Medical Services tvorí tím špecialistov Swiss Life Select a sieť partnerov, ktorí prinášajú unikátne, komplexné finančné služby pre lekárov a ostatných profesionálov v oblasti zdravotníctva.

Lekárom a ďalším profesionálom v oblasti zdravotníctva prinášame ako prvý na Slovensku komplexné finančné služby, ktoré riešia ich osobný a profesijný život. Základom je program Best Select, v rámci ktorého každoročne vykonávame nezávislý audit a rating finančných inštitúcií či produktov na slovenskom a medzinárodnom trhu. Naši klienti si môžu byť istí, že majú najvýhodnejšie riešenia a produkty. Vďaka dlhodobým skúsenostiam s poskytovaním služieb pre lekárov v zahraničí prinášame zdravotníkom produkty, ktoré doteraz na našom trhu neboli dostupné.

Povinné poistenie

Získajte kvalifikovaný servis pri zabezpečení povinného poistenia pre prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení a tiež pre lekárov.

Rizikový profil

Určíme rizikový profil a vyberieme ideálne poistenie a pripoistenie. Vieme totiž, že chirurg potrebuje poistiť oči, ale zubár zas chrbticu.

Špeciálne poistenie

Nami ponúkané poistenie kryje akékoľvek neúmyselné pochybenie lekára a to aj v prípade, že by išlo o závažnú profesijnú chybu.

Starostlivosť o prax

Pomôžeme vám s nákupom a predajom lekárskej praxe. Zabezpečíme administratívu aj právne záležitosti. Zaistíme kontinuitu dobrého mena.

Som zdravotník a mám záujem o služby Medical Services

Špecializované služby pre lekárske a nelekárske profesie

19
Zodpovednosť

• Zaistíme, aby poistenie krylo akékoľvek neúmyselné pochybenia lekára, aj keby išlo o závažnú odbornú chybu.

• Doporučíme vám nastavenie poistných limitov tak, aby ste neplatili príliš vysoké poistné a pritom sa vyhli riziku nepreplatenia časti nárokov.

• Vyberieme pre vás vhodné pripoistenia, tak aby ste minimalizovali finančné dopady vedľajších škôd.

• Odporúčame poisťovne, ktoré nekomplikujú výplatu poistného plnenia.

• Lekárom, ktorí ukončili svoju činnosť prevádzkovateľa NZZ, ponúkneme uzatvorenie udržovacieho poistenia za znížené poistné.
 

02
Právna ochrana

Poistenie právnej ochrany pomáha najmä v týchto situáciách:

 • obvinenie z ohrozenia alebo ublíženia na zdraví
 • obvinenie z postupu non lege artis
 • konanie pred lekárskou komorou
 • reklamácia prístrojov a zariadení
 • poškodenie alebo vykradnutie ordinácie
 • problémy s dodávkou materiálu
 • neuhradenie výkonu či krátenie platieb poisťovňou
 • reklamácie poskytnutej starostlivosti alebo napadnutie pacientom
 • problém so zamestnaneckou či daňovou kontrolou
11
Investícia
 • Spoločne nastavíme vhodnú stratégiu zhodnotenia voľných finančných prostriedkov
 • Do úvahy vezmene investičný horizont, váš rizikový profil a objem prostriedkov.
 • Ponúkneme vám možnosť investovať do špecifických produktov v oblasti zdravotníctva a farmácie.
 • Zaistíme kvalitnú diverzifikáciu vášho portfólia a jeho pravidelné rebalancovanie.
30
Ochrana majetku
 • Odporučíme poisťovňu, ktorá podľa našich dlhodobých skúseností nekomplikuje výplaty náhrady škody.
 • Z desiatok poistných produktov, ktoré sú na trhu k dispozícii vyberieme a nastavíme optimálne riešenie priamo pre vás.
21
Prerušenie prevádzky
 • Zaistíme kompenzáciu nákladov a ušlého zisku v prípade, keď budete musieť z vážnych dôvodov na čas uzatvoriť svoju ordináciu.
 • Navyše vám poradíme, ako sa na takéto situácie pripraviť a čomu sa naopak dopredu vyhnúť.
12
Neschopnosť výkonu profesiu
 • Poradíme vám, ako kompenzovať výpadok vášho príjmu v prípade krátkodobej alebo trvalej praconej neschopnosti a to z dôvodu choroby alebo úrazu.
 • Zhodnotíme vaše súčasné zabezpečenie, pokiaľ už nejaké využívate, a v prípade potreby navrhneme jeho optimalizáciu.
 • Zabezpečenie pre prípad pracovnej neschopnosti a výpadku príjmu zohľadníme pri celkovom zaistení ochrany príjmu vašej rodiny pre prípad úmrtia alebo vážnej invalidity.