Stavebným sporením si zabezpečíte podmienky pre získanie stavebného úveru, ktorý môžete využiť na financovanie nového bývania, alebo modernizáciu.

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je štátom podporované sporenie, ktorého účelom je financovanie bývania. Môžete ho použiť na zabezpečenie bývania, modernizáciu bytu či domu alebo ich rekonštrukciu, ale aj na výstavbu rodinného domu.

Rodičia môžu uzatvoriť zmluvy o stavebnom sporení aj pre svoje deti a tak pripraviť svojim ratolestiam jednoduchší štart do dospelosti. Stavebné sporenie im totiž ponúka výhodný úrok, štátnu prémiu a rovnako nízky poplatok za uzatvorenie zmluvy.

Medziúver

Medziúver sa správa ako spotrebný úver, ale je určený na bývanie. Finančné prostriedky môžete využiť aj na dofinancovanie úveru na bývanie, ale aj na modernizáciu a rekonštrukciu bývania. Stavebné sporiteľne poskytnú medziúver aj bez zabezpečenia. Medziúver je preklenovacím úverom, ak nespĺňate podmienky pre získanie stavebného úveru.

Stavebný úver

Stavebný úver je úver, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou. Klienti tento úver štandardne využívajú na kúpu bytu, či rodinného domu, na výstavbu, alebo na modernizáciu a údržbu už existujúcej nehnuteľnosti. Stavebný úver je určený len na bývanie.

Stavebné sporenie

So stavebným sporením si zabezpečíte podmienky pre získanie stavebného úveru v čase, ak sa rozhodnete pre nové bývanie, alebo sa rozhodnete modernizovať svoj súčasný domov.

Medziúver

Medziúver vám pomôže zabezpečiť finančné prostriedky na dofinancovanie úveru na bývanie v komerčnej banke a tiež v prípade, ak by ste chceli prerobiť a modernizovať vaše súčasné bývanie.

Stavebný úver

Vďaka stavebnému úveru môžete získať finančné prostriedky na kúpu vysnívaného bytu, či rodinného domu. Hodí sa, ale aj v prípade, ak sa rozhodnete stavať, či modernizovať vaše terajšie bývanie.