Medical Services tvorí tím špecialistov Swiss Life Select a sieť partnerov, ktorí prinášajú unikátne, komplexné finančné služby pre lekárov a ostatných profesionálov v oblasti zdravotníctva.

Lekárom a ďalším profesionálom v oblasti zdravotníctva prinášame ako prvý na Slovensku komplexné finančné služby, ktoré riešia ich osobný a profesijný život. Základom je program Best Select, v rámci ktorého každoročne vykonávame nezávislý audit a rating finančných inštitúcií či produktov na slovenskom a medzinárodnom trhu. Naši klienti si môžu byť istí, že majú najvýhodnejšie riešenia a produkty. Vďaka dlhodobým skúsenostiam s poskytovaním služieb pre lekárov v zahraničí prinášame zdravotníkom produkty, ktoré doteraz na našom trhu neboli dostupné.

Špecializované služby pre lekárske a nelekárske profesie

19
Zodpovednosť

• Zaistíme, aby poistenie krylo akékoľvek neúmyselné pochybenia lekára, aj keby išlo o závažnú odbornú chybu.

• Doporučíme vám nastavenie poistných limitov tak, aby ste neplatili príliš vysoké poistné a pritom sa vyhli riziku nepreplatenia časti nárokov.

• Vyberieme pre vás vhodné pripoistenia, tak aby ste minimalizovali finančné dopady vedľajších škôd.

• Odporúčame poisťovne, ktoré nekomplikujú výplatu poistného plnenia.

• Lekárom, ktorí ukončili svoju činnosť prevádzkovateľa NZZ, ponúkneme uzatvorenie udržovacieho poistenia za znížené poistné.
 

02
Právna ochrana

Poistenie právnej ochrany pomáha najmä v týchto situáciách:

 • obvinenie z ohrozenia alebo ublíženia na zdraví
 • obvinenie z postupu non lege artis
 • konanie pred lekárskou komorou
 • reklamácia prístrojov a zariadení
 • poškodenie alebo vykradnutie ordinácie
 • problémy s dodávkou materiálu
 • neuhradenie výkonu či krátenie platieb poisťovňou
 • reklamácie poskytnutej starostlivosti alebo napadnutie pacientom
 • problém so zamestnaneckou či daňovou kontrolou
11
Investícia
 • Spoločne nastavíme vhodnú stratégiu zhodnotenia voľných finančných prostriedkov
 • Do úvahy vezmene investičný horizont, váš rizikový profil a objem prostriedkov.
 • Ponúkneme vám možnosť investovať do špecifických produktov v oblasti zdravotníctva a farmácie.
 • Zaistíme kvalitnú diverzifikáciu vášho portfólia a jeho pravidelné rebalancovanie.
30
Ochrana majetku
 • Odporučíme poisťovňu, ktorá podľa našich dlhodobých skúseností nekomplikuje výplaty náhrady škody.
 • Z desiatok poistných produktov, ktoré sú na trhu k dispozícii vyberieme a nastavíme optimálne riešenie priamo pre vás.
21
Prerušenie prevádzky
 • Zaistíme kompenzáciu nákladov a ušlého zisku v prípade, keď budete musieť z vážnych dôvodov na čas uzatvoriť svoju ordináciu.
 • Navyše vám poradíme, ako sa na takéto situácie pripraviť a čomu sa naopak dopredu vyhnúť.
12
Neschopnosť výkonu profesiu
 • Poradíme vám, ako kompenzovať výpadok vášho príjmu v prípade krátkodobej alebo trvalej praconej neschopnosti a to z dôvodu choroby alebo úrazu.
 • Zhodnotíme vaše súčasné zabezpečenie, pokiaľ už nejaké využívate, a v prípade potreby navrhneme jeho optimalizáciu.
 • Zabezpečenie pre prípad pracovnej neschopnosti a výpadku príjmu zohľadníme pri celkovom zaistení ochrany príjmu vašej rodiny pre prípad úmrtia alebo vážnej invalidity.
29
Tvorba rezerv
 • Pomôžeme vám stanoviť vaše finančné ciele a priority.
 • Vyberieme, ktoré ciele môžete dosiahnuť, kedy a akým spôsobom.
 • Odporučíme vhodné finančné nástroje.
 • Pripravíme návrh kompletného riešenia a zaistíme jeho realizáciu.
28
Privátny dôchodok
 • Vždy je rozhodnutie iba na vás, či chcete žiť počas dôchodku skromne, alebo si udržať životný štandard, ktorý vás bude tešiť.
 • Pomôžeme vám vyčísliť potrebnú rezervu na dôchodok a navrhneme vám stratégiu jej tvorby. Pritom zohladníme vek, kedy plánujete čiastočný či úplný odchod do dôchodku a očakávaný životný štandard, resp. jeho finančná náročnosť.
14
Úvery

Vyhľadáme a doporučíme vhodnú banku pre zabezpečenie úveru.

 • Doporučíme vhodný spôsob splácania.
 • Vyberieme účelový alebo bezčelový typ úveru.

Pomôžeme vám s vyhľadaním vhodného záujemcu na kúpu podielu alebo celej praxe.

 • Registrácia do nášho systému dopytu a ponuky praxí je zadarmo.
06
Dane
 • Odporučíme vám preverených daňových profesionálov, ktorí zriadia administratívu spojenú s vedením účtovnictva a daňového poradenstva.
 • Upozorníme vás na dôležité termíny a splatnosť daní.
 • Súčasťou servisu môže byť:
  - spracovanie daňového priznania
  - spracovanie cestnej dane
  - vedenie podvojného účtovníctva
25
Predaj praxe
 • Zaistíme služby kvalifikovaných znalcov pre cenový odhad praxe a poradenstva pri sprostredkovaní a predaji alebo kúpe praxe.
 • Pomôžeme vám s vyhľadaním vhodného záujemcu o kúpu podielu alebo celej praxe.
 • Pomôžeme vám s transformáciou na s. r. o vrátane:
  - zaistenia spísania zakladateľskej listiny notárom
  - spracovanie prevádzkového poriadku
  - podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
  - registrácia k dani z príjmu na DÚ
  - žiadosťou o udelenie Oprávnenia k poskytovaniu zdravotníckych služieb pre ďalšie prevádzky
  - príprava preberacích protokolov k zdravotníckej dokumentácii
  - prevod zmlúv so zdravotnými poisťovňami na novú firmu
07
Ostatné služby
 • Rada životných situácií môže priniesť neočakávané alebo neobvyklé príležitosti a potreby ich riešenia. Ide napríklad o záležitosti súvisiace so zriaďovaním alebo predajom praxe. Konzultácie v rámci rozvoja kariéry vrátane získania praxi v zahraničí. Môže ísť tiež o nečakané riešenie predaja či prevzatia majetku alebo podnikania.
 • Využívame našu sieť kontaktov a spolu s vami môžeme diskrétne zvážiť možnosti, ako maximalizovať využitie všetkých takýchto či podobných potenciálnach príležitostí.