Financie sú jednou z najťažších otázok vo vzťahoch. V rozhovore so vzťahovým terapeutom a autorom Michaelom Marym sa dozviete o rôznych formách peňazí, finančnom vyjednávaní s partnerom a otázke koľko sebaurčenia je potrebného vo vzťahu k peniazom v partnerstve. Lebo racionálna dohoda partnerov v oblasti financií je vždy dobrým základom pre život podľa vlastných predstáv.

Pán Mary, čo máte proti romantike?
Vôbec nič. Práve naopak, rozhodne by som sa opísal ako romantik.

Napriek tomu povzbudzujete páry, aby hovorili vo vzťahu o peniazoch čo najskôr.
To nie je protirečenie, pretože láska a peniaze patria k sebe od samého začiatku. Od prvého rande sa vynára otázka, kto platí? Necháme prepitné? A téme sa nakoniec nedá vyhnúť najneskôr v čase, keď pár začne spolu bývať. Skúsenosti ukázali, že čím lepšie páry dokážu hovoriť o peniazoch, tým kvalitnejší je aj ich vzťah. Téma peňazí je posledným tabu v láske, no nehovoriť na túto tému, je jedným z najčastejších príčin konfliktu vo vzťahoch.

Prečo je téma peňazí tak konfliktná?
Peniaze a láska údajne nemajú nič spoločné: láska je osobná a emocionálna, zatiaľ čo peniaze sú neosobné a chladné. Každý, kto hovorí o peniazoch, má obavy, že môže narušiť harmóniu a spoločné šťastie.

Aký je podľa vás správny spôsob, ako hovoriť o peniazoch vo vzťahu?
Treba rozlišovať medzi rôznymi formami lásky a peňazí: partnerskými peniazmi, peniazmi priateľov a peniazmi z lásky. Oddelením týchto pojmov môžeme presne definovať, na aký účel majú peniaze slúžiť. A v závislosti od použitia sa líši aj spôsob, akým sa s nimi zaobchádza.

Michael_Mary_2
Skúsenosti ukazujú, že čím lepšie dokážu partneri spolu hovoriť o peniazoch, tým lepší je ich vzťah.

Čo znamenajú peniaze partnerov?
Je to všetko o partnerstve, čo charakterizuje spoľahlivosť a dodržiavanie zmluvy. V tejto oblasti musí byť jasné, kto a v akom rozsahu prispieva na životné náklady, spoločné bývanie alebo rodinný život – a ako sú tieto príspevky vyvážené. Rozhovory o partnerských peniazoch si vyžadujú chladnú hlavu, a preto túto oblasť nazývam „chladné peniaze“. Napríklad, môžem zaplatiť viac za náš spoločný domov, ale chcem, aby to bolo vyvážené niekde inde.

Na čo sú peniaze priateľov?
Peniaze priateľov sú o sympatii a podpore. Tu peniaze slúžia k šťastiu a blahu druhej osoby, napríklad spolufinancovaním jej ďalšieho odborného vzdelávania alebo drahého hobby. Robiť dobro v prospech druhého je v tomto prípade kľúčové. Nedá sa o tom vyjednávať. Nie je to o kompenzácii a splácaní, ale o dávaní a prijímaní. Je to o dohodách a účasti. Hlavná otázka je, čo môžem urobiť, aby som ťa spravil šťastnou alebo šťastným. Peniaze v tejto oblasti sú „teplé peniaze“.

A čo dostanete výmenou za peniaze z lásky?
Nič. Peniaze sú vyjadrením lásky. Chcem ukázať svojmu partnerovi, čo pre mňa znamená. Tieto peniaze sú „horúce peniaze“. Peniaze z lásky sa vyparujú. Dávate ich bezpodmienečne.

Aké sú výhody tohto rozlíšenia?
Pomáha objasniť veci a vyhnúť sa nedorozumeniam. Predpokladajme, že jeden partner chce začať podnikať ako profesionálny terapeut a druhý partner, ktorý nedávno zdedil peniaze, hovorí: "Ok, dám ti štartovací kapitál." Potom by malo nasledovať vysvetlenie, čo to znamená. Sú to peniaze partnera? Očakáva, za nich kompenzáciu? Sú to peniaze priateľov, ktoré môže vrátiť pozornosťou iným spôsobom? Alebo je to dar peňazí na lásku? Existujú tu rôzne očakávania, ktoré by sa potom mali stať predmetom komunikácie.

Michael_Mary_1
Pokiaľ ide o peniaze, mali by ste v podstate premýšľať o vzťahu od konca. Opýtajte sa sami seba: Čo by sa stalo, keby sme sa rozišli?

Koľko sebaurčenia človek potrebuje, pokiaľ ide o peniaze? Odporúčate párom napríklad mať oddelené účty, aby sa vyhli konfliktom?
To môže pomôcť. No, ak existuje veľký rozdiel v príjmoch partnerov alebo sa ich očakávania výrazne líšia, stále je potrebné si veci vydiskutovať. Ak chce jeden dovolenku na Maledivách, zatiaľ čo druhý si môže dovoliť len prenájom apartmánu v Chorvátsku, čo by ste mali robiť? Aby sa zabránilo tomu, že peniaze budú hrať deštruktívnu úlohu vo vzťahu, partneri by sa mali usilovať o neustálu rovnováhu. Najlepšie je otvorene riešiť rozdiely v príjmoch, aby sme sa s nimi vyrovnali spôsobom, ktorý je prijateľný pre oboch partnerov.

Existujú veľmi odlišné finančné typy, od sporiteľov až po hráčov a rozhadzovačov. Čo robiť, ak je pár v tomto smere diametrálne odlišný?
Často sa to stáva, ale nemusí to byť problém. Nemôžete očakávať, že druhá osoba bude rovnaká ako vy. Ak sa pár nasťahuje do spoločného domu a jeden má rád drahé interiéry, zatiaľ čo druhý uprednostňuje minimalizmus a praktickú stránku vecí, nemali by sa hádať o tom, kto má pravdu. Otázkou by skôr malo byť, akým spôsobom sa vedia najlepšie vysporiadať s týmito rozdielmi.

Mal by typ sporiteľ prevziať zodpovednosť za hospodárenie domácnosti, aby oboch zabezpečil na dôchodok?
Potom rozhadzovač povie, že šetrenie je v poriadku, ale tiež je dôležité užívať si život. Musíte uznať rozdiely a dohodnúť sa na tom, ako s nimi zaobchádzať. Neexistuje univerzálne riešenie, je to iné pre každý pár.

Nie je múdrejšie rozísť sa, ak rozdielny pohľad na peniaze spôsobuje problémy?
Nie. Ale na druhej strane je lepšie nevstupovať do žiadnych finančných záväzkov spoločne. Raz som stretol pár, kde žena zdedila peniaze. Chcela si za ne zaobstarať dom a spýtala sa svojho partnera, či sa chce na zaobstaraní finančne podieľať. Povedal, že nie, ale bol ochotný platiť jej nájom. To je dobrý príklad toho, ako sa vyhnúť konfliktom.

Založenie rodiny je často kľúčovým momentom vo vzťahu – aj z finančného hľadiska.
Áno, a zvyčajne to vytvára nerovnováhu. Jeden z rodičov sa vzdáva svojej kariéry, aby sa postaral o deti. To znamená nielen stratu príjmu a kariéry, ale aj dopad na budúci dôchodok. Z tohto pohľadu - pokiaľ ide o peniaze, mali by ste v podstate premýšľať o vzťahu od konca, a to najneskôr v čase, keď majú prísť deti. Opýtajte sa sami seba, čo by sa stalo, keby sme sa rozišli?

Je dôležité vyjednávať tvrdo a od začiatku určiť, akú kompenzáciu chcete za nefinančné príspevky do domácnosti, ako sú domáce práce alebo starostlivosť o deti.

Mala by mladá rodina práve v okamihu najväčšieho šťastia predpokladať aj to najhoršie?
Áno, práve vtedy je tolerancia k takejto diskusii najväčšia. To je to, čo robíme v iných oblastiach života.  Poistenie si tiež uaztvárame pre prípad tých najhorších scenárov ako ťažká choroba alebo smrť. Ide o dosiahnutie rovnováhy v partnerstve. Musíme akceptovať, že nemajetkové príspevky, ako sú domáce práce alebo starostlivosť o deti, sú rovnako dôležité pre úspech vzťahu ako platená práca. Musíte tvrdo vyjednávať a od začiatku určiť výšku kompenzácie, ktorú za to očakávame. A najlepšie je mať to overené notárom.

Čo ak jeden z partnerov povie: Ale to nie je potrebné, veď sa milujeme.
Môžete odpovedať: "Áno, samozrejme, že ťa milujem. A ak ma miluješ rovnako, potom ti nebude prekážať, keď so mnou uzavrieš zmluvu." Bohužiaľ, najmä ženy s tým majú naozaj problém. Finančné dohody často považujú za neromantické. Táto neochota ich potom často dostáva do situácie, kedy musia akceptovať veľké znevýhodnenie. Byť slepý v peniazoch pre lásku môže byť veľmi drahé.

Ako môžu ženy trénovať otváranie otázky peňazí?
Tu nie je veľmi čo trénovať. Musia chcieť, musia vedieť, že je to dôležité a musia byť presvedčené alebo samy seba presvedčiť, že peniaze a láska patria k sebe, ale ide o dve rozdielne témy.

Je mladšia generácia v diskusiách o peniazoch vo vzťahu pragmatickejšie?
Ťažko povedať. Ale mám dojem, že je čoraz bežnejšie udržiavať materiálny svet oddelený. Každý zarába vlastné peniaze, každý má svoj vlastný účet a regulované majú len spoločné náklady. Zaujímavé to začína byť až po narodení detí. Až potom sa ukáže, či pár dokáže pristupovať k otázke peňazí triezvo a vyjednať si spravodlivejšie pravidlá ako generácia ich rodičov.

Potrebujete poradiť s rodinnými financiami?

Dohodnite si bezplatné stretnutie a zistite aké benefity získate, ak zveríte svoje peniaze profesionálom, ktorých starostlivosť o financie baví.

Michael_Mary_3
Kto je Michael Mary?

Michael Mary je vzťahový poradca a autor mnohých non-fiction kníh, ktoré boli preložené do viacerých jazykov. Moderoval svoje vlastné programy ako poradca pre vzťahy v nemeckej verejnoprávnej televízii. Jednou z jeho špeciálnych oblastí odbornosti sú peniaze vo vzťahoch, o ktorých napísal bestseller "Die Liebe und das liebe Geld – Vom letzten Tabu in Paarbeziehungen" (Láska a peniaze – posledné tabu vo vzťahoch párov) (Piper, 2018). Michael Mary žije a pracuje v Hamburgu.

Focused smart millennial woman in eyeglasses busy with financial paperwork, calculating utility bills or taxes, managing monthly household budget or planning expenditures, bookkeeping concept.

Tlačové správy

Pre vyššie úroky môžete dostať menšiu hypotéku

Historicky najnižším sadzbám hypotekárnych úverov sa každým dňom vzďaľujeme. Snaha o získanie úveru ešte aspoň pri súčasných úrovniach má pôvod v preplatenosti. Ak je možnosť vrátiť banke menej, je dobré to využiť. Sadzba má však vplyv nielen na výšku pravidelnej splátky.

Čítať ďalej
Rockefeller Family

Životné témy

Pravnučka Rockefellerovcov: Prečo sme sa zriekli toho, čo stálo pri zrode dynastie: ropy?

Nikdy predtým nebolo toľko majetku odovzdávaného z jednej generácie na druhú ako je tomu dnes. Preto sa začína hovoriť o "Generácii E" (Z anglického slova Entitled - oprávnený. Často označuje ľudí, ktorí bez veľkého úsilia zdedili značný majetok). Patrí sem aj Valerie Rockefeller, pra pravnučka prvého miliardára na svete Johna D. Rockefellera. Novodobá filantropka predsedá Rockefeller Brothers Fund. Nadácia s hodnotou 1,3 miliardy dolárov zaujala, keď sa zriekla toho, čo stálo pri zrode dynastie pred 150 rokmi: ropy.

Čítať ďalej
Real estate agent shows the development to his client.

Tlačové správy

Čo zvyšuje ceny nehnuteľností?

Rast úrokových sadzieb na úveroch na bývanie znamená, že budú o čosi nedostupnejšie. Nedostupnosť sa týka predovšetkým ľudí z nižších príjmových skupín. Bonitným ich možnosti zadlženia sa v podstate nezmenia, okrem toho, že budú platiť vyššiu splátku.

Čítať ďalej
Concentrated young male project manager software developer standing by desk at workplace in office involved in paperwork, checking comparing data in hardcopy and on laptop screen, making notes changes

Blogy

Neinvestujete, lebo sa chcete vyhnúť chybám? Chyba!

Nikto nie je neomylný. Chyby pri investovaní nerobia iba bežní investori ale aj dlhoroční profesionáli. Je chyba dôvodom, prečo by sme nemali investovať? Určite nie. Veď ani profesionáli neprestanú s investíciami, ak urobia chybu. Mimochodom, čím skôr chybu spravíte, tým viac času budete mať na jej nápravu.

Čítať ďalej
Simon Sicko_ttl

Životné témy

Šimon Šicko: Herný priemysel je o hľadaní balansu medzi dátami a emóciami

Keď chcel zažať pracovať v hernom priemysle, musel si založiť vlastnú firmu. Z biznisu, ktorý Šimon Šicko spolu s troma spoluzakladateľmi buduje od roku 2007, je dnes jedno z najväčších a najúspešnejších herných štúdií v regióne. Za svoje biznisové úspechy získal viaceré ocenenia, medzi inými aj EY Podnikateľ roka 2018. Z riaditeľskej stoličky však v marci 2021 zosadol, aby seba aj firmu posunul ďalej.

Čítať ďalej
Worried Barista Using Digital Tablet in a Cafe.

Tlačové správy

Makro komentár 05/2022: Globálna ekonomika čelí protivetru

Vojna v Európe, obmedzenia v dodávateľskom reťazci a sprísnenie monetárnej politiky. Kľúčové faktory, ktoré významne vplývajú na svetovú ekonomiku. Mierny pokles cien energií by mal viesť k zmierneniu inflácie. Robustný lokálny dopyt v Európe tlmí okamžitú hrozbu recesie.

Čítať ďalej