Vysoká inflácia a vojna na Ukrajine sú dva kľúčové faktory, ktoré aktuálne ovplyvňujú finančné trhy. Zatiaľ čo s rastom cien začínajú centrálne banky bojovať škrtením menovej politiky, konflikt v Európe sa môže predĺžiť na mesiace.

Hlavne_video_jachta_youtube_thumbnail

Sny sú na to, aby sa splnili! Súhlasíte? Tak aký je ten váš? Dajte nám o ňom vedieť.

Hlavne_video_heliport_youtube_thumbnail

Netradičné? Bláznivé? Alebo len také vaše? Je úplne jedno, čo si iní myslia o vašich snoch. My vám s ich napĺňaním pomôžeme.

Dlhopisy: Stúpajúci trend úrokových sadzieb bude pravdepodobne pokračovať

USA

– V USA sa dlhodobé úrokové sadzby v apríli naďalej zvyšovali vzhľadom na solídnu ekonomickú aktivitu a stúpajúcu infláciu. Očakávané 10-ročné reálne výnosy sa vrátili k nulovej úrovni. Krátkodobé úrokové sadzby sa zvýšili, keďže rýchlejšie sprísnenie menovej politiky sa stalo pravdepodobnejším.

– Trh očakáva, že sadzba federálnych fondov sa do konca roka zvýši na 2,25 %. Očakávame, že americká centrálna banka FED zvýši sadzbu o 50 bázických bodov na svojom májovom a júnovom zasadnutí.

Eurozóna

– Rastúce ceny energií zvyšujú infláciu v Európe. Výnosy štátnych dlhopisov sa v prvých mesiacoch roka výrazne zvýšili. Vojna na Ukrajine ovplyvňuje ekonomiku, ale indexy nákupných manažérov (PMI) za apríl naznačujú, že účinok je zatiaľ  pomerne obmedzený. Najviac postihnutou krajinou je Nemecko.

– Európska centrálna banka (ECB) utlmuje program nákupu aktív a očakáva, že ho úplne skončí v treťom štvrťroku 2022. Nedávne vyjadrenia predstaviteľov ECB naznačujú, že zvýšenie sadzieb by sa mohlo uskutočniť už v júli. Považujeme to za nepravdepodobné a očakávame prvé zvýšenie v septembri, po ktorom bude nasledovať ďalšie v decembri.

Veľká Británia

– Vo Veľkej Británii sa zvýšili aj výnosy vládnych dlhopisov, ale v menšej miere ako v eurozóne. Očakáva sa, že Bank of England (BoE) v tomto roku zvýši sadzby ešte dvakrát.

– V roku 2022 by sa tak celkový počet zmien sadzien nahor mohol dosiahnuť štyri.

Švajčiarsko

– Vo Švajčiarsku sa úrokové sadzby zvýšili spolu s ich európskymi náprotivkami. Dlhopisy so záporným výnosom takmer zmizli.

– Švajčiarska národná banka (SNB) nezvýši úrokové sadzby pred ECB. Očakávame, že SNB tak urobí najskôr až v decembri tohto roka.

V prvých mesiacoch roka došlo k výraznému nárastu výnosov štátnych dlhopisov spôsobených vyššou infláciou, čo sa zhoršilo prudkým nárastom cien energií a surovín po ruskej invázii na Ukrajinu. V USA sa tiež zvýšili očakávané reálne výnosy a teraz sú blízko nuly. To odráža dobré obchodné podmienky v krajine.
V Európe sú reálne výnosy stále hlboko negatívne. Európa je ekonomicky viac postihnutá vojnou na Ukrajine. Indexy nákupných manažérov (PMI) za apríl však naznačujú, že účinok je zatiaľ obmedzený. Na konečné posúdenie je však ešte priskoro, pretože vojna by sa mohla natiahnuť na dlhú dobu.

Ekonomická neistota zostáva vysoká, keďže zastavenie dodávok ruského plynu je hroziacim rizikom, ktoré by zasiahlo najmä nemeckú ekonomiku. V Číne stratégia nulového Covidu vedie k uzavretiu veľkých miest. V dôsledku toho by sa dodávateľské reťazce mohli opäť narušiť. Oba faktory by mohli zvýšiť mieru inflácie a utlmiť hospodársky rast.

Stúpajúca miera inflácie viedla k dramatickej zmene menovej politiky centrálnych bánk. Sprísnenie finančných podmienok pravdepodobne zníži objemy poskytovaných bankových úverov. To zvyšuje riziko recesie v roku 2023 a podporuje našu opatrnosť, pokiaľ ide o úverové riziká. Myslíme si tiež, že výnosy vládnych dlhopisov budú v blízkej budúcnosti naďalej rásť, ale pomalším tempom ako nedávno. Keďže centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby, očakávame, že výnosové krivky sa sploštia.

Zdá sa vám to zložité?

Nie? Tak sa nenechajte vyrušovať a čítajte ďalej. Áno? To neprekáža. Vôbec tomu nemusíte rozumieť. Zanechajte nám kontakt a my vám so správnym nastavením investícií pomôžeme. Nakoniec, pomáhať ľuďom žiť život podľa vlastných predstáv je našim poslaním.

Akcie: Vyššia inflácia a nižší rast ovplyvňujú trhy

USA

– V apríli americký trh stratil neuveriteľných 7,9 %. Výkonnosť od začiatku roka je -12,8 %. Podnikové marže začali klesať v 3. štvrťroku 2021 a pravdepodobnosť ďalšieho poklesu je vysoká. Napriek tomu trhový konsenzus očakáva, že marže sa v 3. štvrťroku 2022 zvýšia na historické maximá. Sezóna vyhlasovania výsledkov sa začala veľmi dobre.

– Americký trh je stále drahší ako ostatné trhy (pomer ceny k výnosom P/E: 21) a nárast nominálnych a reálnych výnosov zvyšuje relatívnu atraktivitu dlhopisov v porovnaní s americkými akciami.

Eurozóna

– Akciový trh eurozóny v apríli stratil 3,5 % a celkovo v roku 2022 doteraz znehodnotil o 12,3 %.

– Rovnako ako v USA sa nám zdá, že očakávania rastu príjmov sú príliš vysoké. Na rozdiel od amerického trhu sú však reálne úrokové sadzby stále záporné a valuácie sa blížia historickým priemerom (P / E: 15).

Veľká Británia

– Po niekoľkých slabých rokoch britské akcie v tomto roku prekonávajú ostatné trhy. V apríli stratili 0,7 %, ale od začiatku roka posilnil o 4,0 %. Je to jediný rozvinutý trh v pozitívnom teritóriu od začiatku roka.

– Britský trh má stále najnižšie ocenenie z hlavných rozvinutých trhov a najväčšie sektorové váhy v oblasti energetiky a materiálov.

Rozvíjajúce sa trhy

– Rozvíjajúce sa trhy opäť zaostávajú výkonnosťou -14,8 % od začiatku roka a stratou 8,4 % v apríli.

– Mnohé krajiny rozvíjajúcich sa trhov veľmi trpia vysokými cenami potravín, energií a poľnohospodárstva. Ďalšie obmedzenia pohybu v Číne majú vplyv na ekonomickú aktivitu a dodávky.

Historicky je obrátená výnosová krivka najlepším trhovým ukazovateľom pre nadchádzajúcu recesiu. Od roku 1967 všetky recesie nasledovali po inverzii výnosovej krivky (ale nie všetky inverzie viedli k recesii). Obrátená výnosová krivka signalizuje, že účastníci trhu očakávajú, že úrokové sadzby budú v budúcnosti klesať , čo je typický vývoj recesie. Avšak, ako je to v súčasnosti, krátka dočasná inverzia len v jednom tenore (10-ročný mínus 2-ročný výnos) nestačí. Výnosová krivka musí byť obrátená najmenej 1-3 mesiace a je potrebné prevrátiť 10-ročnú mínus 2-ročnú krivku a 10-ročnú mínus 3-mesačnú krivku. Momentálne nie je splnená žiadna z týchto podmienok. No stojí za zmienku, že porovnanie s 3-mesačnou sadzbou je v súčasnosti trochu zavádzajúce, pretože FED je za krivkou, pokiaľ ide o stanovenie primeranej sadzby peňažného trhu. Na rozdiel od očakávaní, inverzia výnosovej krivky nevedie k negatívnej výkonnosti akcií počas nasledujúcich 6 - 12 mesiacov. Od roku 1967 dosiahol americký akciový trh vrchol v priemere len 11 mesiacov po inverzii a vrchol akciového trhu bol v priemere päť mesiacov pred začiatkom recesie. Časový interval medzi inverziou výnosovej krivky a recesiou je teda v priemere 16 mesiacov. Priemerný výnos akciového trhu medzi začiatkom inverzie a vrcholom akciového trhu bol 15% a negatívny iba v jednom prípade (arabské ropné embargo v roku 1973). V tomto prípade akciový trh dosiahol vrchol pred inverziou. Závery tejto analýzy sú nasledovné: (1) Súčasná inverzia podľa nášho názoru ešte nie je významná. (2) Klienti môžu prísť o veľa zhodnotenia, ak akcie predajú predčasne.

O Swiss Life Asset Managers

Autorom makroekonomických výhľadov je Swiss Life Asset Managers. Spoločnosť je jednou z piatich divízií švajčiarskeho finančného koncernu Swiss Life a špecializuje sa na správu majetku inštitucionálnych investorov ako sú poisťovne, penzijné fondy, investičné nadácie, asset managementy, ale aj majetku bohatých privátnym klientov. Spoločnosť je najväčším privátnym vlastníkom nehnuteľnosti vo Švajčiarsku a popredným realitným investorom v Európe. Ku koncu roka 2021 spracovala viac ako 276,3 miliardy švajčiarskych frankov.

Mladým stačí, aby si sporili málo, aby mali zaujímavý dôchodok.

Tlačové správy

Dôležitá informácia pre mladých: Stačí málo peňazí, aby ste si našetrili na zaujímavý dôchodok

Predstavte si, že máte možnosť pravidelne investovať desatinu svojho príjmu iba počas desiatich rokov. Kedy by ste s tým mali začať, aby ste si našetrili na zaujímavý dôchodok?

Čítať ďalej
Dušan Moskaľ našiel vďaka práci finančného sprostredkovateľa ideálny work-life balance.

Životné témy

Dušan Moskaľ: „Vytvoríš si pasívny príjem, ktorý ti pípne na účet, aj keď celý mesiac nepracuješ“

Dušan Moskaľ, Exkluzívny finančný sprostredkovateľ Swiss Life Select robí finančného sprostredkovateľa od vysokej školy. Dnes namiesto práce 12/7 našiel work-life balance - pol roka pracuje a pol roka cestuje. Vďaku za svoj úspech prejavuje tak, že pomáha prostredníctvom charitatívnej organizácie Lions Club tým, ktorí to najviac potrebujú.

Čítať ďalej
Vnuk a stará mama sa tešia, že existuje spôsob, ako by mohli mať obaja vyšší dôchodok.

Tlačové správy

Vyšší dôchodok pre mladých z II. piliera a udržateľnejší dôchodok pre starších z I. piliera

Nevýhodou druhého piliera je, že efekty zloženého úročenia, ktoré zabezpečia veľa peňazí na dôchodky, sa prejavia až po veľmi dlhom čase. Nevýhodou prvého piliera, že potrebuje vyzbierať veľa peňazí v súčasnosti, čo v rámci odvodov ide na úkor druhého piliera. Čo ak by ale odvody boli prerozdelené inak pri mladých a starších sporiteľoch?

Čítať ďalej
ako by mal štát skutočne pomáhať s bývaním_opt

Tlačové správy

Ako by mal štát skutočne pomáhať Slovákom s bývaním

Avizovaná podpora vlády pre ľudí, ktorým výrazne narástli úroky na hypotéke, je len zanedbávanie podpory bývania na Slovensku. Radšej by sa mala vláda zamerať na prevenciu vo forme štátnej prémie pri stavebnom sporení, podporu nájomného bývania či administratívnu podporu developerov pri bytovej výstavbe.

Čítať ďalej
Manželia hľadajú spôsob, ako si znížiť splátku po zvýšení úrokovej sadzby hypotéky.

Tlačové správy

Ako si znížiť splátku, keď vám banka zvýši úrok na hypotéke?

Banky zvyšujú sadzby hypoték. V priebehu niekoľkých dní upravili sadzby tri banky. V reči čísel to znamená, že na splácanie 100-tisícovej hypotéky je potrebné pripraviť o desať až štyridsať eur mesačne viac.

Čítať ďalej
Záleží, ako budete sporiť svojim deťom na budúcnosť.

Tlačové správy

Záleží na tom, kde a ako sporíte deťom na budúcnosť

Niekto začne s budovaním finančného piliera pre potomka hneď s jeho príchodom na svet. Iný si jeho dôležitosť uvedomí po nejakom čase a ďalší sa zobudí až krátko pred tým, ako dieťa peniaze potrebuje. Pritom dĺžka trvania sporenia pre deti je rozhodujúcim parametrom.

Čítať ďalej
Upozornenie

Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.