Hypotekárny úver býva najväčšou záťažou rozpočtu slovenských domácností. Preto každé usporené percento z úrokovej sadzby môže zavážiť a pomôcť na ceste k finančnej slobode. Nemusíte poznať aktuálne trhové podmienky na to, aby ste vedeli, či sa vám pôžičku oplatí refinancovať. Tieto starosti nechajte na odborníkov zo Swiss Life Select Slovensko. Ak vás zaujíma ako proces refinancovania prebieha, radi vám ho v nasledujúcich riadkoch priblížime.

Hlavne_video_jachta_youtube_thumbnail

Sny sú na to, aby sa splnili! Súhlasíte? Tak aký je ten váš? Dajte nám o ňom vedieť.

Hlavne_video_heliport_youtube_thumbnail

Netradičné? Bláznivé? Alebo len také vaše? Je úplne jedno, čo si iní myslia o vašich snoch. My vám s ich napĺňaním pomôžeme.

29
29

Banka vám najneskôr 60 dní pred skončením fixácie pošle oznámenie, v ktorom budú nasledovné informácie:

 • nová úroková sadzba a dĺžka fixu na ďalšie obdobie
 • výška novej splátky s aktualizovaným splátkovým kalendárom
 • podrobnosti k možnosti bezplatne vykonať predčasné splatenie úveru, ak vám nové podmienky nevyhovujú
25
25

 • naďalej pokračujte v splácaní aktuálnej výšky splátky do konca fixačného obdobia
 • zmena splátky bude bankou nastavená automaticky  
 • po skončení obdobia fixácie budete splácať úver s novou splátkou
 • nový splátkový kalendár nájdete štandardne v internet bankingu
 • Upozornenie: Využite príležitosť zmeniť podmienky v úverovej zmluve, napr.: zmeniť typ úrokovej sadzby, zmeniť dĺžku doby splácania úveru. Banka vypracuje Dodatok k úverovej zmluve, za prípadné zmeny neplatíte žiaden poplatok.
21
21

 • Pokúste sa s bankou vyjednávať o poskytnutí lepších podmienok. Ak neuspejete, minimálne 30 dní pred skončením fixácie písomne požiadajte o predčasné splatenie úveru a o vyčíslenie jeho zostatku.  Banky dokument spravidla vystavia skôr, no zákonná lehota je 30 dní. Za vystavenie Potvrdenia o vyčíslení zostatku k úveru si môže banka účtovať administratívny poplatok. Dokument budete potrebovať k čerpaniu refinančného úveru v novej banke.
 • Začnite v predstihu hľadať vhodné možnosti refinancovania, aby ste stihli všetky zákonné lehoty. Naši finanční sprostredkovatelia vám v tomto procese radi pomôžu.

Potvrdenie o vyčíslení zostatku úver musí obsahovať

 • výšku zostatku úveru (dlžnú sumu, úroky ku dňu vyplatenia úveru, prípadne alikvótnu sumu poplatku za poskytnutie úveru, ak bol započítaný do výšky úveru)
 • číslo účtu, v prospech ktorého má byť úhrada zrealizovaná
 • dátum, ku ktorému majú byť najneskôr uhradené peniaze, banka tu udeľuje súhlas s dočasným zapísaním záložného práva na nehnuteľnosť na druhom mieste (za udelenie súhlasu s dočasným zapísaním záložného práva si banka neúčtuje poplatok)
fincentrum-18

Zdá sa vám to zložité?

Administratívne úkony a komunikáciu s bankou nechajte na nás.

Čo robiť, ak vám fixácia nekončí, ale úroky na trhu sú výhodnejšie

 • ak zistíte, že iná banka ponúka nižšiu úrokovú sadzbu, využite tento argument vo svoj prospech a písomne požiadajte banku o prehodnotenie úrokovej sadzby
 • ak vám banka nezníži úrok, môžete požiadať o predčasné splatenie úveru - banku požiadajte o vyčíslenie zostatku (banky vyčíslenie spravidla vystavia skôr, avšak zákonná lehota je 30 dní)
 • zároveň v banke, ktorá pre vás ponúka výhodnejšiu úrokovú sadzbu predložte žiadosť o úver, vrátane príloh, ktoré banka požaduje
 • ak splníte všetky kritéria banky, tá vám po komplexnom posúdení žiadosti o úver zašle stanovisko. V prípade kladného stanoviska nová banka vypracuje zmluvnú dokumentáciu, ku ktorej bude žiadať Potvrdenie o vyčíslení zostatku úveru 
 • v prípade, ak vám banka žiadosť zamietne,  pôvodný úver budete splácať naďalej v zmysle platnej úverovej zmluvy
28
28

K žiadosti do novej banky predložte tieto dokumenty:

 • doklad totožnosti, pôvodnú úverovú zmluvu, pôvodnú záložnú zmluvu k nehnuteľnosti
 • banka môže požadovať aj potvrdenie o príjme a tiež výpisy z účtu, na ktoré vám chodí príjem

  Po schválení úveru banka pripraví:
 • zmluvu o úvere, záložnú zmluvu k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zabezpečenia, návrh na vklad záložného práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva

Po podpise zmluvy, vybavte ešte kataster

 • pripravte si 66 eur, čo je poplatok za podanie návrhu na vklad záložného práva k nehnuteľnosti, ktorý vám v podateľni potvrdia. Návrh na vklad bude potvrdený pečiatkou, v ktorej bude uvedený dátum podania a zároveň bude vyznačené číslo vkladu, ktoré bude neskôr zapísané na liste vlastníctva.
06
06

 • skontroluje podmienky čerpania úveru v úverovej zmluve. Banka v nej uviedla aj to, aké doklady jej musíte predložiť.
 • nehnuteľnosť, ktorú banke zakladáte musí byť poistená. Preto si starostlivo vyberte vhodné poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti a uzatvorte zmluvu. Po úhrade poistného, požiadajte poisťovňu o vinkuláciu zmluvy v prospech banky. Vinkulačné tlačivo vystaví a zároveň potvrdí poisťovňa na základe vašej žiadosti. Formulár „Žiadosť o vinkuláciu poistnej zmluvy“, ako aj „Vinkulačné tlačivo“ vám odovzdá banka, ktorá úver poskytne.

Banke k čerpaniu úveru predložte: 

 • potvrdený návrh na vklad záložného práva k nehnuteľnosti v originálnom vyhotovení
 • poistnú Zmluvu k nehnuteľnosti, zároveň doklad o úhrade platby poistného
 • potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia z poistenia nehnuteľnosti nehnuteľnosti, ktoré potvrdila príslušná poisťovňa.

Posledné kroky k načerpaniu úveru:

 • v banke podpíšete žiadosť o jeho čerpanie. V žiadosti o čerpanie úveru uvediete číslo účtu v zmysle Potvrdenia o vyčíslení zostatku pôvodného úveru. 
 • banka v zmysle vašej žiadosti zrealizuje úhradu a pošle finančné prostriedky v prospech účtu pôvodnej banky
14
14

 • ak bude pôvodný úver splatený, banka vystaví takzvanú Kvitanciu. Banka ňou potvrdzuje, že dlžník svoj dlh splatil, čím došlo k zániku záložného práva k nehnuteľnosti. Za jej vystavenie nebudete banke platiť žiadny poplatok.
 • Kvitanciu pôvodná banka zasiela poštou na príslušný katastrálny úrad
 • Katastrálny úrad následne uvoľní toto záložné právo k nehnuteľnosti. Pošle vám list vlastníctva, na ktorom v časti „C“ bude zapísaná už iba ťarcha v prospech banky, ktorá nový úver poskytla.
fincentrum-23

Zdá sa vám to zložité?

Administratívne úkony a komunikáciu s bankou nechajte na nás.

Žena zisťuje, či sa má zbaviť akcií z kupónovej privatizácie alebo ich ešte stále môže predať.

Tlačové správy

Zbaviť sa alebo predať akcie z kupónovej privatizácie?

Čo s „bezcennými“ akciami z kupónovej privatizácie? Ešte stále sa nájdu Slováci, ktorí si napriek viacerým možnostiam na zbavenie pozostatkov kupónky ponechali cenné papiere a pri pohľade na poplatky vo výpise z Centrálneho depozitára cenných papierov vraštia čelo.

Čítať ďalej
2023-2-13-kedykolvek-investova-TIT-opt

Tlačové správy

Začnite s investovaním. Kedykoľvek

Akciové indexy len teraz dosiahli svoj historický vrchol a už sa u investorov objavujú obavy z možných poklesov. Poklesy určite prídu. A určite to nie je dôvod na paniku či na to, aby ste zanevreli na investovanie. Práve naopak.

Čítať ďalej
hypoteka bez statnej pomoci_TIT_opt

Tlačové správy

Čo s hypotékou, ak nemáte nárok na pomoc od štátu?

Ak nespĺňate podmienky, aby ste získali štátnu pomoc so zvýšenou splátkou hypotéky, nezúfajte. Stále máte možnosť pri refixácii vyjednávať s bankami a získať lepšie podmienky.

Čítať ďalej
Čo robiť, ak vás vytopí sused.

Tlačové správy

Čo robiť, ak vás vytopí sused, alebo vy vytopíte suseda?

Vytopený byt – to je situácia, ktorú nechce zažiť nikto. Ale keď už táto situácia nastane, viete, čo robiť?

Čítať ďalej
rady mladsiemu ja_TIT_opt

Tlačové správy

Čo robiť, aby ste si mohli povedať: Som finančne zabezpečený?

Mať tak o desať či dvadsať rokov menej a dnešný rozum, to by boli finančné rozhodnutia! Cestovať v čase zatiaľ nevieme, no predsa len môžete využiť rady tých, ktorí už majú aké-také životné skúsenosti, aby ste si pri narábaní s peniazmi mohli povedať: Som finančne zabezpečený.

Čítať ďalej
10 rád pre tých, ktorí sa v roku 2024 chcú o svoje peniaze starať zodpovednejšie

Tlačové správy

10 rád pre tých, ktorí sa v roku 2024 chcú o svoje peniaze starať zodpovednejšie

Chcete sa konečne o svoje ťažko zarobené peniaze starať zodpovedne? Tak si prečítajte 10 rád finančného odborníka Pavla Škriniara a využite všetky možnosti, ktoré vám trh ponúka.

Čítať ďalej