Zo všetkých strán počuť, že treba sporiť a vytvárať si finančné rezervy. Málokto však je konkrétny, kam ich treba nasmerovať, prípadne upriamuje pozornosť iba na produkty, ktoré sám ponúka. Ktoré sú tie najznámejšie produkty určené na pravidelné sporenie?

Hlavne_video_jachta_youtube_thumbnail

Sny sú na to, aby sa splnili! Súhlasíte? Tak aký je ten váš? Dajte nám o ňom vedieť.

Hlavne_video_heliport_youtube_thumbnail

Netradičné? Bláznivé? Alebo len také vaše? Je úplne jedno, čo si iní myslia o vašich snoch. My vám s ich napĺňaním pomôžeme.

Nie každý finančný produkt, do ktorého sa dajú pravidelne každý mesiac poslať peniaze, je vhodný na dlhodobé sporenie a nie každý je stvorený na tvorbu finančnej rezervy. Prinášame krátky zoznam najznámejších typov produktov, ktoré sú tradičnou súčasťou rodinnej zmluvnej dokumentácie.

Bankové produkty

Bežný účet nie je vhodný na odkladanie peňazí. Nielen z dôvodu nulového zhodnotenia, ale predovšetkým z vysokej dostupnosti peňazí. Človek ich môže všetky minúť bez obmedzenia.
Sporiaci účet je vhodný pre krátkodobé sporenie. Symbolické úročenie motivuje k pravidelnosti a uchovaniu úspor na účte, pričom výber je sťažený potrebou presunu úspor na bežný účet.
Termínovaný účet má pevne stanovené zhodnotenie na vopred určitý čas a preto pri priebežnom posielaní peňazí sa príspevky budú zhodnocovať až pri obnove viazanosti.
 

Podielové fondy

Podielové fondy umožňujú nákup množstva cenných papierov pri minimálnych vkladoch. Podielové fondy majú síce stanovené minimálne investície, ale prostredníctvom programov sporenia je možné do nich posielať aj eurá mesačne. Pravidelným investovaním sa priemeruje nákupná cena, vďaka ktorému sa znižuje investičné riziko. Výnosy podielových fondov kopírujú výnosy dostupné priamym investovaním do cenných papierov na finančných trhoch.
Výber konkrétneho fondu je vhodné konzultovať s odborníkom a začína zistením tolerancie k investičnému riziku. Výsledkom investičného poradenstva môže byť aktívne i pasívne spravovaný fond s globálnou až špecifickou investičnou stratégiou a nasmerovanie peňazí do jedného aktíva alebo kombinácie rôznych typov aktív.
 

Produkty obchodníka s cennými papiermi

Ponuka obchodníkov s cennými papiermi môže byť na mieru šitá konkrétnemu (dostatočne bonitnému) klientovi, ale aj porovnateľná s investičnou ponukou dostupnou v pobočke banky. Klient môže investovať priamo do vybraných cenných papierov ale aj do vybraných podielových fondov.
Špecifickým produktom určeným na dlhodobé sporenie, ktoré majú v ponuke výlučne obchodníci s cennými papiermi, je dlhodobé investičné sporenie (DIS). Tento sporiaci produkt ponúka daňové zvýhodnenie, ak trvá aspoň pätnásť rokov.
 

Prasiatko

Najznámejšou formou sporenia je vsúvanie mincí a bankoviek do otvoru na chrbte hlineného prasiatka. Výhodou je okamžitá dostupnosť pri použití kladiva, nevýhodou je nulové zhodnotenie obsahu.

 

Tretí pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie má históriu od roku 1996 a je známe vďaka príspevku zamestnávateľa. Vo svojej podstate je veľmi podobné podielovým fondom, pričom jeho súčasťou je pri splnení podmienok aj možnosť daňovej úľavy. Odlišnosťou od podielových fondov sú napríklad obmedzenia výberu úspor.
 

Druhý pilier

Starobné dôchodkové sporenie je k dispozícii od roku 2005 a podobne ako tretí pilier je veľmi podobné podielovým fondom. Odlišnosťou je nemožnosť výberu úspor pred dôchodkom. Okrem povinných odvodov sa dá do dôchodkových fondov pravidelne či príležitostne investovať aj na dobrovoľnej báze.
 

Všetky uvedené produkty majú relatívne veľmi nízke výšky príspevkov, sú dostupné širokej verejnosti a na mnohých predajných miestach. Ide o štandardné finančné produkty, na každý sa vzťahuje špecifická legislatíva a na činnosť ich poskytovateľov dohliada Národná banka Slovenska. Niektoré produkty sú po splnení stanovených podmienok spojené s možnosťou daňového zvýhodnenia.

Výber konkrétneho sporiaceho produktu by nemal byť vecou náhody či ovplyvnený reklamou. Mal by zapadať do finančného plánu konkrétneho človeka. S výberom typu produktu je vhodné obrátiť sa na finančného sprostredkovateľa. Ten po analýze klientových finančných potrieb a cieľov vie byť pri nasmerovaní peňazí nápomocný, aby človek mohol žiť život podľa vlastných predstáv.
 

Zdá sa vám to zložité?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Žena zisťuje, či sa má zbaviť akcií z kupónovej privatizácie alebo ich ešte stále môže predať.

Tlačové správy

Zbaviť sa alebo predať akcie z kupónovej privatizácie?

Čo s „bezcennými“ akciami z kupónovej privatizácie? Ešte stále sa nájdu Slováci, ktorí si napriek viacerým možnostiam na zbavenie pozostatkov kupónky ponechali cenné papiere a pri pohľade na poplatky vo výpise z Centrálneho depozitára cenných papierov vraštia čelo.

Čítať ďalej
2023-2-13-kedykolvek-investova-TIT-opt

Tlačové správy

Začnite s investovaním. Kedykoľvek

Akciové indexy len teraz dosiahli svoj historický vrchol a už sa u investorov objavujú obavy z možných poklesov. Poklesy určite prídu. A určite to nie je dôvod na paniku či na to, aby ste zanevreli na investovanie. Práve naopak.

Čítať ďalej
hypoteka bez statnej pomoci_TIT_opt

Tlačové správy

Čo s hypotékou, ak nemáte nárok na pomoc od štátu?

Ak nespĺňate podmienky, aby ste získali štátnu pomoc so zvýšenou splátkou hypotéky, nezúfajte. Stále máte možnosť pri refixácii vyjednávať s bankami a získať lepšie podmienky.

Čítať ďalej
Čo robiť, ak vás vytopí sused.

Tlačové správy

Čo robiť, ak vás vytopí sused, alebo vy vytopíte suseda?

Vytopený byt – to je situácia, ktorú nechce zažiť nikto. Ale keď už táto situácia nastane, viete, čo robiť?

Čítať ďalej
rady mladsiemu ja_TIT_opt

Tlačové správy

Čo robiť, aby ste si mohli povedať: Som finančne zabezpečený?

Mať tak o desať či dvadsať rokov menej a dnešný rozum, to by boli finančné rozhodnutia! Cestovať v čase zatiaľ nevieme, no predsa len môžete využiť rady tých, ktorí už majú aké-také životné skúsenosti, aby ste si pri narábaní s peniazmi mohli povedať: Som finančne zabezpečený.

Čítať ďalej
10 rád pre tých, ktorí sa v roku 2024 chcú o svoje peniaze starať zodpovednejšie

Tlačové správy

10 rád pre tých, ktorí sa v roku 2024 chcú o svoje peniaze starať zodpovednejšie

Chcete sa konečne o svoje ťažko zarobené peniaze starať zodpovedne? Tak si prečítajte 10 rád finančného odborníka Pavla Škriniara a využite všetky možnosti, ktoré vám trh ponúka.

Čítať ďalej