Nikto nie je neomylný. Chyby pri investovaní nerobia iba bežní investori ale aj dlhoroční profesionáli. Je chyba dôvodom, prečo by sme nemali investovať? Určite nie. Veď ani profesionáli neprestanú s investíciami, ak urobia chybu. Mimochodom, čím skôr chybu spravíte, tým viac času budete mať na jej nápravu.

Ako sa hovorí, kto nič nerobí, nič nepokazí a preto by mal byť odmenený. Pri investovaní to však neplatí. Kto neinvestuje, nechá tak svoje rezervy pohltiť infláciou a namiesto odmeny bude potrestaný tým, že si zo svojich úspor nebude môcť dovoliť kúpiť toľko ako dnes.

Robiť chyby je síce ľudské, no pri investovaní sa im dá vyhnúť. Dá sa totiž poučiť na chybách iných investorov, keďže nie sú vôbec tajné.
 

1. (najväčšia) investičná chyba: Neinvestovať

Nechať úspory na bežnom účte či pod vankúšom je síce bezpečné, no iba z pohľadu dneška. V horizonte rokov je to zlé riešenie, keďže inflácia zvyšuje ceny tovarov a služieb rýchlejšie, než sa zvyšuje objem úspor. Ideálne je, ak tempo rastu úspor prevyšuje tempo zvyšovania cien. Preto sa v dnešných dňoch čoraz častejšie skloňuje pojem investovanie.
 

2. investičná chyba: Snaha rýchlo všetko napraviť

Okamžitý presun peňazí z banky či vankúša je jednou z bežných chýb. Človek sa vystavuje riziku, že krátko po investovaní sa trhy prepadnú. Vhodnejšie je preto rozložiť investíciu v čase, teda investovať postupne, napríklad raz či dva razy do mesiaca. Potom sa aj dobre sleduje, aký efekt to má na vývoj investície.

3. investičná chyba: Prílišná snaha

Sledovať vývoj investície je žiaduce, no aj tu platí, že všetko s mierou. Príliš časté nahliadanie môže viesť k častej snahe reagovať na vývoj. Investícia je v prvom rade dlhodobá záležitosť a frekventované zmeny v nej sú spojené s poplatkami, ktoré znížia výnos. Časovať kúpu či predaj tak, aby z toho plynul zisk, a navyše to dokázať dlhodobo, je nereálne. Investícia totiž nie je špekulácia.

4. investičná chyba: Chýbajúci cieľ

Kým špekulácia je dobré hobby alebo náplň práce, investovanie je spojené s budovaním finančného majetku. Ten môže byť krátkodobý i dlhodobý. Má plniť určitú úlohu, ktorá má svoje miesto vo finančnom pláne, aby sa naplnil cieľ investora. Bezpečnostná rezerva má iné zloženie i vývoj ako rezerva na dôchodok. Kým v jednej je dočasná strata neprípustná, pri budovaní dôchodku je dôležitý stav na konci investičného horizontu.

5. investičná chyba: Panika

Strata v súvislosti s peniazmi má dve podoby. Prvou je nižší stav investičného účtu. Poklesy a nárasty sú bežné, ako choroby a uzdravenia počas života človeka. Väčšinou je však človek zdravý, podobne aj vývoj dostatočne diverzifikovaného portfólia je rastúci. Snaha o rýchle ukončenie nepriaznivého stavu znamená nezvratnú stratu. Druhou podobou je strata kúpnej sily. Po desiatkach rokoch sporenia sila jedného eura nebude taká, ako dnes. Cieľom dlhodobého investovania nie je ochrániť sa pred poklesom, ale zabezpečiť financie na život podľa vlastných predstáv v budúcnosti.

6. investičná chyba: Hľadanie ideálu

Iba kombináciou rôznych investičných nástrojov sa dajú splniť krátkodobé i dlhodobé ciele súčasne. Plniť cieľ jedným investičným nástrojom znamená, že treba niekde z kombinácie riziko-výnos-likvidita ubrať či pridať, čo môže znepríjemniť život v krajných situáciách. Skrátka niečo také, ako je garancia vkladu i zhodnotenia, ochrana pred infláciou a okamžitá dostupnosť v jednom investičnom produkte, neexistuje.

Focused smart millennial woman in eyeglasses busy with financial paperwork, calculating utility bills or taxes, managing monthly household budget or planning expenditures, bookkeeping concept.

Tlačové správy

Pre vyššie úroky môžete dostať menšiu hypotéku

Historicky najnižším sadzbám hypotekárnych úverov sa každým dňom vzďaľujeme. Snaha o získanie úveru ešte aspoň pri súčasných úrovniach má pôvod v preplatenosti. Ak je možnosť vrátiť banke menej, je dobré to využiť. Sadzba má však vplyv nielen na výšku pravidelnej splátky.

Čítať ďalej
Rockefeller Family

Životné témy

Pravnučka Rockefellerovcov: Prečo sme sa zriekli toho, čo stálo pri zrode dynastie: ropy?

Nikdy predtým nebolo toľko majetku odovzdávaného z jednej generácie na druhú ako je tomu dnes. Preto sa začína hovoriť o "Generácii E" (Z anglického slova Entitled - oprávnený. Často označuje ľudí, ktorí bez veľkého úsilia zdedili značný majetok). Patrí sem aj Valerie Rockefeller, pra pravnučka prvého miliardára na svete Johna D. Rockefellera. Novodobá filantropka predsedá Rockefeller Brothers Fund. Nadácia s hodnotou 1,3 miliardy dolárov zaujala, keď sa zriekla toho, čo stálo pri zrode dynastie pred 150 rokmi: ropy.

Čítať ďalej
Real estate agent shows the development to his client.

Tlačové správy

Čo zvyšuje ceny nehnuteľností?

Rast úrokových sadzieb na úveroch na bývanie znamená, že budú o čosi nedostupnejšie. Nedostupnosť sa týka predovšetkým ľudí z nižších príjmových skupín. Bonitným ich možnosti zadlženia sa v podstate nezmenia, okrem toho, že budú platiť vyššiu splátku.

Čítať ďalej
Concentrated young male project manager software developer standing by desk at workplace in office involved in paperwork, checking comparing data in hardcopy and on laptop screen, making notes changes

Blogy

Neinvestujete, lebo sa chcete vyhnúť chybám? Chyba!

Nikto nie je neomylný. Chyby pri investovaní nerobia iba bežní investori ale aj dlhoroční profesionáli. Je chyba dôvodom, prečo by sme nemali investovať? Určite nie. Veď ani profesionáli neprestanú s investíciami, ak urobia chybu. Mimochodom, čím skôr chybu spravíte, tým viac času budete mať na jej nápravu.

Čítať ďalej
Simon Sicko_ttl

Životné témy

Šimon Šicko: Herný priemysel je o hľadaní balansu medzi dátami a emóciami

Keď chcel zažať pracovať v hernom priemysle, musel si založiť vlastnú firmu. Z biznisu, ktorý Šimon Šicko spolu s troma spoluzakladateľmi buduje od roku 2007, je dnes jedno z najväčších a najúspešnejších herných štúdií v regióne. Za svoje biznisové úspechy získal viaceré ocenenia, medzi inými aj EY Podnikateľ roka 2018. Z riaditeľskej stoličky však v marci 2021 zosadol, aby seba aj firmu posunul ďalej.

Čítať ďalej
Worried Barista Using Digital Tablet in a Cafe.

Tlačové správy

Makro komentár 05/2022: Globálna ekonomika čelí protivetru

Vojna v Európe, obmedzenia v dodávateľskom reťazci a sprísnenie monetárnej politiky. Kľúčové faktory, ktoré významne vplývajú na svetovú ekonomiku. Mierny pokles cien energií by mal viesť k zmierneniu inflácie. Robustný lokálny dopyt v Európe tlmí okamžitú hrozbu recesie.

Čítať ďalej
Upozornenie

Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.