Hypotekárny úver býva najväčšou záťažou rozpočtu slovenských domácností. Preto každé usporené percento z úrokovej sadzby môže zavážiť a pomôcť na ceste k finančnej slobode. Nemusíte poznať aktuálne trhové podmienky na to, aby ste vedeli, či sa vám pôžičku oplatí refinancovať. Tieto starosti nechajte na odborníkov zo Swiss Life Select Slovensko. Ak vás zaujíma ako proces refinancovania prebieha, radi vám ho v nasledujúcich riadkoch priblížime.

Hlavne_video_jachta_youtube_thumbnail

Sny sú na to, aby sa splnili! Súhlasíte? Tak aký je ten váš? Dajte nám o ňom vedieť.

Hlavne_video_heliport_youtube_thumbnail

Netradičné? Bláznivé? Alebo len také vaše? Je úplne jedno, čo si iní myslia o vašich snoch. My vám s ich napĺňaním pomôžeme.

29
29

Banka vám najneskôr 60 dní pred skončením fixácie pošle oznámenie, v ktorom budú nasledovné informácie:

 • nová úroková sadzba a dĺžka fixu na ďalšie obdobie
 • výška novej splátky s aktualizovaným splátkovým kalendárom
 • podrobnosti k možnosti bezplatne vykonať predčasné splatenie úveru, ak vám nové podmienky nevyhovujú
25
25

 • naďalej pokračujte v splácaní aktuálnej výšky splátky do konca fixačného obdobia
 • zmena splátky bude bankou nastavená automaticky  
 • po skončení obdobia fixácie budete splácať úver s novou splátkou
 • nový splátkový kalendár nájdete štandardne v internet bankingu
 • Upozornenie: Využite príležitosť zmeniť podmienky v úverovej zmluve, napr.: zmeniť typ úrokovej sadzby, zmeniť dĺžku doby splácania úveru. Banka vypracuje Dodatok k úverovej zmluve, za prípadné zmeny neplatíte žiaden poplatok.
21
21

 • Pokúste sa s bankou vyjednávať o poskytnutí lepších podmienok. Ak neuspejete, minimálne 30 dní pred skončením fixácie písomne požiadajte o predčasné splatenie úveru a o vyčíslenie jeho zostatku.  Banky dokument spravidla vystavia skôr, no zákonná lehota je 30 dní. Za vystavenie Potvrdenia o vyčíslení zostatku k úveru si môže banka účtovať administratívny poplatok. Dokument budete potrebovať k čerpaniu refinančného úveru v novej banke.
 • Začnite v predstihu hľadať vhodné možnosti refinancovania, aby ste stihli všetky zákonné lehoty. Naši finanční sprostredkovatelia vám v tomto procese radi pomôžu.

Potvrdenie o vyčíslení zostatku úver musí obsahovať

 • výšku zostatku úveru (dlžnú sumu, úroky ku dňu vyplatenia úveru, prípadne alikvótnu sumu poplatku za poskytnutie úveru, ak bol započítaný do výšky úveru)
 • číslo účtu, v prospech ktorého má byť úhrada zrealizovaná
 • dátum, ku ktorému majú byť najneskôr uhradené peniaze, banka tu udeľuje súhlas s dočasným zapísaním záložného práva na nehnuteľnosť na druhom mieste (za udelenie súhlasu s dočasným zapísaním záložného práva si banka neúčtuje poplatok)
fincentrum-18

Zdá sa vám to zložité?

Administratívne úkony a komunikáciu s bankou nechajte na nás.

Čo robiť, ak vám fixácia nekončí, ale úroky na trhu sú výhodnejšie

 • ak zistíte, že iná banka ponúka nižšiu úrokovú sadzbu, využite tento argument vo svoj prospech a písomne požiadajte banku o prehodnotenie úrokovej sadzby
 • ak vám banka nezníži úrok, môžete požiadať o predčasné splatenie úveru - banku požiadajte o vyčíslenie zostatku (banky vyčíslenie spravidla vystavia skôr, avšak zákonná lehota je 30 dní)
 • zároveň v banke, ktorá pre vás ponúka výhodnejšiu úrokovú sadzbu predložte žiadosť o úver, vrátane príloh, ktoré banka požaduje
 • ak splníte všetky kritéria banky, tá vám po komplexnom posúdení žiadosti o úver zašle stanovisko. V prípade kladného stanoviska nová banka vypracuje zmluvnú dokumentáciu, ku ktorej bude žiadať Potvrdenie o vyčíslení zostatku úveru 
 • v prípade, ak vám banka žiadosť zamietne,  pôvodný úver budete splácať naďalej v zmysle platnej úverovej zmluvy
28
28

K žiadosti do novej banky predložte tieto dokumenty:

 • doklad totožnosti, pôvodnú úverovú zmluvu, pôvodnú záložnú zmluvu k nehnuteľnosti
 • banka môže požadovať aj potvrdenie o príjme a tiež výpisy z účtu, na ktoré vám chodí príjem

  Po schválení úveru banka pripraví:
 • zmluvu o úvere, záložnú zmluvu k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zabezpečenia, návrh na vklad záložného práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva

Po podpise zmluvy, vybavte ešte kataster

 • pripravte si 66 eur, čo je poplatok za podanie návrhu na vklad záložného práva k nehnuteľnosti, ktorý vám v podateľni potvrdia. Návrh na vklad bude potvrdený pečiatkou, v ktorej bude uvedený dátum podania a zároveň bude vyznačené číslo vkladu, ktoré bude neskôr zapísané na liste vlastníctva.
06
06

 • skontroluje podmienky čerpania úveru v úverovej zmluve. Banka v nej uviedla aj to, aké doklady jej musíte predložiť.
 • nehnuteľnosť, ktorú banke zakladáte musí byť poistená. Preto si starostlivo vyberte vhodné poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti a uzatvorte zmluvu. Po úhrade poistného, požiadajte poisťovňu o vinkuláciu zmluvy v prospech banky. Vinkulačné tlačivo vystaví a zároveň potvrdí poisťovňa na základe vašej žiadosti. Formulár „Žiadosť o vinkuláciu poistnej zmluvy“, ako aj „Vinkulačné tlačivo“ vám odovzdá banka, ktorá úver poskytne.

Banke k čerpaniu úveru predložte: 

 • potvrdený návrh na vklad záložného práva k nehnuteľnosti v originálnom vyhotovení
 • poistnú Zmluvu k nehnuteľnosti, zároveň doklad o úhrade platby poistného
 • potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia z poistenia nehnuteľnosti nehnuteľnosti, ktoré potvrdila príslušná poisťovňa.

Posledné kroky k načerpaniu úveru:

 • v banke podpíšete žiadosť o jeho čerpanie. V žiadosti o čerpanie úveru uvediete číslo účtu v zmysle Potvrdenia o vyčíslení zostatku pôvodného úveru. 
 • banka v zmysle vašej žiadosti zrealizuje úhradu a pošle finančné prostriedky v prospech účtu pôvodnej banky
14
14

 • ak bude pôvodný úver splatený, banka vystaví takzvanú Kvitanciu. Banka ňou potvrdzuje, že dlžník svoj dlh splatil, čím došlo k zániku záložného práva k nehnuteľnosti. Za jej vystavenie nebudete banke platiť žiadny poplatok.
 • Kvitanciu pôvodná banka zasiela poštou na príslušný katastrálny úrad
 • Katastrálny úrad následne uvoľní toto záložné právo k nehnuteľnosti. Pošle vám list vlastníctva, na ktorom v časti „C“ bude zapísaná už iba ťarcha v prospech banky, ktorá nový úver poskytla.
fincentrum-23

Zdá sa vám to zložité?

Administratívne úkony a komunikáciu s bankou nechajte na nás.

Začnite si sporiť a k štátnemu dôchodku si môžete prilepšiť 100 či 200 eur.

Tlačové správy

Ako si k štátnemu dôchodku prilepšiť o 100 či 200 eur?

Neriešiť peniaze je snom asi každého. Možnosť míňať bez obmedzovania sa aj na dôchodku je viac ako sen. Smutná správa je, že na dosiahnutie tohto stavu treba myslieť ideálne už od mlada a treba k tomu vlastné pričinenie. Výška dôchodku je len v rukách každého z nás.

Čítať ďalej
Senior naletel podvodníkom. Čo má teraz robiť?

Tlačové správy

Seniori, poradíme vám ako nenaletieť podvodníkom

„Ahoj babi, to som ja, tvoj vnuk. Mám problém a potrebujem peniaze. Nemôžem sa zastaviť osobne, preto posielam za tebou kamaráta. Daj ich jemu. Ďakujem.“ Ide síce o zjednodušený no čoraz častejšie sa objavujúci obsah telefonátov, ktoré dostávajú dôchodcovia. Ide o podvod, ktorého cieľom je pod emočným a časovým tlakom vymámiť od nich peniaze.

Čítať ďalej
Anna von Boeticher sa potápa do hĺbky 125 metrov, bez fľaše stlačeného vzduchu a dokáže zadržať dych na šesť minút a dvanásť sekúnd.

Životné témy

Freediverka Anna von Boetticher: Každý ponor je cesta do vlastného vnútra

„Keď sa ponoríte, čelíte extrémnym podmienkam sveta okolo seba, a to vás úplne oddelí od všetkého. Meriate si sily s hĺbkou, vodou. Testujete seba, svoje telo, svoju myseľ. A vlastné hranice“, vymenúva Anna von Boetticher.

Čítať ďalej
Študenti môžu nechať svoje peniaze z brigády zarábať.

Tlačové správy

Študenti, po brigáde môžete nechať svoje peniaze zarábať

Leto je čas brigád a príležitostných zárobkov študentov. Nezáleží na tom, či príjmy budú plynúť z manuálnej, administratívnej alebo kreatívnej práce, záleží na tom, ako študenti získané peniaze použijú.

Čítať ďalej
Slováci potrebujú bývať, preto majú množstvo otázok ohľadom hypoték.

Tlačové správy

Refixácia alebo refinancovanie? 3-ročný alebo 10-ročný fix? Toto sú odpovede na najčastejšie otázky o hypotékach

Štatistiky ukazujú, že trh s hypotékami začína rásť. Či ide iba o malú zmenu alebo začiatok nového trendu ukážu najbližšie mesiace. Fakt je, že ľudia potrebujú niekde bývať a na Slovensku je zvykom bývať vo vlastnom a podľa vlastných predstáv. Taktiež sa dá povedať, že výška úrokových sadzieb nie je vysoká, a to vzhľadom na to, že sme už splácali drahšie hypotéky.

Čítať ďalej
Žena čaká na zníženie úrokových sadzieb po znížení sadzieb zo strany ECB.

Tlačové správy

ECB znížila úrokové sadzby. Slovenské banky zatiaľ vyčkávajú

Zníženie sadzieb ECB zatiaľ pokles sadzieb úverov na bývanie neprinieslo. K poslednej úprave hypotekárnych úrokov došlo v prvý júnový deň. Kým v tomto roku menilo sadzby už šesť bánk a jedna koncom minulého roku, jedna banka nemenila sadzby už viac než rok.

Čítať ďalej