Základom dobrého rodinného rozpočtu je správne rozdelenie peňazí. Naučíme vás, ako sa pripraviť na nečakané udalosti a zabezpečiť si budúcnosť.

Finančný plán neznamená, že z výplaty, ktorú dostanete zaplatíte potrebné výdavky a zvyšok si odložíte na sporiaci účet. Finančné plánovanie je kontinuálny proces, ktorý nikdy nekončí. Dobrý finančný plán sa totiž musí prispôsobovať vaším neustále sa meniacim požiadavkam.

Uvedomujeme si, že ľudské životy sú rôzne a neraz v nich nastane nečakaný zvrat. Prevzatím rizík, ktorých poisťujeme, poskytujeme finančnú stabilitu a tým aj väčšiu samostatnosť pri rozhodovaní. Toto je pôvod nášho mandátu v Swiss Life Select, pomáhať ľuďom žiť život podľa vlastných predstáv.