Medical Services je tím odborníkov, ktorí poskytujú špecializované služby a produkty zdravotníckym pracovníkom. Sme dôveryhodným partnerom pre viac ako 30-tisíc lekárov.

Špeciálne poistenia, nákup či prevod praxe, ale aj starostlivosť o súkromný majetok. Toto sú oblasti, ktoré každodenne riešia desiatky slovenských lekárov. Náš tím Medical Services však prichádza s riešením, ktoré odbremení zdravotníckych pracovníkov od zdĺhavých povinných administratívnych úkonov. Takže lekári, ktorí využijú naše služby sa budú môcť naplno venovať svojmu povolaniu.

Nápad vyškoliť expertov vo Fincentre špeciálne pre potreby zdravotníckych pracovníkov, prišiel do našej spoločnosti spolu so vstupom švajčiarskeho partnera Swiss Life. Projekt začínal vo Veľkej Británii, kde sme hlavným partnerom najväčšieho dobrovoľného združenia lekárov British Medical Association. 

Povinné poistenie

Získajte kvalifikovaný servis pri zabezpečení povinného poistenia pre prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení a tiež pre lekárov.

Rizikový profil

Určíme rizikový profil a vyberieme ideálne poistenie a pripoistenie. Vieme totiž, že chirurg potrebuje poistiť oči, ale zubár zas chrbticu.

Špeciálne poistenie

Nami ponúkané poistenie kryje akékoľvek neúmyselné pochybenie lekára a to aj v prípade, že by išlo o závažnú profesijnú chybu.

Starostlivosť o prax

Pomôžeme vám s nákupom a predajom lekárskej praxe. Zabezpečíme administratívu aj právne záležitosti. Zaistíme kontinuitu dobrého mena.

Som zdravotník a mám záujem o služby Medical Services