Základné údaje

 • IČO:
  • 36752606
 • DIČ:
  • 2022350198
 • IČ DPH:
  • SK2022350198, podľa §4
 • Adresa sídla spoločnosti:
  • Mlynské Nivy 49/II., 821 09 Bratislava
 • Zápis v Obchodnom registri Slovenskej republiky:
  • Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4102/B

Predstavenstvo a dozorná rada

 • Predstavenstvo:
  • PaedDr. František Dragúň
  • Mgr. David Hegner
  • Michal Faltičko
  • Adrian Grunert

 • Dozorná rada:
  • Theodoros Iaponas
  • Philipp Carl Michael Mumenthaler
  • Vital Andreas Schwander
  • Rolf Werner Aeberli

Ďalšie informácie

 • Názov spoločnosti je ďalej na www.swisslifeselect.sk používaný ako Swiss Life Select.
 • Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod registračným číslom: 50705, na základe rozhodnutí Národnej banky Slovenska: 
  • Číslo: OPK-723/2007-PLP, OPK-1500/2007-PLP, OPK-1499/2007-PLP, ODT-13848/2010 (02.12.2010), ODT – 718/2014-1 (10.02.2014).

 • Swiss Life Select Slovensko, a. s. je zapísané v podregistroch pre vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta nasledovne:
  • Podregister starobného dôchodkového sporenia od 28.02.2014
  • Podregister prijímania vkladov 03.12.2010
  • Podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov od 03.12.2010
  • Podregister kapitálového trhu od 20.07.2007
  • Podregister doplnkového dôchodkového sporenia od 14.06.2007
  • Podregister poistenia alebo zaistenia od 12.04.2007.

  • Viac informácií nájdete na stránkach:
   https://regfap.nbs.sk/search.php?row=1
   https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=93916&SID=2&P=0