bežnými investormi sú najčastejšie využívané podielové fondy. Ochrana úspor v nich má podobu oddelenia majetku, dohľadu a diverzifikácie portfólia.

Podielový fond je spoločným majetkom podielnikov (investorov) a teda nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti. Hospodárenie správcu nemá nič spoločné s výsledkami podielového fondu. Je to ako prípad bytového domu, kde byty sú vo vlastníctve obyvateľov, no dom ako taký je pod správou bytového družstva. Ceny bytov a teda aj hodnota celého domu sa vyvíjajú nezávisle od výsledkov družstva.

To, kam môže podielový fond investovať, vymedzuje zákon o kolektívnom investovaní. Správca navyše každý obchod nerobí sám, ale prostredníctvom depozitára. Tým je banka s povolením od Národnej banky Slovenska. Úlohou depozitára je dozerať na to, aby každá operácia s peniazmi podielnikov bola v súlade s legislatívou. Nad týmto procesom zároveň dohliada Národná banka Slovenska.
 

Úlohou Garančného fondu investícií je poskytnutie náhrady za nedostupný klientsky majetok.

Investičné riziko sa v podielovom fonde znižuje nákupom rôznych cenných papierov. Podiel jedného cenného papiera pritom nemá tvoriť viac ako 5 % majetku podielového fondu. Fondy majú bežne vo svojom majetku desiatky až stovky firiem či krajín. Niektoré fondy investujú aj do ďalších podielových fondov, čím ešte viac minimalizujú investičné riziko. Čím pestrejší je majetok fondu, tým menší vplyv na výsledok má napríklad neúspech jednej jeho časti.

Pri investovaní do cenných papierov, napríklad dlhopisov, akcií alebo ETF, funguje kompenzačný stupeň ochrany klientov. Úlohou Garančného fondu investícií je poskytnutie náhrady za nedostupný klientsky majetok. V tomto prípade nie je vecou náhrady strata pri poklese trhovej ceny, ale napríklad peniaze, za ktoré sa ešte nenakúpili cenné papiere, resp. samotné cenné papiere, ktoré boli v úschove.

Ochrániť svoje peniaze však môže investor aj sám, a to napríklad výberom samotných produktov a overením prijatých informácií o ňom. Diverzifikácia nie je iba ochrana pred investičným rizikom. Správnou kombináciou investičných produktov, teda vyskladanie produktov s rôznou mierou likvidnosti a odporúčaného trvania, sa dá ochrániť pred potrebou vyberať peniaze v nevhodnom momente. Dôležitou vecou by mala byť aj kontrola prevodného príkazu, teda či číslo účtu a variabilný symbol súhlasia s údajmi zverejnenými poskytovateľom produktu.

Ak neviete, ako začať, začnite aspoň konzultáciou s nezávislým finančným sprostredkovateľov, ktorý má oprávnenie na poskytovanie služieb v sektore kapitálového trhu. Ich zoznam je k dispozícii na stránkach Národnej banky Slovenska. Ten zhodnotí vašu situáciu a pripraví riešenie, ktoré vám pomôže žiť život podľa vlastných predstáv.
 

Chcete vedieť viac?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Žena zisťuje, či sa má zbaviť akcií z kupónovej privatizácie alebo ich ešte stále môže predať.

Tlačové správy

Zbaviť sa alebo predať akcie z kupónovej privatizácie?

Čo s „bezcennými“ akciami z kupónovej privatizácie? Ešte stále sa nájdu Slováci, ktorí si napriek viacerým možnostiam na zbavenie pozostatkov kupónky ponechali cenné papiere a pri pohľade na poplatky vo výpise z Centrálneho depozitára cenných papierov vraštia čelo.

Čítať ďalej
2023-2-13-kedykolvek-investova-TIT-opt

Tlačové správy

Začnite s investovaním. Kedykoľvek

Akciové indexy len teraz dosiahli svoj historický vrchol a už sa u investorov objavujú obavy z možných poklesov. Poklesy určite prídu. A určite to nie je dôvod na paniku či na to, aby ste zanevreli na investovanie. Práve naopak.

Čítať ďalej
hypoteka bez statnej pomoci_TIT_opt

Tlačové správy

Čo s hypotékou, ak nemáte nárok na pomoc od štátu?

Ak nespĺňate podmienky, aby ste získali štátnu pomoc so zvýšenou splátkou hypotéky, nezúfajte. Stále máte možnosť pri refixácii vyjednávať s bankami a získať lepšie podmienky.

Čítať ďalej
Čo robiť, ak vás vytopí sused.

Tlačové správy

Čo robiť, ak vás vytopí sused, alebo vy vytopíte suseda?

Vytopený byt – to je situácia, ktorú nechce zažiť nikto. Ale keď už táto situácia nastane, viete, čo robiť?

Čítať ďalej
rady mladsiemu ja_TIT_opt

Tlačové správy

Čo robiť, aby ste si mohli povedať: Som finančne zabezpečený?

Mať tak o desať či dvadsať rokov menej a dnešný rozum, to by boli finančné rozhodnutia! Cestovať v čase zatiaľ nevieme, no predsa len môžete využiť rady tých, ktorí už majú aké-také životné skúsenosti, aby ste si pri narábaní s peniazmi mohli povedať: Som finančne zabezpečený.

Čítať ďalej
10 rád pre tých, ktorí sa v roku 2024 chcú o svoje peniaze starať zodpovednejšie

Tlačové správy

10 rád pre tých, ktorí sa v roku 2024 chcú o svoje peniaze starať zodpovednejšie

Chcete sa konečne o svoje ťažko zarobené peniaze starať zodpovedne? Tak si prečítajte 10 rád finančného odborníka Pavla Škriniara a využite všetky možnosti, ktoré vám trh ponúka.

Čítať ďalej