Ľudia dnes žijú dlhšie, sú stále mobilnejší, formujú svoj život individuálne a nezávisle. Majú rozdielne predstavy o svojej budúcnosti. Budujú si kariéru, plánujú rodinu a domov alebo sa tešia na dôchodok. Skrátka, ľudia dnes žijú a pracujú podľa vlastných predstáv.

Ľudské životy sú rôzne a neraz v nich nastane nečakaný zvrat. Ale pokiaľ ide o finančnú bezpečnosť a krytie rizika, majú naši klienti stále rovnaké potreby a požiadavky. Prevzatím rizík tých, ktorých poisťujeme, im poskytujeme finančnú stabilitu a tým aj väčšiu samostatnosť pri rozhodovaní. Toto je pôvod nášho mandátu v Swiss Life, pomáhať ľuďom žiť život podľa vlastných predstáv.

Sme súčasťou spoločnosti Swiss Life, ktorá si drží vedúce postavenie na trhu životného poistenia už viac ako 160 rokov. Naše skúsenosti s produktami, know-how o rizikách, kvalitou servisu a finančného sprostredkovania a tiež výkonné obchodné siete tvoria základ tohto úspechu.

ConradWidmer3

Swiss Life stálo pri zrode komerčného poistenia

1857

Spoločnosť Swiss Life vznikla v roku 1857. Založil a 35 rokov ju viedol Conrad Widmer, právnik narodený v Altnau v Thrugau a pracujúci vo Freauenfelde. V predstavenstve spoločnosti od začiatku sedeli zástupcovia väčšiny švajčiarskych kantónov. Najprv toto družstvo fungovalo pod názvom Schweizerische Rentenanstalt a bolo garantované Schweizerische Kreditanstalt.

Do rozvoja firmy bol zapojený aj popredný zürišský politik Alfred Escher, ktorý chcel švajčiarskym rodinám poskytnúť dostatočne pevný základ pri poistení proti životným neistotám. Preto môžeme rok vzniku Swiss Life považovať aj za rok, kedy vo Švajčiarsku vzniklo komerčné životné poistenie.

police_no_1_300ppi_orez

Akcie sa obchodujú na švajčiarskom trhu

1998

Schweizerische Rentenanstalt sa v roku 1997 zmenil z družstva na verejne obchodovanú spoločnosť. Jej akcie debutovali v indexe švajčiarskeho trhu v roku 1998. Nasledujúce dva roky začala firma výrazne expandovať, keď získala spoločnosti Livit, Banca Del Gottardo, Lloyd Continental, UTO Albis, Schveizerische Treuhandgesellschaft. V roku 2001 prevzala aj nehnuteľnosti spoločnosti Oscar Weber Holding AG.

Logo beim Hauptgebäude

Vznik novej identity

2004

V roku 2004 sa rýchle akvizičné tempo utlmilo. Firma prešla reštrukturalizáciou a vrátila sa k svojej hlavnej činnosti. Prijala tiež svoj súčasný názov Swiss Life.
Nové logo Swiss Life dokonale vystihuje identitu spoločnosti. Červená farba a biely kríž odkazujú na naše švajčiarske korene. Tri línie symbolizujú hlavné čiary života na dlani pravej ruky. Tie odzrkadľujú našu orientáciu na ľudí a ich špecifické potreby. Dokážeme komplexne vyriešiť životné, penzijné a finančné situácie.

Swiss Life Hauptgebäude

Veľké akvizície

2007

Koncom roka 2007 oznámila spoločnosť Swiss Life, že má záujem odkúpiť spoločnosť AWD Holding a o štyri mesiace neskôr vlastnila 86,2 % AWD. V roku 2013 sa táto spoločnosť premenovala na Swiss Life Select. Akvizícia spoločnosti Corpus Sireo, nemeckého poskytovateľa služieb pre správu nehnuteľnustí, bola dokončená v lete 2014 a v roku 2016 to bolo rovnako aj s MayFair Capital, britskej spoločnosti, ktorá spravuje investície nehnuteľností.

V roku 2013 vstúpil Swiss Life aj na český trh. Expanzia u našich západných susedov pokračovala v roku 2018, keď kúpili jednotku na trhu - české Fincentrum.

2020

V roku 2018 vstúpila spoločnosť kúpou firmy Fincentrum a. s. aj na slovenský trh. Gigant poskytuje služby v Českej republike pod značkou Fincentrum & Swiss Life Select a od septembra 2020 pod značkou Swiss Life Select na Slovensku.