Pandémia COVID-19 zasiahla svetovú aj domácu ekonomiku. Našťastie banky boli na krízu pripravené a v poslednom období dokonca posilnili svoju kapitálovú pozíciu. „Navyše bankám od roku 2021 zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Jeho zrušením tak klesnú finančným domom náklady o stovky miliónov eur,“ uvádza Zuzana Šimonova, úverová analytička spoločnosti Swiss Life Select.

Článok je pripravený na základe dát a informácií od Národnej banky Slovenska. Prieskum bol realizovaný na vzorke 1 000 domácnosti.

Banky majú dostatok kapitálu a likvidity na pokračovanie úverovania. Bankový sektor na základe odporúčaní regulátora, aj medzinárodných inštitúcii v poslednom období posilnil svoju kapitálovú pozíciu. Podarilo sa mu to najmä vďaka nevyplateným dividendám zo zisku. Ukazovateľ kapitálovej primeranosti vzrástol počas prvého polroka 2020 z 18,2 % na 19,5 %. „Ziskovosť bánk bude krízou výrazne oslabená, ale banky sú pripravené zvládnuť aj výrazne negatívny stresový scenár,“ ubezpečuje Zuzana Šimonová, úverová analytička spoločnosti Swiss Life Select. 

V nepriaznivom scenári hrozí, že v roku 2021 nevykáže bankový sektor žiaden zisk, zároveň by však nemal skončiť ani vo výraznejšej strate. Odhad možných strát z úverov do konca roka 2021 je v rozpätí 590 mil. eur, až 810 mil. eur. Väčšina strát pripadá na podnikový sektor.

Záujem o úvery na bývanie neutícha
„Žiadne opatrenia ani obmedzenia výšky úverov Národná banka Slovenska (NBS) neplánuje, pretože aj výnimky, ktoré sa týkajú LTV, banky v plnej miere nevyužili,“ ubezpečuje Zuzana Šimonová. Finančné domy sú v poskytovaní úverov aj naďalej opatrné a v čase pandémie zodpovedne zavádzali dočasné opatrenia, ktoré v súčasnosti v niektorých prípadoch postupne uvoľňujú. „Úrokové sadzby k úverom na bývanie sú aj naďalej priaznivé, čo sa prejavuje na náraste objemu hypoúverov a samozrejme ovplyvňujú aj trh s nehnuteľnosťami,“ tvrdí úverová analytička. 

Ceny nových nehnuteľností sa zvýšili o 7,9 % a ceny existujúcich nehnuteľností o 8,4 %. V porovnaní s druhým kvartálom, ceny nových nehnuteľností vzrástli o 3,8 % a ceny existujúcich nehnuteľností klesli o 0,4 %. Dopyt klientov o spotrebné úvery sa znižuje. „Spomalenie spotrebiteľských úverov ovplyvňuje aj refinancovanie úverov na bývanie. Klienti často využívajú príležitosť s hypotekárnym úverom konsolidovať aj spotrebné úvery, čím na splátke výrazne ušetria,“ objasňuje situáciu Zuzana Šimonová. 

Ak chcete aj vy na hypotéke ušetriť, využite flexibilné riešenia, ktoré vám na mieru pripravia naši odborníci. Tí už mnohým klientom pomohli k efektívnejšiemu financovaniu a bývaniu podľa vlastných predstáv.
 

Simonova_0284
Ziskovosť bánk bude krízou výrazne oslabená, ale banky sú pripravené zvládnuť aj výrazne negatívny stresový scenár.

Odklad splátok k úverom
Na druhej strane tu máme domácnosti, ktorým sa zhoršila ekonomická situácia, preto využili možnosť a požiadali banky o odklad splátok k úverom. „V čase prvej vlny pandémie v mesiacoch apríl a máj to bolo až 120 000 domácnosti, od júna je to niekoľko stovák až tisíc takýchto žiadostí,“ poukazuje na čísla úverová analytička. 

Možnosť odkladu splátok využili mnohé domácnosti a podniky, aby tak získali dostatočný čas na riešenie dočasne zhoršenej finančnej situácie. Ku koncu septembra 2020 bol odklad splátok schválený pri 11 % úverov domácnostiam a pri 12 % úverov pre podnikateľov. „Treba však pripomenúť, že v prípade domácnosti je odklad splátok pre COVID-19 limitovaný dĺžkou deviatich mesiacov a je možné oň požiadať iba raz počas pandémie. Z prieskumu vyplynulo, že klienti uprednostňujú dohodu s bankami a bankové inštitúcie tak zvolili individuálny prístup,“ hovorí Zuzana Šimonová.

Riziko nesplácaných úverov
Naďalej pretrváva riziko výrazného nárastu nesplácaných úverov. Na základe prieskumu Centrálnej banky Slovenska, je necelé 1 % zadlžených domácností, ktoré sa obávajú neschopnosti splácať úvery. Domácnosti, ktoré majú zvýšené riziko, alebo sú blízko hranice rizika finančných ťažkostí je na Slovensku 12 % zadlžených domácnosti. Situácia je aj naďalej neistá a je tu riziko, že objem nesplácaných úverov bude rásť a v riziku nesplácania by sa tak mohlo ocitnúť 1,7 % úverov domácností. 

Aj napriek podporným opatreniam zmierňujúcim vplyvy krízy, existuje riziko výrazného nárastu nesplácaných úverov. Vyše polovica domácností zaznamenala výpadok časti príjmu či zhoršenie v oblasti pracovného postavenia alebo podnikania. V dôsledku výpadku tržieb podnikov, sa v riziku nesolventnosti môže ku koncu roka 2020 ocitnúť približne 8,6 % podnikov a v roku 2021 ďalšie 3,1 % podnikov, v nepriaznivom scenári to môže byť až 5,1 % podnikov.

Pandémia v podnikateľskom prostredí

V dôsledku druhej vlny pandémie nemožno vylúčiť zastavenie oživovania domácej ekonomiky. Kým v roku 2020 sa kríza dotkne najmä podnikov, ktoré už pred krízou boli v horšej finančnej situácii, v roku 2021 môže kríza negatívne ovplyvniť aj zdravšie podniky. Vládou prijaté podporné opatrenia na pomoc podnikateľom zmierňujú negatívny vplyv pandémie, bez nich by sa v riziku nesolventnosti ocitlo ešte viac podnikov a ekonomické dôsledky by tak boli ešte výraznejšie . „Hlavnou cieľovou skupinou pokračujúcich podporných opatrení by mali byť najmä perspektívne podniky s udržateľným obchodným modelom, ktoré potrebujú preklenúť dočasný výpadok tržieb,“ uzatvára Zuzana Šimonová, úverová analytička.

Povedzte nám o vašich želaniach, snoch a cieľoch

Našimi klientmi sú šikovní, aktívni ľudia, ktorí sa dokážu nadchnúť pre to čo robia tak v osobnom, ako aj pracovnom živote. Ak patríte medzi nich, radi vás podporíme. Dohodnite si bezplatné stretnutie a zistite aké benefity získate, ak zveríte svoje peniaze profesionálom, ktorých starostlivosť o financie baví.