Hypotekárny úver býva najväčšou záťažou rozpočtu slovenských domácností. Preto každé usporené percento z úrokovej sadzby môže zavážiť a pomôcť na ceste k finančnej slobode. Nemusíte poznať aktuálne trhové podmienky na to, aby ste vedeli, či sa vám pôžičku oplatí refinancovať. Tieto starosti nechajte na odborníkov zo Swiss Life Select Slovensko. Ak vás zaujíma ako proces refinancovania prebieha, radi vám ho v nasledujúcich riadkoch priblížime.

Hlavne_video_jachta_youtube_thumbnail

Sny sú na to, aby sa splnili! Súhlasíte? Tak aký je ten váš? Dajte nám o ňom vedieť.

Hlavne_video_heliport_youtube_thumbnail

Netradičné? Bláznivé? Alebo len také vaše? Je úplne jedno, čo si iní myslia o vašich snoch. My vám s ich napĺňaním pomôžeme.

29
29

Banka vám najneskôr 60 dní pred skončením fixácie pošle oznámenie, v ktorom budú nasledovné informácie:

 • nová úroková sadzba a dĺžka fixu na ďalšie obdobie
 • výška novej splátky s aktualizovaným splátkovým kalendárom
 • podrobnosti k možnosti bezplatne vykonať predčasné splatenie úveru, ak vám nové podmienky nevyhovujú
25
25

 • naďalej pokračujte v splácaní aktuálnej výšky splátky do konca fixačného obdobia
 • zmena splátky bude bankou nastavená automaticky  
 • po skončení obdobia fixácie budete splácať úver s novou splátkou
 • nový splátkový kalendár nájdete štandardne v internet bankingu
 • Upozornenie: Využite príležitosť zmeniť podmienky v úverovej zmluve, napr.: zmeniť typ úrokovej sadzby, zmeniť dĺžku doby splácania úveru. Banka vypracuje Dodatok k úverovej zmluve, za prípadné zmeny neplatíte žiaden poplatok.
21
21

 • Pokúste sa s bankou vyjednávať o poskytnutí lepších podmienok. Ak neuspejete, minimálne 30 dní pred skončením fixácie písomne požiadajte o predčasné splatenie úveru a o vyčíslenie jeho zostatku.  Banky dokument spravidla vystavia skôr, no zákonná lehota je 30 dní. Za vystavenie Potvrdenia o vyčíslení zostatku k úveru si môže banka účtovať administratívny poplatok. Dokument budete potrebovať k čerpaniu refinančného úveru v novej banke.
 • Začnite v predstihu hľadať vhodné možnosti refinancovania, aby ste stihli všetky zákonné lehoty. Naši finanční sprostredkovatelia vám v tomto procese radi pomôžu.

Potvrdenie o vyčíslení zostatku úver musí obsahovať

 • výšku zostatku úveru (dlžnú sumu, úroky ku dňu vyplatenia úveru, prípadne alikvótnu sumu poplatku za poskytnutie úveru, ak bol započítaný do výšky úveru)
 • číslo účtu, v prospech ktorého má byť úhrada zrealizovaná
 • dátum, ku ktorému majú byť najneskôr uhradené peniaze, banka tu udeľuje súhlas s dočasným zapísaním záložného práva na nehnuteľnosť na druhom mieste (za udelenie súhlasu s dočasným zapísaním záložného práva si banka neúčtuje poplatok)
fincentrum-18

Zdá sa vám to zložité?

Administratívne úkony a komunikáciu s bankou nechajte na nás.

Čo robiť, ak vám fixácia nekončí, ale úroky na trhu sú výhodnejšie

 • ak zistíte, že iná banka ponúka nižšiu úrokovú sadzbu, využite tento argument vo svoj prospech a písomne požiadajte banku o prehodnotenie úrokovej sadzby
 • ak vám banka nezníži úrok, môžete požiadať o predčasné splatenie úveru - banku požiadajte o vyčíslenie zostatku (banky vyčíslenie spravidla vystavia skôr, avšak zákonná lehota je 30 dní)
 • zároveň v banke, ktorá pre vás ponúka výhodnejšiu úrokovú sadzbu predložte žiadosť o úver, vrátane príloh, ktoré banka požaduje
 • ak splníte všetky kritéria banky, tá vám po komplexnom posúdení žiadosti o úver zašle stanovisko. V prípade kladného stanoviska nová banka vypracuje zmluvnú dokumentáciu, ku ktorej bude žiadať Potvrdenie o vyčíslení zostatku úveru 
 • v prípade, ak vám banka žiadosť zamietne,  pôvodný úver budete splácať naďalej v zmysle platnej úverovej zmluvy
28
28

K žiadosti do novej banky predložte tieto dokumenty:

 • doklad totožnosti, pôvodnú úverovú zmluvu, pôvodnú záložnú zmluvu k nehnuteľnosti
 • banka môže požadovať aj potvrdenie o príjme a tiež výpisy z účtu, na ktoré vám chodí príjem

  Po schválení úveru banka pripraví:
 • zmluvu o úvere, záložnú zmluvu k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zabezpečenia, návrh na vklad záložného práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva

Po podpise zmluvy, vybavte ešte kataster

 • pripravte si 66 eur, čo je poplatok za podanie návrhu na vklad záložného práva k nehnuteľnosti, ktorý vám v podateľni potvrdia. Návrh na vklad bude potvrdený pečiatkou, v ktorej bude uvedený dátum podania a zároveň bude vyznačené číslo vkladu, ktoré bude neskôr zapísané na liste vlastníctva.
06
06

 • skontroluje podmienky čerpania úveru v úverovej zmluve. Banka v nej uviedla aj to, aké doklady jej musíte predložiť.
 • nehnuteľnosť, ktorú banke zakladáte musí byť poistená. Preto si starostlivo vyberte vhodné poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti a uzatvorte zmluvu. Po úhrade poistného, požiadajte poisťovňu o vinkuláciu zmluvy v prospech banky. Vinkulačné tlačivo vystaví a zároveň potvrdí poisťovňa na základe vašej žiadosti. Formulár „Žiadosť o vinkuláciu poistnej zmluvy“, ako aj „Vinkulačné tlačivo“ vám odovzdá banka, ktorá úver poskytne.

Banke k čerpaniu úveru predložte: 

 • potvrdený návrh na vklad záložného práva k nehnuteľnosti v originálnom vyhotovení
 • poistnú Zmluvu k nehnuteľnosti, zároveň doklad o úhrade platby poistného
 • potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia z poistenia nehnuteľnosti nehnuteľnosti, ktoré potvrdila príslušná poisťovňa.

Posledné kroky k načerpaniu úveru:

 • v banke podpíšete žiadosť o jeho čerpanie. V žiadosti o čerpanie úveru uvediete číslo účtu v zmysle Potvrdenia o vyčíslení zostatku pôvodného úveru. 
 • banka v zmysle vašej žiadosti zrealizuje úhradu a pošle finančné prostriedky v prospech účtu pôvodnej banky
14
14

 • ak bude pôvodný úver splatený, banka vystaví takzvanú Kvitanciu. Banka ňou potvrdzuje, že dlžník svoj dlh splatil, čím došlo k zániku záložného práva k nehnuteľnosti. Za jej vystavenie nebudete banke platiť žiadny poplatok.
 • Kvitanciu pôvodná banka zasiela poštou na príslušný katastrálny úrad
 • Katastrálny úrad následne uvoľní toto záložné právo k nehnuteľnosti. Pošle vám list vlastníctva, na ktorom v časti „C“ bude zapísaná už iba ťarcha v prospech banky, ktorá nový úver poskytla.
fincentrum-23

Zdá sa vám to zložité?

Administratívne úkony a komunikáciu s bankou nechajte na nás.

Žena platí na internete platobnou kartou.

Tlačové správy

Odhaľte internetové finančné nástrahy

Nie, určite nemáte zabudnuté bitcoiny na burze, o ktorej ste doteraz nepočuli. Nie nemáte bohatého strýka v Amerike, ktorý vám odkázal obrovské dedičstvo. Nie, nemáte zázračné schopnosti na odhalenie najvýnosnejších príležitostí na kapitálovom trhu. Áno, toto sú najčastejšie nástrahy, s ktorými sa Slováci stretávajú na internete.

Čítať ďalej
naučíme vás šetriť, keď nakupujete v zľavách_opt

Tlačové správy

Nakupujete v zľave? Ukážeme vám, ako na tom skutočne šetriť

Klobúk v 50 % zľave, topánky dokonca o 70 % lacnejšie, či dve maslá za cenu jedného. Znie to lákavo, však? Ak je zľava skutočná a veci naozaj potrebujete, oplatí sa vám ich kúpiť. Ale otázkou je, čo sa potom stane s ušetrenými peniazmi?

Čítať ďalej
Čo má spoločné finančná rezerva a rezerva v aute?

Tlačové správy

Čo má spoločné finančná rezerva a rezerva v aute?

Finančný vankúš je ako rezerva v aute. Zaberá priestor a mierne zvyšuje spotrebu. No v momente, keď ju potrebujete, ste radi, že ju môžete použiť. Samozrejme, vždy sa nájdu ľudia, ktorí žiadnu rezervu v aute práve pre zvýšenie kapacity kufra či zníženie spotreby nemajú. Rovnako to platí aj pri financiách.

Čítať ďalej
Petra Strapáčová, Oblastná riaditeľka Swiss Life Select začala jachtárčiť po dovolenke v Chorvátsku.

Životné témy

Petra Strapáčová, ktorá preplachtila Severný Tichý oceán a je držiteľkou titulu Jachtár roka: „Kedysi mi hovorili, že som antitalent na športy“

Finančná sprostredkovateľka Petra Strapáčová dostala v roku 2017 pozvanie na firemnú dovolenku na katamarán. Tam pochopila, že sloboda a mentálny oddych na lodi a mori je to, čo ju napĺňa. Dnes hrdo nosí titul Jachtár roka, absolvovala jedny z najnáročnejších pretekov sveta – Clipper Around the World – a zároveň sa stará o svoj tím a svojich klientov, aby mohli žiť život podľa vlastných predstáv.

Čítať ďalej
Ako môžu banky pomôcť klientom, keď majú problémy so splácaním úveru.

Tlačové správy

Strašenie vysokými splátkami hypoték alebo ako banky môžu pomôcť v ťažkých časoch

Strach zo straty domova pre nesplácané hypotéky sa ukazuje iba ako strašenie. Banky majú totiž mechanizmy, ako sa s touto situáciou vysporiadať. To, že nejde o žiadnu novinku dokazuje fakt, že tak robili v podstatne ťažších časoch - počas covidu, keď problémy spôsobovali straty príjmov. Aké mechanizmy môžu teda banky dlžníkom ponúknuť a ako sa to prejaví na splátke hypotéky?

Čítať ďalej
Muž vkladá časť svojich úspor ako mimoriadnu splátku.

Tlačové správy

Po novom môžete splatiť viac. Mali by ste vôbec uvažovať o mimoriadnej splátke hypotéky?

Od septembra bude možné znížiť si hypotéku až o 30 %. Je to o polovicu viac, než je dostupné dnes. Pravdou je, že mimoriadne splátky vám môžu znížiť celkovú preplatenosť tým, že sa skráti splatnosť úveru, ale i znížiť mesačnú splátku. Oplatí sa však mimoriadna splátka aj vám?

Čítať ďalej