Ak chcete žiť život podľa vlastných predstáv a dosiahnuť raz finančnú nezávislosť, je pre vás pravidelné a dlhodobé investovanie mimoriadne dôležité. Pomáhame ľuďom k finančnej slobode aj tým, že sledujeme najnovšie investičné trendy. A jedným z tých kľúčových je trvalo udržateľné investovanie. Fondy označované ako ESG, budú hrať pri tvorbe stratégií stále významnejšiu rolu. A keďže aj my v Swiss Life Select cítime trvalú udržateľnosť ako silný záväzok, postupne zavádzame ESG investície aj do nášho portfólia.

Známy ekonóm Milton Friedman v roku 1970 povedal, že prioritnou zodpovednosťou firiem je maximalizovať hodnotu pre svojich akcionárov. Tento prístup – známy ako Friedmanova doktrína – ktorý velil vedeniu firiem maximalizovať zisk v zásade „za každú cenu“, odvtedy praktizovala väčšina firemných lídrov. V biznis modeli sa však začali objavovať prvé trhliny v posledných dvoch dekádach pre škandály, ktoré vyplynuli práve z bezohľadného podnikania. Bankrot energetického giganta Enron pre účtovné podvody v roku 2001, pád Lehman Brothers a nasledujúca finančná kríza aj nedávny emisný škandál Volkswagenu mali spoločného menovateľa – využiť akékoľvek prostriedky na zvýšenie ziskovosti firiem.

Ktoré investície sú ESG?
Avšak najzásadnejším signálom pre nástup spoločensky zodpovedného prístupu podľa environmentálnych, sociálnych a spoločenských (ESG) princípov bola zelená agenda. S nástupom diskusie o opatreniach na zmiernenie klimatickej krízy prišla nielen nová vlna regulácií, ale aj dobrovoľné záväzky firiem zmeniť svoje podnikanie na prijateľnejšie podľa princípov ESG. V neposlednom rade preto, že zákazníci očakávajú a oceňujú zodpovedný prístup značiek k okoliu.

Ako ESG sa označujú investície, ktoré aktívne prispievajú k udržateľnosti životného prostredia, nepodvádzajú zákazníkov a zamestnancov a rešpektujú pri svojom podnikaní ľudské práva. V princípe sa riadia heslom Henryho Forda „Žiadna firma neprežije, pokiaľ nedokáže generovať zisk, ak sa však pritom nesústredí výlučne na jeho generovanie.“ Najviditeľnejšie túto zmenu vidno pri módnom priemysle: kým štandardom pri výrobe textilu je ešte stále využívanie detskej práce a platová diskriminácia žien, prvé ESG lastovičky presúvajú výrobu do fabrík s kontrolovaným, férovým prístupom k ženám a súbežne sa snažia znižovať dopad na životné prostredie.

Toto sú príklady faktorov, ktoré vstupujú do hodnotenia ESG ratingu firiem. Zdroj: S&P Global

Kým zaviesť ESG zmeny v módnom priemysle je extrémne náročné (a zmeny postupujú zatiaľ pomaly), v ďalších sektoroch sa dejú oveľa rýchlejšie. ESG prístup pritom možno aplikovať v každom sektore. Príkladom sú nábytkárske firmy, ktoré prešli pri nákupe dreva na FSC štandard, ktorý zahŕňa zodpovedný manažment lesov vrátane ochrany vzácneho pralesného biotopu a práv zamestnancov. Alebo dopravné spoločnosti, ktoré menia svoje flotily za nízkoemisné, nasadením elektromobilov či výrobné firmy, ktoré sa zaväzujú k celej sérii zmien vedúcich ku klimatickej neutralite celého výrobného cyklus.

Výstrelok alebo reálna zmena?
Je ESG módnym výstrelkom alebo skutočnou zmenou, ktorú by ste mali zohľadniť pri investovaní? Viacero indikátorov podporuje druhú možnosť a poukazuje aj na dlhodobo vyšší ziskový potenciál týchto firiem.

Z toho, čo vieme o ESG firmách od roku 2005, keď sa začal používať tento termín, sa zdá, že majú všeobecne lepšie nastavené riadenie. Takto dokážu rýchlo a efektívne reagovať na meniace sa potreby na trhu v oblasti environmentálnej regulácie, ako aj spoločenského a politického prostredia. Schopnosť meniť environmentálne riadenie firmy pritom nesúvisí len s otázkou ochrany planéty, ale aj s kontrolou nákladov, príprave na možný pokles výnosov a nastavením pre udržanie ziskovej marže.

shutterstock_1399301306_
Je ESG módnym výstrelkom alebo skutočnou zmenou, ktorú by ste mali zohľadniť pri investovaní? Viacero indikátorov podporuje druhú možnosť a poukazuje aj na dlhodobo vyšší ziskový potenciál týchto firiem.

ESG spoločnosti cielene plánujú zavádzanie množstva zmien od efektívnejšieho hospodárenia s vodou cez úsporu energií až po väčšiu digitalizáciu. Vďaka poslednému bodu dokázali počas pandémie efektívnejšie prejsť na prácu z domu, a tým stlmiť ekonomický dopad prvej vlny na vlastné podnikanie. Podľa analýzy Fidelity Investments dokázali firmy s najvyšším ratingom ESG dosiahnuť počas prvých deviatich mesiacov roka 2020 priemerný zisk na úrovni 0,4 percenta, kým skupina firiem s najhoršou ESG známkou bola v strate 23 percent.

Segment ESG výrazne rastie
ESG firmy majú dlhodobý potenciál fungovať s nižšími nákladmi, a tým aj vykazovať lepšie finančné výsledky. Navyše pri ESG firmách je nízka pravdepodobnosť rizikových praktík. Je preto len logické, že investorov to k týmto investíciám ťahá stále viac. Čísla z finančných trhov hovoria jednoznačne. Podľa Credit Suisse vzrástol počet spoločností v indexe S&P 500, ktoré zverejňujú ESG informácie, od roku 2013 z 35 na 85 %. Len v roku 2020 vzniklo vyše 200 ETF fondov zameraných na ESG investície. A celková kapitalizácia ESG aktív by mohla do roku 2025 narásť až na 53 biliónov dolárov, čo môže predstavovať až tretinu globálnej trhovej kapitalizácie. Ešte ďalej by mohli byť európske aktíva, z ktorých má byť v rovnakom roku viac ako polovica trvalo udržateľná.

Sektor ESG aktív narástol z úrovne 22,8 bil. USD (2016) na 37,8 bil. USD (2020). Zdroj: Bloomberg

Spolu až 77 percent inštitucionálnych investorov v Európe deklaruje, že do piatich rokov prestanú nakupovať akcie a ďalšie cenné papiere firiem, ktoré neplnia ESG kritériá. To znamená jediné – vysoký dopyt po udržateľných riešeniach bude mať vplyv aj na ich pozitívnu výkonnosť. Je preto len logické, že aj bežných investorov to k týmto investíciám ťahá stále viac.

Podpora Európskej únie pre ESG investovanie
Udržateľné investovanie vo veľkom podporuje aj Európska únia. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ musia mať správcovia aktív aj jednotlivé spoločnosti od 10. marca tohto roku na webe uvedené informácie o ich prístupe k udržateľnosti. Rovnako sprostredkovatelia sa zaväzujú klientom prezentovať, v akej miere je každá investícia trvalo udržateľná a spoločensky zodpovedná. S týmto postupom súhlasí 85 % Európanov, ktorí sa v prieskumoch vyslovili v prospech trvalo udržateľných investícií. Logickým krokom bude väčší tlak, aby správcovia aktívne ponúkali stále viac ESG titulov vo svojom portfóliu. Aj tieto kroky povedú k tomu, že sa rast ESG fondov ešte väčšmi podporí a vysoký dopyt zdvihne ceny aktív. Pritom už dnes je nárast hodnoty aktív porovnateľný s najlepšími titulmi. Stačí si porovnať klasický index S&P 500 s jeho mladším „zeleným“ bratom S&P 500 ESG Index.

Zhrnuté a podčiarknuté, keď budete s finančným sprostredkovateľom nabudúce riešiť svoj investičný plán, spýtajte sa ho aj na možnosť nasmerovať časť pravidelných investícií do ESG titulov. Je to krok, ktorý má vysoký potenciál priniesť vám pravidelné zhodnotenie.

Povedzte nám o vašich želaniach, snoch a cieľoch

Našimi klientmi sú šikovní, aktívni ľudia, ktorí sa dokážu nadchnúť pre to čo robia tak v osobnom, ako aj pracovnom živote. Ak patríte medzi nich, radi vás podporíme. Dohodnite si bezplatné stretnutie a zistite aké benefity získate, ak zveríte svoje peniaze profesionálom, ktorých starostlivosť o financie baví.