Hypotekárny úver býva najväčšou záťažou rozpočtu slovenských domácností. Preto každé usporené percento z úrokovej sadzby môže zavážiť a pomôcť na ceste k finančnej slobode. Nemusíte poznať aktuálne trhové podmienky na to, aby ste vedeli, či sa vám pôžičku oplatí refinancovať. Tieto starosti nechajte na odborníkov zo Swiss Life Select Slovensko. Ak vás zaujíma ako proces refinancovania prebieha, radi vám ho v nasledujúcich riadkoch priblížime.

29

Banka vám najneskôr 60 dní pred skončením fixácie pošle oznámenie, v ktorom budú nasledovné informácie:

 • nová úroková sadzba a dĺžka fixu na ďalšie obdobie
 • výška novej splátky s aktualizovaným splátkovým kalendárom
 • podrobnosti k možnosti bezplatne vykonať predčasné splatenie úveru, ak vám nové podmienky nevyhovujú
25
 • naďalej pokračujte v splácaní aktuálnej výšky splátky do konca fixačného obdobia
 • zmena splátky bude bankou nastavená automaticky  
 • po skončení obdobia fixácie budete splácať úver s novou splátkou
 • nový splátkový kalendár nájdete štandardne v internet bankingu
 • Upozornenie: Využite príležitosť zmeniť podmienky v úverovej zmluve, napr.: zmeniť typ úrokovej sadzby, zmeniť dĺžku doby splácania úveru. Banka vypracuje Dodatok k úverovej zmluve, za prípadné zmeny neplatíte žiaden poplatok.
21
 • Pokúste sa s bankou vyjednávať o poskytnutí lepších podmienok. Ak neuspejete, minimálne 30 dní pred skončením fixácie písomne požiadajte o predčasné splatenie úveru a o vyčíslenie jeho zostatku.  Banky dokument spravidla vystavia skôr, no zákonná lehota je 30 dní. Za vystavenie Potvrdenia o vyčíslení zostatku k úveru si môže banka účtovať administratívny poplatok. Dokument budete potrebovať k čerpaniu refinančného úveru v novej banke.
 • Začnite v predstihu hľadať vhodné možnosti refinancovania, aby ste stihli všetky zákonné lehoty. Naši finanční sprostredkovatelia vám v tomto procese radi pomôžu.

Potvrdenie o vyčíslení zostatku úver musí obsahovať

 • výšku zostatku úveru (dlžnú sumu, úroky ku dňu vyplatenia úveru, prípadne alikvótnu sumu poplatku za poskytnutie úveru, ak bol započítaný do výšky úveru)
 • číslo účtu, v prospech ktorého má byť úhrada zrealizovaná
 • dátum, ku ktorému majú byť najneskôr uhradené peniaze, banka tu udeľuje súhlas s dočasným zapísaním záložného práva na nehnuteľnosť na druhom mieste (za udelenie súhlasu s dočasným zapísaním záložného práva si banka neúčtuje poplatok)
fincentrum-18

Zdá sa vám to zložité?

Administratívne úkony a komunikáciu s bankou nechajte na nás.

Čo robiť, ak vám fixácia nekončí, ale úroky na trhu sú výhodnejšie

 • ak zistíte, že iná banka ponúka nižšiu úrokovú sadzbu, využite tento argument vo svoj prospech a písomne požiadajte banku o prehodnotenie úrokovej sadzby
 • ak vám banka nezníži úrok, môžete požiadať o predčasné splatenie úveru - banku požiadajte o vyčíslenie zostatku (banky vyčíslenie spravidla vystavia skôr, avšak zákonná lehota je 30 dní)
 • zároveň v banke, ktorá pre vás ponúka výhodnejšiu úrokovú sadzbu predložte žiadosť o úver, vrátane príloh, ktoré banka požaduje
 • ak splníte všetky kritéria banky, tá vám po komplexnom posúdení žiadosti o úver zašle stanovisko. V prípade kladného stanoviska nová banka vypracuje zmluvnú dokumentáciu, ku ktorej bude žiadať Potvrdenie o vyčíslení zostatku úveru 
 • v prípade, ak vám banka žiadosť zamietne,  pôvodný úver budete splácať naďalej v zmysle platnej úverovej zmluvy
28

K žiadosti do novej banky predložte tieto dokumenty:

 • doklad totožnosti, pôvodnú úverovú zmluvu, pôvodnú záložnú zmluvu k nehnuteľnosti
 • banka môže požadovať aj potvrdenie o príjme a tiež výpisy z účtu, na ktoré vám chodí príjem

  Po schválení úveru banka pripraví:
 • zmluvu o úvere, záložnú zmluvu k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zabezpečenia, návrh na vklad záložného práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva

Po podpise zmluvy, vybavte ešte kataster

 • pripravte si 66 eur, čo je poplatok za podanie návrhu na vklad záložného práva k nehnuteľnosti, ktorý vám v podateľni potvrdia. Návrh na vklad bude potvrdený pečiatkou, v ktorej bude uvedený dátum podania a zároveň bude vyznačené číslo vkladu, ktoré bude neskôr zapísané na liste vlastníctva.
06
 • skontroluje podmienky čerpania úveru v úverovej zmluve. Banka v nej uviedla aj to, aké doklady jej musíte predložiť.
 • nehnuteľnosť, ktorú banke zakladáte musí byť poistená. Preto si starostlivo vyberte vhodné poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti a uzatvorte zmluvu. Po úhrade poistného, požiadajte poisťovňu o vinkuláciu zmluvy v prospech banky. Vinkulačné tlačivo vystaví a zároveň potvrdí poisťovňa na základe vašej žiadosti. Formulár „Žiadosť o vinkuláciu poistnej zmluvy“, ako aj „Vinkulačné tlačivo“ vám odovzdá banka, ktorá úver poskytne.

Banke k čerpaniu úveru predložte: 

 • potvrdený návrh na vklad záložného práva k nehnuteľnosti v originálnom vyhotovení
 • poistnú Zmluvu k nehnuteľnosti, zároveň doklad o úhrade platby poistného
 • potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia z poistenia nehnuteľnosti nehnuteľnosti, ktoré potvrdila príslušná poisťovňa.

Posledné kroky k načerpaniu úveru:

 • v banke podpíšete žiadosť o jeho čerpanie. V žiadosti o čerpanie úveru uvediete číslo účtu v zmysle Potvrdenia o vyčíslení zostatku pôvodného úveru. 
 • banka v zmysle vašej žiadosti zrealizuje úhradu a pošle finančné prostriedky v prospech účtu pôvodnej banky
14
 • ak bude pôvodný úver splatený, banka vystaví takzvanú Kvitanciu. Banka ňou potvrdzuje, že dlžník svoj dlh splatil, čím došlo k zániku záložného práva k nehnuteľnosti. Za jej vystavenie nebudete banke platiť žiadny poplatok.
 • Kvitanciu pôvodná banka zasiela poštou na príslušný katastrálny úrad
 • Katastrálny úrad následne uvoľní toto záložné právo k nehnuteľnosti. Pošle vám list vlastníctva, na ktorom v časti „C“ bude zapísaná už iba ťarcha v prospech banky, ktorá nový úver poskytla.
fincentrum-23

Zdá sa vám to zložité?

Administratívne úkony a komunikáciu s bankou nechajte na nás.

Family with small children gardening on farm, growing organic vegetables.

Blogy

Každý deň môžete žiť udržateľne. Vďaka 13 užitočným radám

V čase, keď je donáška jedla a online nakupovanie mimoriadne populárne sú plasty na každom kroku a to aj napriek tomu, že nie je až také ťažké sa vyhnúť im. Prinášame vám tipy, ktoré spôsobia len malé zmeny vo vašom živote, ale zároveň bude váš život udržateľnejší.

Čítať ďalej
SLS01754

Životné témy

Katka Hutyrová z NOSENE: Nie som ekologický maniak, prinášam alternatívu

Jej šatník tvorí z 99 % oblečenie z druhej ruky a má tiež pravidlo - koľko vešiakov, toľko kusov. Ak si donesie jedny nové šaty, iné musia preč. Katarína Hutyrová - zakladateľka konceptu NOSENE - si myslí, že dnes je už secondhand miestom, kam sa netreba hanbiť vojsť.

Čítať ďalej
Nicolas_Maury_Aufmacher

Životné témy

Nicolas Maury: „Je ťažké stať sa človekom schopným sebarealizácie“

Francúz Nicolas Maury je jednou z vychádzajúcich hviezd európskeho filmu. So svojimi jemnými spôsobmi a tým, ako prejavuje city, stelesňuje novú mužnosť. Porozprávali sme sa s ním o jeho boji za život podľa vlastných predstáv aj o sile kinematografie.

Čítať ďalej
fincentrum-34

Blogy

Všetko o refinancovaní hypotéky

Hypotekárny úver býva najväčšou záťažou rozpočtu slovenských domácností. Preto každé usporené percento z úrokovej sadzby môže zavážiť a pomôcť na ceste k finančnej slobode. Nemusíte poznať aktuálne trhové podmienky na to, aby ste vedeli, či sa vám pôžičku oplatí refinancovať. Tieto starosti nechajte na odborníkov zo Swiss Life Select Slovensko. Ak vás zaujíma ako proces refinancovania prebieha, radi vám ho v nasledujúcich riadkoch priblížime.

Čítať ďalej
shutterstock_626698784 (1)

Blogy

Ako si zvýšiť bonitu pri žiadosti o úver na bývanie

Vaša schopnosť úver riadne splácať je kľúčovým kritériom, ktoré banka pri žiadosti o pôžičku preveruje. „Aby ste si mohli kúpiť bývanie podľa vlastných predstáv, prečítajte si pár rád, ktoré vám môžu zlepšiť bonitu a dorovnať aj pár eur, ktoré vám zoberie zvýšenie životného minima, platné od 1. júla 2021,“ hovorí Zuzana Šimonová, úverová analytička Swiss Life Select.

Čítať ďalej
poistenie nehnutelnosti

Blogy

Tornádo preverilo poistenie nehnuteľností a domácností. Neoplatí sa ho podceňovať

Včerajšie tornádo blízko našich hraníc ukazuje, aké dôležité je kvalitné poistenie majetku. Spozornieť by ste však mali aj v prípade, že poistení už ste. Riziko víchrice je síce štandardným poistným rizikom zahrnutým v poistnom krytí, no náhrada škody nemusí byť dostatočná, ak váš dom alebo byt nemáte poistený na jeho reálnu hodnotu.

Čítať ďalej