Každý rodič malých detí to v týchto dňoch dôverne pozná. Balansovanie medzi prácou z domu a celodennou starostlivosťou o jedného, či dokonca viacerých potomkov, je únavné a stresujúce. Aj chvíľková strata ostražitosti však môže mať veľmi nepríjemné následky.

Potvrdzuje to aj aktuálna reportáž Českej televízie, podľa ktorej počet obarených batoliat v Českej republike za posledné týždne výrazne stúpol. Až polovica vážnych úrazov maloletých detí sa podľa Úradu verejného zdravotníctva SR stane v dome, byte alebo jeho bezprostrednom okolí. Preto je obvzlášť dôležité v tomto období, kedy deti trávia väčšinu času doma, venovať pozornosť prevencii. 

Obarenia a popáleniny zanechávajú u drobných detí spravidla najťažšie následky. Cenné rady ako sa im vyvarovať poskytuje projekt 70 stupňov, ktorý založili zdravotníci z pražskej Kliniky popáleninovej medicíny Lenka Šetelíková a Robert Zajíček.

SL_PC_Homeowners_PEO_05_SP1A0004_3c_300dpi.tif (1)

Úrazové poistenie detí

Žiadne poistenie na svete nedokáže úrazu zabrátiť. Dokáže však zmierniť jeho finančné dopady na rodinný rozpočet. Náklady na hospitalizáciu, liečenie, ale aj výpadok príjmu rodiča, ktorý sa o dieťa stará, môžu ohroziť finančnú stabilitu domácnosti. Kontaktujte nás, radi vám s výberom vhodného riešenia pomôžeme.

Opatrnosť pri manipulácii s horúcim jedlom a nápojmi však nestačí. Najčastejšou príčinou úrazov detí v domácnosti sú totiž pády. Hospitalizáciu si podľa Národného centra zdravotníckych informácií vyžiadali najmä tie, ktoré skončili úrazom hlavy. Časté sú aj zlomeniny predlaktia, pleca a ramena či predkolenie a poranenia kolena. Ako teda rizikám prechádzať?

Ako ochrániť dieťa doma

 • Schovajte všetky predmety, ktoré by sa mohli roztrieštiť a poraniť dieťa.
 • Okná, ktoré bežne otvárate, vybavte zábranou proti pádu a dohliadnite, aby boli zatvorené bezpečne.
 • Elektrické zásuvky zaistite bezpečnostnými chráničmi, nenechajte voľne visieť káble.
 • Dajte bezpečnostnú fóliu na sklenené výplne dvier, alebo aspoň ich dolné časti a ďalšie sklené plochy.
 • Zabezpečte zásuvky s nožmi a príbormi tak, aby ich dieťa nemohlo otvoriť.
 • Lieky uchovávajte v uzamknutej lekárničke na mieste, kam sa dieťa nedostane.
 • Nenechávajte v dosahu dieťaťa zbrane, nože, zápalky, zapaľovače, sviečky, chemikálie, horľaviny, lieky a predmety, ktoré môžu spôsobiť zranenie.
 • Nepoužívajte obaly potravinárskych výrobkov na uchovávanie iných prípravkov.
 • V prítomnosti detí dávajte pozor na manipulovanie s horúcimi kvapalinami.
 • V rodine s dojčatami nedávajte horúce nápoje na obrus, hrnce s horúcim obsahom na kraj sporáka, ani ich neklaďte na podlahu.
 • Deťom do troch rokov dávajte iba hračky určené pre túto vekovú skupinu, odstráňte tie, ktoré sa dajú rozložiť na malé časti.
 • Nedovoľte dieťaťu manipulovať s vreckom z umelej hmoty, mohlo by si ho navliecť na hlavu.
 • Bezpečnostné kritériá musí spĺňať aj detská postieľka.

Zdroj: Národný portál zdravia