Vojna v Európe, obmedzenia v dodávateľskom reťazci a sprísnenie monetárnej politiky. Kľúčové faktory, ktoré významne vplývajú na svetovú ekonomiku. Mierny pokles cien energií by mal viesť k zmierneniu inflácie. Robustný lokálny dopyt v Európe tlmí okamžitú hrozbu recesie.

Hlavne_video_jachta_youtube_thumbnail

Sny sú na to, aby sa splnili! Súhlasíte? Tak aký je ten váš? Dajte nám o ňom vedieť.

Hlavne_video_heliport_youtube_thumbnail

Netradičné? Bláznivé? Alebo len také vaše? Je úplne jedno, čo si iní myslia o vašich snoch. My vám s ich napĺňaním pomôžeme.

Makro predikcia Swiss Life Asset Managers

Región / Ukazovateľ  Rast HDP 2022 Rast HDP 2023 Inflácia 2022 Inflácia 2023
USA ↓  3,2 %    2,3 % ↑  6,9 % ↑  3,0 %
Eurozóna ↓   3,1 %     2,0 % ↑  6,2 % ↑  2,3 %
Nemecko ↓  2,3 %    2,2 % ↑  5,9 % ↑  2,7 %
Francúzsko     3,2 %     1,5 % ↑  3,9 %      2,1 %
Veľká Británia ↑  4,1 % ↓  1,7 % ↑  7,0 % ↑  3,5 %
Švajčiarsko    2,5 %     1,4 %     1,8 %     0,7 %
Japonsko ↓ 2,0 %     1,6 % ↑  1,7 % ↑  0,7 %
Čína ↓ 4,5 % ↑  5,2 %    2,3 %     2,0 %
  Poznámka: Šípky naznačujú zmeny predikcie oproti predchádzajúcemu mesiacu.  

Dva roky po vypuknutí pandémie sa miera nezamestnanosti na mnohých miestach západnej a severnej Európy vrátila pod predkrízovú úroveň. Vo Francúzsku, Nemecku a Švajčiarsku je dokonca na viacročnom minime. Svedčí to o úspechu koordinovaných krokov menovej a fiškálnej politiky s cieľom zabrániť hospodárskej kríze v dôsledku pandémie. Vojna na Ukrajine opäť vyvoláva obavy z recesie. No silné výsledky na trhu práce však podporujú súkromný spotrebiteľský dopyt a v kombinácii so súčasnou vysokou infláciou naznačujú zvýšený mzdový tlak, ktorému by centrálne banky mali čeliť normalizáciou menovej politiky.

Zdá sa vám to zložité?

To neprekáža. Vôbec tomu nemusíte rozumieť. Zanechajte nám kontakt a my vám so správnym nastavením investícií pomôžeme. Nakoniec, pomáhať ľuďom žiť život podľa vlastných predstáv je našim poslaním.

USA: Sektor služieb stráca dynamiku

Vojna na Ukrajine ovplyvňuje americkú ekonomiku najmä nepriamo prostredníctvom vyšších cien komodít. Rýchly nárast úrokových sadzieb a hrozba obmedzení dodávok spotrebného tovaru z Číny v dôsledku nových obmedzení pohybu a čakacích lehôt v čínskych prístavoch predstavujú oveľa väčšiu hrozbu pre americkú ekonomiku. Úrokové sadzby na 30-ročné fixácie hypoték vzrástli z 3,2% na začiatku roka na viac ako 5,0 %, čo je najrýchlejší nárast od roku 1980. Refinancovanie hypoték sa preto zastavilo. Štatistika žiadostí o hypotéky na nákup nehnuteľnosti a údaje o transakciách začínajú vykazovať známky spomalenia. Sektor služieb vo všeobecnosti stráca určitú dynamiku v dôsledku klesajúcej kúpnej sily domácností, hoci aprílový index nákupných manažérov (PMI) stále naznačuje solídny rast. Americkému priemyselnému sektoru sa naďalej darí a podľa prieskumu PMI dokonca získal dynamiku so zlepšenou situáciou objednávok v apríli – na rozdiel od Európy. Preto očakávame, že priepasť medzi vysokým spotrebiteľským dopytom a obmedzenou ponukou sa bude ďalej zmenšovať, čo by mohlo zmierniť určitý inflačný tlak, prinajmenšom v prípade domáceho tovaru. Inflácia v USA v marci vzrástla na 8,5 %, čím s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahla svoj cyklický vrchol. Ceny energií sa teraz pravdepodobne dostanú do o niečo pokojnejších vôd po výraznom náraste v marci. Jadrová inflácia prekvapila v marci, keď prvý raz od septembra 2021 rástla menej ako trh očakával (nárast o 10 bázických bodov na 6,5%). Dôvodom bol výrazný pokles cien jazdených áut, hoci sú stále o 48 % vyššie ako pred pandémiou. Očakávame, že inflácia zostane na konci roka na úrovni 4 až 5 %, a to aj napriek zmierneniu v nasledujúcich mesiacoch.

Eurozóna: Predpoklady sa zatiaľ potvrdili

K dnešnému dňu priebeh vojny na Ukrajine a v súčasnosti dostupné ekonomické údaje potvrdzujú náš základný makroekonomický scenár. Napríklad vojna je z veľkej časti sústredená na východe Ukrajiny, zatiaľ čo európski kupujúci sa zdržujú bojkotovania dodávok ruského plynu. Vo Francúzsku a Slovinsku dosiahli proeurópske strany úspech vo voľbách a predvídateľné pristúpenie Švédska a Fínska k NATO naznačuje ďalšie zblíženie medzi európskymi partnermi. Bohužiaľ, v základnom scenári neočakávame rýchle ukončenie vojny, namiesto toho vidíme "dlhotrvajúcu patovú situáciu". Ak má ekonomika v tomto kontexte dosiahnuť mäkké pristátie, rýchle uvoľnenie úzkych miest v oblasti dodávok v priemysle je rovnako potrebné ako obozretná normalizácia menovej politiky Európskou centrálnou bankou. Bez ohľadu na vypuknutie vojny v jej bezprostrednej blízkosti predstavujú obnovené obmedzenia pohybu v Číne a výrazné rozšírenie úverových spreadov pre južné členské štáty menovej únie významné hospodárske riziká. Solídne výsledky trhu práce a zvýšené vládne výdavky nateraz podporujú domáci dopyt. Od novembra 2021 sa inflácia v eurozóne drží nad cieľom Európskej centrálnej banky, ktorý je na úrovni 2 %. Ročná inflácia dokonca dosiahla dvojcifernú úroveň v marci 2022 v krajinách s vysokým podielom energetických zložiek v indexe spotrebiteľských cien. Hrozí, že tento vývoj odpúta inflačné očakávania od ich súčasnej úrovne. Očakávanú ročnú mieru inflácie vo výške 2,9 % môžeme odvodiť z ceny 10-ročných inflačne indexovaných dlhopisov vydaných francúzskou alebo nemeckou vládou. To je o 90 bázických bodov viac ako pred vypuknutím vojny.

Nemecko: Známky stabilizácie

V našom poslednom komentári sme sa zmienili o rozdiele medzi ukazovateľmi sentimentu a skutočnej aktivity. Naznačujú to aj najnovšie údaje inštitútu Ifo Business Climate Index. Údaje o súčasnej podnikateľskej situácii (aktivite) sa v apríli opäť výraznejšie nehýbali, zatiaľ čo reakcie na budúci vývoj podnikania (sentiment) boli po prudkom poklese v predchádzajúcom mesiaci opäť o niečo pozitívnejšie. Priemyselná aktivita sa však blíži k zastaveniu. Ak sa údaje pre index výrobných nákupných manažérov (PMI) korigujú pre zvýšené dodacie lehoty, priemyselná dynamika v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stagnovala. Toto zistenie potvrdzuje aj spotreba elektrickej energie v posledných týždňoch ako ďalší ukazovateľ priemyselnej výroby. Nemecký priemysel zároveň trpí rovnako nárastom nákladov na energiu, ako nedávnym prerušením dodávateľských reťazcov. Situácia v sektore služieb je úplne iná: v tomto domácom sektore nemeckej ekonomiky sa index nákupných manažérov (PMI) od začiatku roka neustále zvyšuje. Napriek vojne v Európe tak zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by hrozilo rozsiahle nebezpečenstvo recesie. Predbežné inflačné hodnoty za apríl budú k dispozícii až po termíne zverejnenia tejto správy. Očakávame, že index spotrebiteľských cien sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýši o 0,4 %. To by sa rovnalo poklesu ročnej inflácie zo 7,3 % na 7,0 %. Existujú náznaky mierneho uvoľnenia cien pohonných látok, ktoré od polovice marca klesli o viac ako 10 %. Ďalší pokles cien energií predstavuje v budúcnosti významné riziko poklesu. Za predpokladu nezmenených cien energií však miera inflácie pravdepodobne zostane nad úrovňou 2,0 % až do polovice roka 2024.

Francúzsko: Macron - ešte raz

„Ešte raz“ a „Óda na radosť“: Emmanuel Macron oslávil svoje znovuzvolenie práve týmito hudobnými príspevkami od Daft Punk a Beethovena. Napriek úspechu jeho reforiem trhu práce a vysokému medzinárodnému postaveniu je jeho zvolenie do istej miery poškvrnené polovicou francúzskych voličov, ktorí si vybrali extrémne ľavicové alebo pravicové strany. Preto pretrváva určitá neistota, pokiaľ ide o Macronove budúce politické možnosti až do parlamentných volieb v júni. Súčasné ekonomické podmienky sa zdajú byť pozitívne: údaje o ekonomickej dynamike od vypuknutia vojny ukazujú odolnosť. Podľa predbežných údajov sa index nákupných manažérov pre služby v apríli vyšplhal na najvyššiu úroveň od januára 2018. Zrušenie posledných opatrení na zamedzenie šírenia nákazy podporuje súkromný spotrebiteľský dopyt, ako aj medzinárodný cestovný ruch. V porovnaní s prudkým poklesom podnikateľskej nálady v Nemecku prieskumy o výrobe vo Francúzsku tiež naznačujú pokračovanie hospodárskeho rastu v nasledujúcich štvrťrokoch. Na rozdiel od podnikateľskej nálady, francúzske prieskumy domácností ukazujú výrazný pokles. Okrem obáv spojených s vypuknutím vojny v Európe sa strata kúpnej sily čoraz viac stáva každodennou záležitosťou. Podľa nášho súčasného hodnotenia (za predpokladu stabilných cien energií na medzinárodných komoditných trhoch) inflácia mohla v apríli dosiahnuť vrchol na úrovni 4,6 %. Očakávame, že miera inflácie bude následne klesať. V poslednom štvrťroku 2022 je inflácia v našom základnom scenári opäť pod úrovňou 3,5 %.
 

Veľká Británia: Silný prvý štvrťrok

Údaje zverejnené k dnešnému dňu naznačujú, že britská ekonomika pravdepodobne zaznamenala v prvom štvrťroku najsilnejší rast spomedzi hlavných priemyselných krajín. Sektor služieb je obzvlášť dynamický: napríklad po zimnom prepade sa hotely a reštaurácie vo februári vrátili na predpandemickú úroveň. Pozitívny vývoj vývozu služieb je veľmi dôležitý. V Spojenom kráľovstve je rovnako dôležitý ako vývoz tovaru. Dokonca ho zdanlivo neovplyvnil ani brexit – v priebehu roka vzrástol o 13,5 %. Výdavky na domácu spotrebu sa presunuli z tovarov na služby – skutočné maloobchodné tržby majú od svojho vrcholu v apríli 2021 klesajúci trend. Sektor nehnuteľností zostáva hlavným ťahúňom britskej ekonomiky, jeho pridaná hodnota zostala vo februári 2022 na úrovni 2,4 % pod úrovňou spred pandémie, s malými vyhliadkami na rýchle oživenie na pozadí rastúcich úrokových sadzieb. Druhý štvrťrok sa začal pomalšie: aprílový prieskum nákupných manažérov ukázal známky slabosti, najmä pokiaľ ide o výhľadové komponenty. Rast objednávok klesol tak v sektore služieb, ako aj v priemysle, najmä v prípade objednávok zo zahraničia v priemysle. Hlavná aj jadrová inflácia v marci opäť prekonala očakávania trhu, keď vzrástla na 7,0 % a 5,7 %. V apríli môže dôjsť k obnoveniu inflačného nárastu, keďže sa zrušil regulovaný cenový strop pre plyn a elektrinu. Zrýchlil sa aj rast priemernej mzdy zo 4,8 % v januári na 5,4 % vo februári (zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne údaje za marec). Výsledkom je, že Briti sú stále menej postihnutí reálnym znížením miezd ako zamestnanci v mnohých krajinách eurozóny.

Švajčiarsko: Pokles dynamiky exportu

Vo Švajčiarsku zostáva správanie domácich spotrebiteľov nedotknuté vypuknutím vojny na Ukrajine a oživenie medzinárodného cestovania, merané pohybom letov z Zürichu, pokračuje. Súkromný dopyt po tovaroch a službách podporuje silná situácia na trhu práce a zrušenie posledných zostávajúcich opatrení na zamedzenie pandémie. V zjavnom rozpore s vyššie uvedenými vyhláseniami index týždennej hospodárskej aktivity (WEA) Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO) poukazuje na spomalenie hospodárskej dynamiky od konca februára. SECO však poukazuje na to, že toto spomalenie je do značnej miery spôsobené normalizáciou predtým vysokých objemov vývozu farmaceutických a chemických spoločností. Najnovšie hodnoty indexu nákupných manažérov pre SME, ktorý zostavila spoločnosť Raiffeisen Switzerland, naznačujú oživenie v hospodárskych sektoroch orientovaných na domáci trh. Preto sa stále zdržíme výraznej revízie našej prognózy rastu HDP na rok 2022 smerom nadol: zatiaľ čo na začiatku roka sme stále očakávali priemerný rast na úrovni 2,6 %, náš súčasný odhad na úrovni 2,5 % je len o niečo nižší. V rovnakom období sa prognóza konsenzu trhu znížila z 3,0 % na 2,6 %. Miera inflácie v marci 2022 na úrovni 2,4 % opäť prekročila hornú hranicu cieľového rozpätia Švajčiarskej národnej banky vo výške 0 % až 2 %. Podľa našich výpočtov by inflácia mala v druhom štvrťroku prekročiť svoj cyklický vrchol. Vysoký podiel regulovaných cien v koši používanom na meranie inflácie znamená oneskorenie prenosu zvýšených nákupných cien, a preto inflácia zostane v roku 2023 viditeľná.

Japonsko: Štát prichádza na pomoc

Najväčšou témou hospodárskej politiky v Japonsku bol aprílový pokles jenu. Napriek geopolitickým rizikám japonská mena od začiatku marca stratila približne 10% svojej hodnoty voči americkému doláru - najmä kvôli rozširujúcemu sa úrokovému rozdielu. To spôsobuje, že dovoz je drahší, čo zhoršuje problém rastúcich cien energie v Japonsku - krajine plne závislej od zahraničných fosílnych zdrojov energie, s výnimkou uhlia. Predchádzajúce skúsenosti v Japonsku ukazujú, že dovozná inflácia zvyčajne nevedie k výraznému zvýšeniu miezd alebo zvýšeniu cien vývozného tovaru a v konečnom dôsledku má negatívny vplyv na spotrebu a investície. Vláda premiéra Kišidu preto oznámila balík v hodnote 6,2 bilióna jenov (približne 45 miliárd EUR) na zmiernenie týchto hroziacich negatívnych dopadov. Balík zahŕňa širokú škálu opatrení vrátane dotácií na podporu veľkoobchodníkov, priamych prevodov peňazí domácnostiam s nízkymi príjmami a vládnych príspevkov na náklady na úvery pre malé a stredné podniky. Ekonomické data nateraz zostali prekvapivo stabilné. V apríli sa index nákupných manažérov pre poskytovateľov služieb prvýkrát od decembra 2021 opäť posunul nad hranicu rastu, objednávky v priemysle zostali stabilné a miera nezamestnanosti v marci klesla na skromných 2,6 %. Inflácia rastie aj v Japonsku, aj keď z veľmi nízkych úrovní. Celková inflácia sa v marci zvýšila z 0,9 % na 1,2 %, zatiaľ čo japonský variant jadrovej inflácie, ktorý nezahŕňa potraviny a energie, vzrástol z -1,0 % na -0,7 %. Inflácia bude naďalej rásť, ale pravdepodobne nie do takej miery, že by Japonská centrálna banka musela zmeniť svoju expanzívnu menovú politiku.

Čína: Lockdown ohrozuje hospodárstvo

Hoci hospodársky rast Číny bol v prvom štvrťroku silnejší, než sa očakávalo, na úrovni 4,8 % medziročne, vlna Omicronu zanechala svoju stopu na marcových ekonomických údajoch, ktoré ukázali výrazné spomalenie. Keďže finančná metropola Šanghaj vstúpila do lockdownu až ku konca marca, ekonomika v druhom štvrťroku prudko klesne. Vysokofrekvenčné ukazovatele, ako sú denné ukazovatele predaja automobilov a mobility, už naznačujú rastúcu slabosť v apríli. Preto očakávame, že čínska ekonomika klesne v druhom štvrťroku v porovnaní s prvými tromi mesiacmi roka a revidujeme našu prognózu rastu na 4,5 % z predchádzajúcich 5 %. Keďže mnohé iné provincie prijímajú preventívne opatrenia, aby sa vyhli takémuto tvrdému lockdownu, prípady Covidu mimo Šanghaja boli doteraz do značnej miery pod kontrolou. Vzhľadom na tento prístup existuje dôvod domnievať sa, že Čína nevstúpi do situácie, ktorá by si vyžadovala celoštátny lockdown. Rýchle šírenie vlny Omicron však zostáva veľkým rizikom pre náš výhľad. Okrem toho narušenie logistických reťazcov má vplyv na výrobnú činnosť v krajine, zatiaľ čo preťaženie najväčšieho kontajnerového prístavu na svete sa tiež zvyšuje. Šanghajský lockdown tak zaťažuje nielen domácu ekonomiku, ale ohrozuje aj globálne dodávateľské reťazce. Miera inflácie v Číne dosiahla v marci miernych 1,5 %. Zatiaľ čo globálny nárast poľnohospodárskych cien viedol k vyšším cenám vybraných položiek, ako je múka a jedlý olej, ceny bravčového mäsa, ktoré predstavujú približne 2,5% čínskeho indexu spotrebiteľských cien, sú ťahané nadol rastúcou ponukou. Okrem toho opatrenia na obmedzenie pohybu, ktoré tlmia spotrebiteľské výdavky, udržia jadrovú infláciu na nízkej úrovni.

O Swiss Life Asset Managers

Autorom makroekonomických výhľadov je Swiss Life Asset Managers. Spoločnosť je jednou z piatich divízií švajčiarskeho finančného koncernu Swiss Life a špecializuje sa na správu majetku inštitucionálnych investorov ako sú poisťovne, penzijné fondy, investičné nadácie, asset managementy, ale aj majetku bohatých privátnym klientov. Spoločnosť je najväčším privátnym vlastníkom nehnuteľnosti vo Švajčiarsku a popredným realitným investorom v Európe. Ku koncu roka 2021 spracovala viac ako 276,3 miliardy švajčiarskych frankov.

Začnite si sporiť a k štátnemu dôchodku si môžete prilepšiť 100 či 200 eur.

Tlačové správy

Ako si k štátnemu dôchodku prilepšiť o 100 či 200 eur?

Neriešiť peniaze je snom asi každého. Možnosť míňať bez obmedzovania sa aj na dôchodku je viac ako sen. Smutná správa je, že na dosiahnutie tohto stavu treba myslieť ideálne už od mlada a treba k tomu vlastné pričinenie. Výška dôchodku je len v rukách každého z nás.

Čítať ďalej
Senior naletel podvodníkom. Čo má teraz robiť?

Tlačové správy

Seniori, poradíme vám ako nenaletieť podvodníkom

„Ahoj babi, to som ja, tvoj vnuk. Mám problém a potrebujem peniaze. Nemôžem sa zastaviť osobne, preto posielam za tebou kamaráta. Daj ich jemu. Ďakujem.“ Ide síce o zjednodušený no čoraz častejšie sa objavujúci obsah telefonátov, ktoré dostávajú dôchodcovia. Ide o podvod, ktorého cieľom je pod emočným a časovým tlakom vymámiť od nich peniaze.

Čítať ďalej
Anna von Boeticher sa potápa do hĺbky 125 metrov, bez fľaše stlačeného vzduchu a dokáže zadržať dych na šesť minút a dvanásť sekúnd.

Životné témy

Freediverka Anna von Boetticher: Každý ponor je cesta do vlastného vnútra

„Keď sa ponoríte, čelíte extrémnym podmienkam sveta okolo seba, a to vás úplne oddelí od všetkého. Meriate si sily s hĺbkou, vodou. Testujete seba, svoje telo, svoju myseľ. A vlastné hranice“, vymenúva Anna von Boetticher.

Čítať ďalej
Študenti môžu nechať svoje peniaze z brigády zarábať.

Tlačové správy

Študenti, po brigáde môžete nechať svoje peniaze zarábať

Leto je čas brigád a príležitostných zárobkov študentov. Nezáleží na tom, či príjmy budú plynúť z manuálnej, administratívnej alebo kreatívnej práce, záleží na tom, ako študenti získané peniaze použijú.

Čítať ďalej
Slováci potrebujú bývať, preto majú množstvo otázok ohľadom hypoték.

Tlačové správy

Refixácia alebo refinancovanie? 3-ročný alebo 10-ročný fix? Toto sú odpovede na najčastejšie otázky o hypotékach

Štatistiky ukazujú, že trh s hypotékami začína rásť. Či ide iba o malú zmenu alebo začiatok nového trendu ukážu najbližšie mesiace. Fakt je, že ľudia potrebujú niekde bývať a na Slovensku je zvykom bývať vo vlastnom a podľa vlastných predstáv. Taktiež sa dá povedať, že výška úrokových sadzieb nie je vysoká, a to vzhľadom na to, že sme už splácali drahšie hypotéky.

Čítať ďalej
Žena čaká na zníženie úrokových sadzieb po znížení sadzieb zo strany ECB.

Tlačové správy

ECB znížila úrokové sadzby. Slovenské banky zatiaľ vyčkávajú

Zníženie sadzieb ECB zatiaľ pokles sadzieb úverov na bývanie neprinieslo. K poslednej úprave hypotekárnych úrokov došlo v prvý júnový deň. Kým v tomto roku menilo sadzby už šesť bánk a jedna koncom minulého roku, jedna banka nemenila sadzby už viac než rok.

Čítať ďalej

Upozornenie

Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.