Už aj poisťovne zareagovali na pandémiu COVID-19. Niektoré zapracovali do zdravotných dotazníkov nové otázky. Snažia sa tak zistiť, či záujemca o poistenie nie je aktuálne nakazený koronavírusom. Druhá zmena prináša klientom väčší komfort, a to v podobe online nahlasovania poistných udalostí.

Už aj pri uzatváraní zmlúv o životnom poistení zisťujú niektoré poisťovne, či klienti aktuálne netrpia ochorením COVID-19. Do zdravotných dotazníkov pridali otázky, ktoré im pomôžu odhaliť, či klient v čase podpisu zmluvy nemá príznaky alebo nie je pozitívny na toto ochorenie. „Urobila tak napríklad poisťovňa Youplus Insurance International AG a Kooperativa,“ vymenúva Peter Mocker, poistný analytik spoločnosti Swiss Life Select Slovensko.
Ostatné poisťovne ako Allianz – Slovenská poisťovňa, ČSOB poisťovňa, Generali Poisťovňa, Uniqa poisťovňa či Wüstenrot poisťovňa momentálne s úpravou zdravotného dotazníka nepočítajú. Spoliehajú sa totiž na základnú podmienku pri uzatváraní životného poistenia, podľa ktorej musí byť človek pri dojednávaní zmluvy zdravý.
 

Poisťovne sa snažia zistiť, či záujemca o poistenie nie je aktuálne nakazený koronavírusom.

Klienta s koronavírusom nepoistia
Preto, ak je klient pozitívny na COVID-19, poisťovne nebudú návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy životného poistenia akceptovať. Pokiaľ klient prekoná ochorenie bez následkov, poisťovne k nemu budú po vyliečení pristupovať štandardne a poistenie bude môcť uzatvoriť. „Zamlčať príznaky, či vedome klamať v zdravotnom dotazníku o potvrdenej pozitivite, by som samozrejme neodporúčal. Okrem toho, že poisťovňa má právo odmietnuť poistné plnenia, hrozí aj riziko trestného stíhania za poistný podvod,“ dodáva Peter Mocker. 


Poisťovne sa snažia väčšiu udalostí riešiť online
Vo väčšine slovenských poisťovní už klienti môžu nahlásiť poistnú udalosť online. Stačí vypísať elektronický formulár, naskenovať a nahrať príslušné dokumenty, a je to vyriešené. „Aj keď boli poisťovne v digitalizácii procesov vždy ďalej ako banky, pandémia aj tu posúva online služby na vyššiu úroveň. A to nielen pri samotnom dojednávaní poistenia, ale aj pri likvidácii poistných udalostí, čo zvyšuje komfort a rýchlosť vybavenia,“ hodnotí analytik Swiss Life Select Slovensko.