Náš strednodobý základný scenár zahŕňa začiatok miernej recesie v USA v budúcom roku. Očakávané upustenie Číny od politiky nulového covidu od roku 2023 je dobrou správou pre Európu a Japonsko. Inflácia pravdepodobne dosiahla vrchol v USA, Európa bude nasledovať s časovým oneskorením v 3. štvrťroku.

Hlavne_video_jachta_youtube_thumbnail

Sny sú na to, aby sa splnili! Súhlasíte? Tak aký je ten váš? Dajte nám o ňom vedieť.

Hlavne_video_heliport_youtube_thumbnail

Netradičné? Bláznivé? Alebo len také vaše? Je úplne jedno, čo si iní myslia o vašich snoch. My vám s ich napĺňaním pomôžeme.

Makro predikcia Swiss Life Asset Managers

Región / Ukazovateľ  Rast HDP 2022 Rast HDP 2023 Inflácia 2022 Inflácia 2023
USA ↓  2,7 % ↓ 1,5 % ↑  7,4 % ↑  3,2 %
Eurozóna ↓  2,6 %     2,0 % ↑  6,3 % ↑  2,5 %
Nemecko ↓  1,9 %    2,2 % ↑  6,4 % ↑  2,9 %
Francúzsko ↓  2,9 %     1,5 % ↑  4,2 % ↑  2,3 %
Veľká Británia ↓ 3,9 % ↓ 0,9 % ↑  7,3 % ↑  4,0 %
Švajčiarsko    2,5 % ↓  1,2 % ↑  2,1 % ↑   1,1 %
Japonsk ↓ 1,6 %     1,6 %     1,7 %      0,7 %
Čína ↓ 4,3 %     5,2 %    2,3 %     2,0 %
  Poznámka: Šípky naznačujú zmeny predikcie oproti predchádzajúcemu mesiacu.  

Všetky scenáre súvisiace s infláciou a ďalším hospodárskym trendom v Európe do veľkej miery závisia od  vojny na Ukrajine a dodávok plynu. Jeho dovozcovia do Európy sa usilujú o nezávislosť od Ruska. To znamená vytvorenie predpokladov pre dovoz kvapalného plynu. Z krátkodobého hľadiska je potrebné zabezpečiť, aby zásobníky zemného plynu boli dostatočne plné pred ďalším vykurovacím obdobím. Stav nemeckých zásobníkov zemného plynu, ktoré boli ku koncu mája plné na 48,4 percenta možno považovať za úspech v tomto úsilí. Aj keď pre toto ročné obdobie je stav zásob mierne pod priemerom.

USA: Mäkké pristátie alebo recesia?

Napriek prudkému nárastu úrokových sadzieb, najmä na hypotekárnom trhu, americká ekonomika podľa nášho názoru nečelí bezprostrednej recesii. Trh práce je stále mimoriadne napätý, maloobchodný predaj a priemyselná produkcia boli v poslednej dobe silné a index nákupných manažérov PMI je stále v expanzívnom teritóriu.

Z historického hľadiska sa však americká centrálna banka (Fed) nedokázala vyhnúť recesii v približne 80 percentách cyklov zvyšovania úrokových sadzieb. Posledný úspech v tomto smere zaznamenala v roku 1994 v čase štrukturálne klesajúcej inflácie a rastúcej produktivity, čo sú oba faktory, ktoré dnes chýbajú. Podpornými faktormi by dnes mohli byť relatívne silná finančná situácia domácností, stav na trhu práce – pokiaľ ide o normalizáciu účasti pracovnej sily a dopytu po zamestnancoch. Rovnako pomôcť môžu rýchlejšia než očakávaná obnova dodávok tovarov po zrušení lockdownov a zmiernenie rastu cien energií.

Finančná situácia domácností a stav trhu práce sú však presne tie faktory, ktoré by mohli prinútiť centrálnu banku zvýšiť úrokové sadzby viac ako pôvodne plánovala, aby dosiahla požadované účinky. Vzhľadom na tieto úvahy sa domnievame, že mierna recesia bez úverovej krízy bude pravdepodobná v nasledujúcich dvoch rokoch. Táto prognóza vychádza z koncepcie recesie v roku 2001.

Inflácia v USA v apríli klesla na 8,3 %, a preto pravdepodobne prekonala svoj cyklický vrchol. Jadrová inflácia tiež ďalej klesla na 6,2 %, zatiaľ čo ceny energií zaznamenali prvý pokles od apríla 2021. Inflácia v základných službách, zložke, ktorú je možné najviac ovplyvniť menovou politikou, však v apríli pokračovala v raste a dosiahla 9,0 %.

Zdá sa vám to zložité?

Nie? Tak sa nenechajte vyrušovať a pokojne čítajte ďalej. No ak s tým predsa len trochu bojujete, to vôbec neprekáža. Nemusíte rozumieť. Zanechajte nám kontakt a my vám so správnym nastavením investícií pomôžeme. Nakoniec, pomáhať ľuďom žiť život podľa vlastných predstáv je našim poslaním.

Eurozóna: Rýchlejší rast úrokových sadzieb

Európske hospodárstvo čelí viacerým problémom. Priemyselné spoločnosti stále bojujú s výpadkami v dodávateľskom reťazci pre dlhodobé účinky pandémie a pretrvávajúcu politiku nulového covidu zo strany čínskej vlády. Dopyt z Číny zároveň zostáva utlmený. Rast cien energií v dôsledku vojny na Ukrajine problémy spoločností už len zvýrazňuje.

Členské štáty menovej únie sa stanú nezávislými od dodávok ruského plynu rôznymi rýchlosťami. Rastúca inflácia prinúti Európsku centrálnu banku (ECB) pristúpiť k zvýšeniu sadzieb už v priebehu leta. Vyššie náklady na financovanie a možné energetické embargo postihuje súkromných aj štátnych dlžníkov v rámci menovej únie v rôznej miere. Mario Draghi pred desiatimi rokmi ako vtedajší prezident ECB sľúbil, že spraví všetko pre záchranu eura. Dnes ako predseda vlády Talianska riadi krajinu, ktorá čelí najväčšiemu priamemu riziku spojeného s vyššími úrokovými sadzbami.

Pozitívne je, že Európa bude pravdepodobne profitovať zo stabilizácie hospodárskych podmienok v Číne počas najbližších 12 mesiacov. Po zotavení v prvej polovici roka 2023 sa riziká recesie pravdepodobne budú postupne zvyšovať aj v Európe.

Prvé odhady májového vývoja cenovej hladiny odrážajú obnovený nárast ročnej inflácie vo všetkých členských štátoch menovej únie, s výnimkou Holandska. Inflačný tlak sa zvyšuje, aj keď vynecháme obzvlášť prudký rast cien energií. Je čoraz jasnejšie, že Európska centrálna banka bude musieť normalizovať svoju menovú politiku rýchlejšie, ako pôvodne plánovala.

Nemecko: Priemysel zostáva malátny

Priemyselná produkcia Nemecka klesla v marci o 3,9 %, čím sklamala konsenzuálne očakávania na úrovni mínus jedno percento. Hlavným hnacím motorom poklesu bol výrobný sektor. Automobilový priemysel stratil 14 percent. Nemecký priemysel je aktuálne približne o 10 % pod úrovňou spred pandémie a medzi hlavnými rozvinutými ekonomikami sa dostáva do úzadia. Dôvodom je vojna na Ukrajine, pretrvávajúce prekážky dodávok a vysoké ceny energií.

Najnovšie prieskumy spoločnosti však poskytujú lepší obraz. Index podnikateľskej klímy IFO pozitívne prekvapil, a to najmä vďaka aktuálnej situácii, ktorá je predsa len o niečo lepšia ako sa pôvodne očakávalo. Celkovo sa očakávania mierne zlepšili, ale stále sú nízke. Najviac sa situácia zlepšila u výrobcov automobilov. Potom, čo ich očakávania v marci klesli, došlo teraz k podobne prudkému výkyvu späť opačným smerom.

Index nákupných manažérov (PMI) pre výrobu zaznamenal prekvapujúci mierny nárast na 54,7 bodu. Dôvodom bol vyšší index produkcie a zamestnanosti. Príjem objednávok však naďalej klesal a druhý mesiac po sebe zostal pod hranicou 50 bodov. Celkovo bude situácia v dohľadnej dobe naďalej náročná. V strednodobom horizonte však Nemecko bude pravdepodobne profitovať z očakávaného upustenia Číny od svojej politiky nulového covidu.

Po aprílovom raste cien na úrovni 7,4 % hlavné indikátory za máj v Nemecku ukazujú nárast celkovej inflácie na 7,9 %, čo je viac ako sme my aj všeobecný konsenzus trhu pre túto krajinu očakávali. Najpravdepodobnejším dôvodom sú vysoké ceny energií a potravín. Podľa PMI tlak na ceny vstupov a výstupov naďalej klesal, no stále sa drží na veľmi vysokých úrovniach. Počet spoločností, ktoré podľa prieskumu IFO chcú v najbližších troch mesiacoch zvýšiť svoje ceny, prvýkrát po mesiacoch mierne klesol.

Bank of England neverí, že môže dosiahnuť mäkké pristátie ekonomiky v tomto cykle úrokových sadzieb.

Francúzsko: Silná domáca ekonomika

Francúzska ekonomika tiež nie je schopná uniknúť geopolitickým problémom. Revidovaný odhad HDP za prvý štvrťrok vykazuje pokles v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. Francúzska ekonomika je však odolnejšia ako napríklad nemecká. V máji index nákupných manažérov (PMI) pre sektor služieb vykázal len malú korekciu oproti cyklickému maximu v predchádzajúcom mesiaci.

Z silného domáceho dopytu ťaží aj výroba. Podľa PMI zaznamenali priemyselné spoločnosti pokles objednávok zo zahraničia. Objednávky v krajine sa však naďalej zvyšovali. Podnikateľská dôvera je stále zrejmá aj na trhu práce. Podľa Manpower barometra trhu práce sa výhľad zamestnanosti na 3. štvrťrok 2022 opäť zlepšil. Očakáva sa, že Francúzsko bude tento rok vo veľmi vysokej miere profitovať z oživenia cezhraničného cestovného ruchu.

Rovnako ako inde v Európe, strata kúpnej sily má vplyv na sklon francúzskych domácností míňať. Aj keď vláda dočasne obmedzuje ceny benzínu, inflácia je výrazne nad rastom nominálnych miezd. Nadchádzajúca normalizácia menovej politiky pravdepodobne utlmí aj ochotu investovať v strednodobom horizonte. Aj keď je inflácia pod úrovňou v Nemecku alebo Taliansku, strata kúpnej sily bola témou už vo francúzskych prezidentských voľbách. Odvtedy sa miera inflácie opäť zvýšila. Podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien dosiahla ročná inflácia v máji 5,8 %. To je úroveň, na ktorú sa tento index doteraz za 25-ročnú existenciu nedostal.

Veľká Británia: Pesimistická centrálna banka

Bank of England v máji prekvapila trhy prudko zníženými prognózami rastu hospodárstva, vrátane poklesu HDP v štvrtom štvrťroku 2022. Banka tiež stanovila maximálnu mieru inflácie na 10 % v poslednom kvartáli tohto roka a nezamestnanosť by mala v celkovom prognózovanom horizonte do roku 2025 vzrásť na 5,5 %. Inými slovami, Bank of England neverí, že môže dosiahnuť mäkké pristátie ekonomiky v tomto cykle úrokových sadzieb. Fiškálna politika sa v súčasnosti snaží zmierniť ekonomické dôsledky najmä pre najchudobnejšie domácnosti. Naša prognóza zostáva skôr menej pesimistická, ale tiež predpokladá spomalenie rastu v nasledujúcich štvrťrokoch.

Najmä očakávaný rast HDP v aktuálnom štvrťroku bude slabý na úrovni 0,1 %, po raste 0,8 % v prvom štvrťroku, ktorý bol nižší ako sa očakávalo. Napriek pretrvávajúcim silným číslam na trhu práce sa nálada spotrebiteľov v máji znížila na historicky najnižšiu úroveň. Hlavným dôvodom budú pravdepodobne vyššie životné náklady. Index nákupných manažérov (PMI) poskytovateľov služieb tiež zaznamenal v apríli prudký prepad, ale zostáva v rastovej zóne. Pokles PMI vo výrobnom sektore pokračoval, ale zostal v komfortnej zóne. Tlak na termíny dodania sa naďalej zmierňoval.

Na rozdiel od Bank of England očakávame, že celková inflácia v apríli dosiahne vrchol na úrovni 9,0 % a do konca roka klesne na približne 7 %. Predpokladáme tiež, že jadrová inflácia sa v nasledujúcich mesiacoch veľmi postupne zmierni. Rizikom rastu v súvislosti s našou prognózou v druhej polovici roka je zvýšenie cenového stropu pre energie britským regulačným úradom pre energetiku Ofgem v októbri.

Švajčiarska ekonomika opäť ukázala, že je odolnejšia voči geopolitickým rizikám ako jej väčší susedia.

Švajčiarsko: Zmiešané ekonomické signály

Prvý oficiálny odhad hrubého domáceho produktu Švajčiarska v prvom štvrťroku odrážal rast o 0,5 % v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. Švajčiarska ekonomika tak opäť ukázala, že je odolnejšia voči geopolitickým rizikám ako jej väčší susedia. Súčasné signály z hľadiska ekonomickej dynamiky sú čoraz viac zmiešané.

Vysokofrekvenčné ukazovatele, ako je index týždennej ekonomickej aktivity Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO) alebo údaje o počte letov na letisku v Zürichu, ukazujú jasný vzostup od polovice apríla. Sektor služieb vo všeobecnosti a najmä odvetvie cestovného ruchu sa s dôverou pozerajú dopredu na letnú sezónu. Domáci dopyt podporuje aj mimoriadne silný trh práce. Naopak, zdá sa, že ekonomický barometer Švajčiarskeho ekonomického inštitútu KOF očakáva spomalenie dynamiky rastu. Barometer v máji prudko klesol a teraz je pod dlhodobým priemerom.

Tento ukazovateľ zohľadňuje aj premenné finančného trhu. Z nich od začiatku roka prudko vzrástli najmä úrokové sadzby na hypotékach. Stavebná činnosť sa spomalila už v 1. štvrťroku 2022. Tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcich štvrťrokoch.

Výrazne vysoký podiel (26 %) administratívne stanovených cien v trhovom koši používanom na meranie spotrebiteľských cien znamená oneskorenie prenosu zvýšených nákupných cien na spotrebiteľa, preto inflácia zostane citeľná aj v roku 2023. Švajčiarske domácnosti tak až v budúcom roku uvidia, že ceny elektriny vzrástli až o 20 %. Zohľadňujeme to zvýšením našej prognózy inflácie počas celého obdobia do polovice roka 2023.

Japonsko: Predpovede ďalšieho oživenia

Reálny HDP v 1. štvrťroku v Japonsku klesol o 0,2 %. Pokles bol spôsobený najmä vysokým rastom dovozu, čo je znakom silného domáceho dopytu. To sa odráža aj v relatívne stabilných spotrebiteľských výdavkoch a firemných investíciách. V druhom štvrťroku opäť očakávame pozitívny medzikvartálny rast. Hospodárske oživenie bude pravdepodobne pokračovať aj potom, aj keď v menšej miere. Index nákupných manažérov pre priemysel zostal v máji na úrovni 53,2 bodu. Teda zostal v rastovej zóne, aj keď mierne klesol, zatiaľ čo PMI pre sektor služieb sa zotavil nad hranicu 50 bodov.

Situácia s dodacími lehotami sa však opäť zhoršila. Čínska politika nulového covidu tu pravdepodobne zohrala veľkú úlohu. To tiež vysvetľuje časť prepadu reálneho vývozu Japonska o 5,5 % v apríli. Na jednej strane nižší dopyt z Číny mal priamy vplyv, na druhej strane nedostatok čínskych medziproduktov pravdepodobne viedol k poklesu exportu do iných krajín. V našich základných scenároch sa Čína v priebehu roka 2023 odkloní od svojej prísnej politiky nulového covidu, čo by malo byť prínosom pre Japonsko. Samotné Japonsko pravdepodobne zmierni prísne opatrenia proti Covidu v odvetví cestovného ruchu najneskôr po voľbách do hornej komory parlamentu v júli 2022. Takýto krok bude mať mimoriadne pozitívny vplyv na sektor služieb.

Prvýkrát od roku 2014 sa celková inflácia zvýšila nad cieľ japonskej centrálnej banky z 2 % na 2,5 % v apríli. Jadrová inflácia sa tiež vyšplhala na 2,1 % z 0,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Očakávame, že celková inflácia zostane na podobnej úrovni aj v máji, ale najneskôr do júla 2022 klesne pod 2 %. To znamená, že nie je potrebné, aby Bank of Japan konala okamžite.

Čína: Trvalá politika nulového covidu v roku 2022

Údaje o aktivite Číny z apríla odrážajú vplyv nedávnej vlny Omicronu a prísnej stratégie nulového covidu na čínsku ekonomiku. Priemyselná produkcia medziročne klesla o 2,9 % a maloobchodné tržby klesli o 11,1 %, čo je výrazne pod odhadmi konsenzu trhu. Aj situácia na trhu práce sa výrazne zhoršila, keďže miera nezamestnanosti v mestách vzrástla z marcových 5,8 % na 6,1 %. Keďže lockdown v Šanghaji úrady predĺžili aj na máj, očakávame ďalší slabý mesiac, ktorý potvrdí naše odhady poklesu HDP v druhom štvrťroku.

Pozitívne je, že počet prípadov Covidu od vrcholu v polovici apríla výrazne klesol a Šanghaj oznámil harmonogram postupného opätovného otvorenia svojej ekonomiky. Okrem toho sú prípady Covidu v iných provinciách obmedzené, pretože úrady prijímajú preventívne opatrenia, aby sa nedostali do tak chaotickej situácie ako v Šanghaji. Tým sa znižuje riziko šírenia vírusu na celoštátnej úrovni. Napriek tomu tvrdé opatrenia proti šíreniu nákazy a dodržiavanie stratégie nulového covidu zaťažia čínsku ekonomiku prinajmenšom do zjazdu strany na jeseň 2022 a predstavujú riziko revízie našej aktuálnej prognózy smerom nadol.

Inflácia v Číne sa v apríli zvýšila z 1,5 % na 2,1 %, čo spôsobili vyššie ceny potravín a energií. Okrem toho, prerušenia logistiky spôsobené Omicronom vedú k rastúcim logistickým nákladom. Zároveň však lockdown dopadá na jadrovú infláciu, ktorá dosiahla len 0,9 %, keďže neistota týkajúca sa príjmových vyhliadok vplýva na sentiment ľudí a oslabuje spotrebu.

O Swiss Life Asset Managers

Autorom makroekonomických výhľadov je Swiss Life Asset Managers. Spoločnosť je jednou z piatich divízií švajčiarskeho finančného koncernu Swiss Life a špecializuje sa na správu majetku inštitucionálnych investorov ako sú poisťovne, penzijné fondy, investičné nadácie, asset managementy, ale aj majetku bohatých privátnym klientov. Spoločnosť je najväčším privátnym vlastníkom nehnuteľnosti vo Švajčiarsku a popredným realitným investorom v Európe. Ku koncu roka 2021 spracovala viac ako 276,3 miliardy švajčiarskych frankov.

Začnite si sporiť a k štátnemu dôchodku si môžete prilepšiť 100 či 200 eur.

Tlačové správy

Ako si k štátnemu dôchodku prilepšiť o 100 či 200 eur?

Neriešiť peniaze je snom asi každého. Možnosť míňať bez obmedzovania sa aj na dôchodku je viac ako sen. Smutná správa je, že na dosiahnutie tohto stavu treba myslieť ideálne už od mlada a treba k tomu vlastné pričinenie. Výška dôchodku je len v rukách každého z nás.

Čítať ďalej
Senior naletel podvodníkom. Čo má teraz robiť?

Tlačové správy

Seniori, poradíme vám ako nenaletieť podvodníkom

„Ahoj babi, to som ja, tvoj vnuk. Mám problém a potrebujem peniaze. Nemôžem sa zastaviť osobne, preto posielam za tebou kamaráta. Daj ich jemu. Ďakujem.“ Ide síce o zjednodušený no čoraz častejšie sa objavujúci obsah telefonátov, ktoré dostávajú dôchodcovia. Ide o podvod, ktorého cieľom je pod emočným a časovým tlakom vymámiť od nich peniaze.

Čítať ďalej
Anna von Boeticher sa potápa do hĺbky 125 metrov, bez fľaše stlačeného vzduchu a dokáže zadržať dych na šesť minút a dvanásť sekúnd.

Životné témy

Freediverka Anna von Boetticher: Každý ponor je cesta do vlastného vnútra

„Keď sa ponoríte, čelíte extrémnym podmienkam sveta okolo seba, a to vás úplne oddelí od všetkého. Meriate si sily s hĺbkou, vodou. Testujete seba, svoje telo, svoju myseľ. A vlastné hranice“, vymenúva Anna von Boetticher.

Čítať ďalej
Študenti môžu nechať svoje peniaze z brigády zarábať.

Tlačové správy

Študenti, po brigáde môžete nechať svoje peniaze zarábať

Leto je čas brigád a príležitostných zárobkov študentov. Nezáleží na tom, či príjmy budú plynúť z manuálnej, administratívnej alebo kreatívnej práce, záleží na tom, ako študenti získané peniaze použijú.

Čítať ďalej
Slováci potrebujú bývať, preto majú množstvo otázok ohľadom hypoték.

Tlačové správy

Refixácia alebo refinancovanie? 3-ročný alebo 10-ročný fix? Toto sú odpovede na najčastejšie otázky o hypotékach

Štatistiky ukazujú, že trh s hypotékami začína rásť. Či ide iba o malú zmenu alebo začiatok nového trendu ukážu najbližšie mesiace. Fakt je, že ľudia potrebujú niekde bývať a na Slovensku je zvykom bývať vo vlastnom a podľa vlastných predstáv. Taktiež sa dá povedať, že výška úrokových sadzieb nie je vysoká, a to vzhľadom na to, že sme už splácali drahšie hypotéky.

Čítať ďalej
Žena čaká na zníženie úrokových sadzieb po znížení sadzieb zo strany ECB.

Tlačové správy

ECB znížila úrokové sadzby. Slovenské banky zatiaľ vyčkávajú

Zníženie sadzieb ECB zatiaľ pokles sadzieb úverov na bývanie neprinieslo. K poslednej úprave hypotekárnych úrokov došlo v prvý júnový deň. Kým v tomto roku menilo sadzby už šesť bánk a jedna koncom minulého roku, jedna banka nemenila sadzby už viac než rok.

Čítať ďalej

Upozornenie

Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.