Obchodní partneri Swiss Life Select Slovensko, a. s. v Slovenskej republike

Poistenie alebo zaistenie

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
 • AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o.
 • Colonnade Insurance S. A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ČSOB Poisťovňa, a. s.
 • Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Fortegra Europe Insurance Company Limited, zastúpená spoločnosťou DEFEND INSURANCE s.r.o.
 • Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • NN Životná poisťovňa, a. s.
 • NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni,
  NOVIS Poisťovňa a.s.
 • Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Agra poisťovňa)
 • PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 • YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Úvery

 • COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
 • Československá obchodná banka, a. s.
 • ČSOB Leasing, a. s.
 • Diners Club CS, s.r.o.
 • Home Credit Slovakia, a. s.
 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
 • Prima banka Slovensko, a. s.
 • Privatbanka, a. s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Tatra-Leasing, s.r.o.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
 • 365.bank, a. s.

Kapitálový trh

 • Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • European Investment Centre, o.c.p., a. s.
 • IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • International Investment Platform, o.c.p., a.s.
 • INVESTIKA, investiční společnosť, a.s.
 • QuantOn Solutions, o.c.p., a.s.
 • UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
 • Wealth Effect Management o.c.p., a.s.
 • WOOD & Company Financial Services, a. s.
 • 365.invest, správ. spol., a. s.

Vklady

 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Privatbanka, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

DDS

 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
 • STABILITA, d.d.s., a.s.
 • UNIQA d.d.s., a.s.

DSS

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť a.s.
 • UNIQA d.s.s., a.s.
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.