Ak vám v týchto dňoch prišiel výročný list s predpisom poistného k povinnému zmluvnému poisteniu motorového vozidla (PZP) a nenašli ste v obálke zelenú kartu, na ktorú ste boli zvyknutý, nie je to dôvod na paniku. “Zelená karta totiž od 1. júla tohto roku zmenila farbu a formu. Je biela a jednostranná,” hovorí Peter Mocker, poistný analytik spoločnosti Swiss Life Select Slovensko.

Cieľom tejto zmeny je flexibilita a jednoduchšia dostupnosť tohto potvrdenia pre motoristov. Historicky, najmä pri zmluvách dojednaných online, museli klienti čakať na zaslanie originálu tlačiva poštou z poisťovne. “Teraz im príde aj emailom a môžu si ho vytlačiť na domácej tlačiarni na klasický kancelársky papier,” objasňuje poistný analytik.

Polodigitálne riešenie

Naše životné prostredie zas budú šetriť poisťovne, ktoré budú zasielať pri následnom predpise alebo s novým poistením iba jednu kartu - bielej farby. “V 21. storočí by sme očakávali skôr možnosť digitálneho potvrdenia v mobilnej aplikácii s možnosťou overenia v reálnom čase bez úplnej nutnosti takýto dokument tlačiť, ale už aj toto vnímame ako posun vpred,” hodnotí Peter Mocker.
 

V 21. storočí by sme očakávali skôr možnosť digitálneho potvrdenia v mobilnej aplikácii s možnosťou overenia v reálnom čase bez úplnej nutnosti takýto dokument tlačiť, ale už aj toto vnímame ako posun vpred.

Prechodné obdobie

Ak máte stále platnú kartu v zelenom vyhotovení, nevyhadzujte ju. “Slovenská kancelária poisťovateľov stanovila prechodné obdobie, a to od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, kedy sú v platnosti súbežne karty v zelenom aj bielom vyhovení,” ubezpečuje analytik Swiss Life Select Slovensko. Až od 1. júla 2021 budú v platnosti iba karty výlučne v bielom prevedení.

Čo je zelená karta?

Zelená karta je medzinárodne uznávaný doklad o existencii poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zároveň umožňuje motoristovi vstup a prevádzku vozidla na území cudzieho štátu.
 

Potrebujete výhodnejšie Povinné zmluvné poistenie?

Zanechajte nám kontakt a my vám pripravíme riešenie na mieru.