Medical Services tvorí tím špecialistov Swiss Life Select a sieť partnerov, ktorí prinášajú unikátne, komplexné finančné služby pre lekárov a ostatných profesionálov v oblasti zdravotníctva.

Lekárom a ďalším profesionálom v oblasti zdravotníctva prinášame ako prvý na Slovensku komplexné finančné služby, ktoré riešia ich osobný a profesijný život. Základom je program Best Select, v rámci ktorého každoročne vykonávame nezávislý audit a rating finančných inštitúcií či produktov na slovenskom a medzinárodnom trhu. Naši klienti si môžu byť istí, že majú najvýhodnejšie riešenia a produkty. Vďaka dlhodobým skúsenostiam s poskytovaním služieb pre lekárov v zahraničí prinášame zdravotníkom produkty, ktoré doteraz na našom trhu neboli dostupné.

Ak si chcete pozrieť video, prijmite marketingové súbory cookie. Nastavenia cookies

Povinné poistenie

Získajte kvalifikovaný servis pri zabezpečení povinného poistenia pre prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení a tiež pre lekárov.

Rizikový profil

Určíme rizikový profil a vyberieme ideálne poistenie a pripoistenie. Vieme totiž, že chirurg potrebuje poistiť oči, ale zubár zas chrbticu.

Špeciálne poistenie

Nami ponúkané poistenie kryje akékoľvek neúmyselné pochybenie lekára a to aj v prípade, že by išlo o závažnú profesijnú chybu.

Starostlivosť o prax

Pomôžeme vám s nákupom a predajom lekárskej praxe. Zabezpečíme administratívu aj právne záležitosti. Zaistíme kontinuitu dobrého mena.

Som zdravotník a mám záujem o služby Medical Services

Špecializované služby pre lekárske a nelekárske profesie

19
19
Zodpovednosť

• Zaistíme, aby poistenie krylo akékoľvek neúmyselné pochybenia lekára, aj keby išlo o závažnú odbornú chybu.

• Doporučíme vám nastavenie poistných limitov tak, aby ste neplatili príliš vysoké poistné a pritom sa vyhli riziku nepreplatenia časti nárokov.

• Vyberieme pre vás vhodné pripoistenia, tak aby ste minimalizovali finančné dopady vedľajších škôd.

• Odporúčame poisťovne, ktoré nekomplikujú výplatu poistného plnenia.

• Lekárom, ktorí ukončili svoju činnosť prevádzkovateľa NZZ, ponúkneme uzatvorenie udržovacieho poistenia za znížené poistné.
 

02
02
Právna ochrana

Poistenie právnej ochrany pomáha najmä v týchto situáciách:

 • obvinenie z ohrozenia alebo ublíženia na zdraví
 • obvinenie z postupu non lege artis
 • konanie pred lekárskou komorou
 • reklamácia prístrojov a zariadení
 • poškodenie alebo vykradnutie ordinácie
 • problémy s dodávkou materiálu
 • neuhradenie výkonu či krátenie platieb poisťovňou
 • reklamácie poskytnutej starostlivosti alebo napadnutie pacientom
 • problém so zamestnaneckou či daňovou kontrolou
11
11
Investícia

 • Spoločne nastavíme vhodnú stratégiu zhodnotenia voľných finančných prostriedkov
 • Do úvahy vezmene investičný horizont, váš rizikový profil a objem prostriedkov.
 • Ponúkneme vám možnosť investovať do špecifických produktov v oblasti zdravotníctva a farmácie.
 • Zaistíme kvalitnú diverzifikáciu vášho portfólia a jeho pravidelné rebalancovanie.
30
30
Ochrana majetku

 • Odporučíme poisťovňu, ktorá podľa našich dlhodobých skúseností nekomplikuje výplaty náhrady škody.
 • Z desiatok poistných produktov, ktoré sú na trhu k dispozícii vyberieme a nastavíme optimálne riešenie priamo pre vás.
21
21
Prerušenie prevádzky

 • Zaistíme kompenzáciu nákladov a ušlého zisku v prípade, keď budete musieť z vážnych dôvodov na čas uzatvoriť svoju ordináciu.
 • Navyše vám poradíme, ako sa na takéto situácie pripraviť a čomu sa naopak dopredu vyhnúť.
12
12
Neschopnosť výkonu profesiu

 • Poradíme vám, ako kompenzovať výpadok vášho príjmu v prípade krátkodobej alebo trvalej praconej neschopnosti a to z dôvodu choroby alebo úrazu.
 • Zhodnotíme vaše súčasné zabezpečenie, pokiaľ už nejaké využívate, a v prípade potreby navrhneme jeho optimalizáciu.
 • Zabezpečenie pre prípad pracovnej neschopnosti a výpadku príjmu zohľadníme pri celkovom zaistení ochrany príjmu vašej rodiny pre prípad úmrtia alebo vážnej invalidity.