Zo všetkých strán počuť, že treba sporiť a vytvárať si finančné rezervy. Málokto však je konkrétny, kam ich treba nasmerovať, prípadne upriamuje pozornosť iba na produkty, ktoré sám ponúka. Ktoré sú tie najznámejšie produkty určené na pravidelné sporenie?

Hlavne_video_jachta_youtube_thumbnail

Sny sú na to, aby sa splnili! Súhlasíte? Tak aký je ten váš? Dajte nám o ňom vedieť.

Hlavne_video_heliport_youtube_thumbnail

Netradičné? Bláznivé? Alebo len také vaše? Je úplne jedno, čo si iní myslia o vašich snoch. My vám s ich napĺňaním pomôžeme.

Nie každý finančný produkt, do ktorého sa dajú pravidelne každý mesiac poslať peniaze, je vhodný na dlhodobé sporenie a nie každý je stvorený na tvorbu finančnej rezervy. Prinášame krátky zoznam najznámejších typov produktov, ktoré sú tradičnou súčasťou rodinnej zmluvnej dokumentácie.

Bankové produkty

Bežný účet nie je vhodný na odkladanie peňazí. Nielen z dôvodu nulového zhodnotenia, ale predovšetkým z vysokej dostupnosti peňazí. Človek ich môže všetky minúť bez obmedzenia.
Sporiaci účet je vhodný pre krátkodobé sporenie. Symbolické úročenie motivuje k pravidelnosti a uchovaniu úspor na účte, pričom výber je sťažený potrebou presunu úspor na bežný účet.
Termínovaný účet má pevne stanovené zhodnotenie na vopred určitý čas a preto pri priebežnom posielaní peňazí sa príspevky budú zhodnocovať až pri obnove viazanosti.
 

Podielové fondy

Podielové fondy umožňujú nákup množstva cenných papierov pri minimálnych vkladoch. Podielové fondy majú síce stanovené minimálne investície, ale prostredníctvom programov sporenia je možné do nich posielať aj eurá mesačne. Pravidelným investovaním sa priemeruje nákupná cena, vďaka ktorému sa znižuje investičné riziko. Výnosy podielových fondov kopírujú výnosy dostupné priamym investovaním do cenných papierov na finančných trhoch.
Výber konkrétneho fondu je vhodné konzultovať s odborníkom a začína zistením tolerancie k investičnému riziku. Výsledkom investičného poradenstva môže byť aktívne i pasívne spravovaný fond s globálnou až špecifickou investičnou stratégiou a nasmerovanie peňazí do jedného aktíva alebo kombinácie rôznych typov aktív.
 

Produkty obchodníka s cennými papiermi

Ponuka obchodníkov s cennými papiermi môže byť na mieru šitá konkrétnemu (dostatočne bonitnému) klientovi, ale aj porovnateľná s investičnou ponukou dostupnou v pobočke banky. Klient môže investovať priamo do vybraných cenných papierov ale aj do vybraných podielových fondov.
Špecifickým produktom určeným na dlhodobé sporenie, ktoré majú v ponuke výlučne obchodníci s cennými papiermi, je dlhodobé investičné sporenie (DIS). Tento sporiaci produkt ponúka daňové zvýhodnenie, ak trvá aspoň pätnásť rokov.
 

Prasiatko

Najznámejšou formou sporenia je vsúvanie mincí a bankoviek do otvoru na chrbte hlineného prasiatka. Výhodou je okamžitá dostupnosť pri použití kladiva, nevýhodou je nulové zhodnotenie obsahu.

 

Tretí pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie má históriu od roku 1996 a je známe vďaka príspevku zamestnávateľa. Vo svojej podstate je veľmi podobné podielovým fondom, pričom jeho súčasťou je pri splnení podmienok aj možnosť daňovej úľavy. Odlišnosťou od podielových fondov sú napríklad obmedzenia výberu úspor.
 

Druhý pilier

Starobné dôchodkové sporenie je k dispozícii od roku 2005 a podobne ako tretí pilier je veľmi podobné podielovým fondom. Odlišnosťou je nemožnosť výberu úspor pred dôchodkom. Okrem povinných odvodov sa dá do dôchodkových fondov pravidelne či príležitostne investovať aj na dobrovoľnej báze.
 

Všetky uvedené produkty majú relatívne veľmi nízke výšky príspevkov, sú dostupné širokej verejnosti a na mnohých predajných miestach. Ide o štandardné finančné produkty, na každý sa vzťahuje špecifická legislatíva a na činnosť ich poskytovateľov dohliada Národná banka Slovenska. Niektoré produkty sú po splnení stanovených podmienok spojené s možnosťou daňového zvýhodnenia.

Výber konkrétneho sporiaceho produktu by nemal byť vecou náhody či ovplyvnený reklamou. Mal by zapadať do finančného plánu konkrétneho človeka. S výberom typu produktu je vhodné obrátiť sa na finančného sprostredkovateľa. Ten po analýze klientových finančných potrieb a cieľov vie byť pri nasmerovaní peňazí nápomocný, aby človek mohol žiť život podľa vlastných predstáv.
 

Zdá sa vám to zložité?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Mladým stačí, aby si sporili málo, aby mali zaujímavý dôchodok.

Tlačové správy

Dôležitá informácia pre mladých: Stačí málo peňazí, aby ste si našetrili na zaujímavý dôchodok

Predstavte si, že máte možnosť pravidelne investovať desatinu svojho príjmu iba počas desiatich rokov. Kedy by ste s tým mali začať, aby ste si našetrili na zaujímavý dôchodok?

Čítať ďalej
Dušan Moskaľ našiel vďaka práci finančného sprostredkovateľa ideálny work-life balance.

Životné témy

Dušan Moskaľ: „Vytvoríš si pasívny príjem, ktorý ti pípne na účet, aj keď celý mesiac nepracuješ“

Dušan Moskaľ, Exkluzívny finančný sprostredkovateľ Swiss Life Select robí finančného sprostredkovateľa od vysokej školy. Dnes namiesto práce 12/7 našiel work-life balance - pol roka pracuje a pol roka cestuje. Vďaku za svoj úspech prejavuje tak, že pomáha prostredníctvom charitatívnej organizácie Lions Club tým, ktorí to najviac potrebujú.

Čítať ďalej
Vnuk a stará mama sa tešia, že existuje spôsob, ako by mohli mať obaja vyšší dôchodok.

Tlačové správy

Vyšší dôchodok pre mladých z II. piliera a udržateľnejší dôchodok pre starších z I. piliera

Nevýhodou druhého piliera je, že efekty zloženého úročenia, ktoré zabezpečia veľa peňazí na dôchodky, sa prejavia až po veľmi dlhom čase. Nevýhodou prvého piliera, že potrebuje vyzbierať veľa peňazí v súčasnosti, čo v rámci odvodov ide na úkor druhého piliera. Čo ak by ale odvody boli prerozdelené inak pri mladých a starších sporiteľoch?

Čítať ďalej
ako by mal štát skutočne pomáhať s bývaním_opt

Tlačové správy

Ako by mal štát skutočne pomáhať Slovákom s bývaním

Avizovaná podpora vlády pre ľudí, ktorým výrazne narástli úroky na hypotéke, je len zanedbávanie podpory bývania na Slovensku. Radšej by sa mala vláda zamerať na prevenciu vo forme štátnej prémie pri stavebnom sporení, podporu nájomného bývania či administratívnu podporu developerov pri bytovej výstavbe.

Čítať ďalej
Manželia hľadajú spôsob, ako si znížiť splátku po zvýšení úrokovej sadzby hypotéky.

Tlačové správy

Ako si znížiť splátku, keď vám banka zvýši úrok na hypotéke?

Banky zvyšujú sadzby hypoték. V priebehu niekoľkých dní upravili sadzby tri banky. V reči čísel to znamená, že na splácanie 100-tisícovej hypotéky je potrebné pripraviť o desať až štyridsať eur mesačne viac.

Čítať ďalej
Záleží, ako budete sporiť svojim deťom na budúcnosť.

Tlačové správy

Záleží na tom, kde a ako sporíte deťom na budúcnosť

Niekto začne s budovaním finančného piliera pre potomka hneď s jeho príchodom na svet. Iný si jeho dôležitosť uvedomí po nejakom čase a ďalší sa zobudí až krátko pred tým, ako dieťa peniaze potrebuje. Pritom dĺžka trvania sporenia pre deti je rozhodujúcim parametrom.

Čítať ďalej