V čase najväčšieho šírenia vírusu Covid-19 sprísnili slovenské bankové inštitúcie podmienky poskytovania úverov na bývanie. Dnes sa zdá, že hypotekárny trh sa opäť rozbieha. “Niektoré banky totiž pristúpili k uvoľneniu dočasných opatrení,” informuje Zuzana Šimonová, úverová analytička spoločnosti Swiss Life Select.

Slovenské banky prijali v čase vrcholiacej pandémie koronavírusu dočasné opatrenia, ktoré sa týkajú predovšetkým príjmov z podnikateľskej činnosti a príjmov zo zahraničia. Vzhľadom na mimoriadne opatrenia prijaté vládou SR, občania našej krajiny zostali doma, čo vo viacerých prípadoch negatívne ovplyvnilo ich príjmy. Okrem príjmov bankové domy obmedzili aj výšku LTV na 80 % a niektoré banky pre nových klientov obmedzili LTV na 60 %.

Banky postupne zmierňujú obmedzenia
S postupným uvoľňovaním mimoriadnych opatrení aj bankové inštitúcie postupne zmierňujú obmedzenia. “Niektoré banky pristupujú k financovaniu bývania pre cudzích štátnych príslušníkov s pracovným pomerom na Slovensku. Zmierňujú aj akceptáciu príjmov zo závislej činnosti pre klientov, ktorí pravidelne dochádzajúci za prácou z ČR, z Maďarska a Rakúska. Uvoľňujú obmedzenia aj v prípade príjmov opatrovateliek v Rakúsku, ktorý je štandardne posudzovaný ako príjem zo zahraničia z podnikateľskej činnosti,” vysvetľuje Zuzana Šimonová, úverová analytička spoločnosti Swiss Life Select.

Zaujímavé je, že niektoré banky sa rozhodli akceptovať aj OČR z „donútenia“ v čase pandémie. “Podmienkou je, že v čase podania žiadosti o úver musí byť minimálne jedna mzda poukázaná v prospech účtu klienta. V tomto prípade je potrebné myslieť na to, že priemerný mesačný príjem zníži bonitu klienta, čo bude mať vplyv na výšku úveru,” upozorňuje Zuzana Šimonová. Niektoré bankové domy tiež zvýšili LTV na 90 %. Avšak každá žiadosť klienta je posudzovaná individuálne.

Možnosti financovania úveru
V prípade, ak klient plánuje kúpu nehnuteľnosti, mal by mať vytvorenú finančnú rezervu minimálne 10 % až 20 % z hodnoty nadobúdanej nehnuteľnosti. “O úver na bývanie môže klient požiadať aj bez vlastných zdrojov, podmienkou je postačujúci príjem. Chýbajúcu čiastku by tak mohol dofinancovať spotrebným alebo stavebným úverom, čo by však pre neho znamenalo vyššie výdavky na splácanie,” tvrdí úverová analytička.

Výhodné úrokové sadzby a benefity
Dobrá správa je, že úrokové sadzby sú aj naďalej priaznivé, priemerná úroková sadzba je vo výške 1,09 % p.a. Niektoré banky naďalej ponúkajú benefity: preplatenie poplatku za predčasné splatenie úveru na bývanie, spracovanie žiadosti o úver bez poplatku, tiež interné ocenenie nehnuteľnosti bez poplatku a klient môže ušetriť až 66 eur za Kataster.

Rizikový segment podnikania má zatiaľ smolu
Banky sú však stále obozretné a s prihliadnutím na súčasnú ekonomickú situáciu neposkytujú úvery pre žiadateľov, ktorí majú príjem z podnikateľskej činnosti, hlavne zo segmentov hotelov, reštaurácií, cestovného ruchu, maloobchodu a finančných služieb. Žiaľ, na túto skutočnosť sú naviazané aj príjmy zo závislej činnosti zamestnancov, ktorí v rizikových odvetviach pracujú.

Odklad splátok k úverom
“Našťastie od 9. apríla 2020 majú klienti možnosť požiadať svoju banku o odklad splátok až na 9 mesiacov. Odklad sa premietne v úverovom registri, ale nebude mať negatívny dopad na posudzovanie klienta v budúcnosti,” hovorí Zuzana Šimonová. Banky od začiatku krízy evidujú viac ako 162 tisíc takýchto žiadostí.

Objem poskytnutých úverov medziročne rástol
Aj napriek koronakríze objem úverov na bývanie ku koncu mája tohto roka dosiahol výšku 31,4 miliardy eur. To v medziročnom porovnaní znamená nárast o 2,8 miliardy eur a medzimesačne objem vzrástol o 198 miliónov eur, vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.

Úvery stavebného sporenia ku koncu mája tohto roka dosiahli úroveň 2,4 miliardy eur, pričom toto číslo zahŕňa stavebné úvery a medziúvery. Tieto úvery medziročne klesli o 27,3 milióna eur, medzimesačne sa zvýšili o 1,5 milióna eur.

Aký je podiel bánk na objeme úverov?
Najväčší podiel na objeme poskytnutých úverov na bývanie zaznamenala Slovenská sporiteľňa, a to s podielom 26,31 %. Za ňou nasledovala VÚB s podielom 22,28 % a na treťom mieste je Tatra banka s podielom 14,03 %. Pri úveroch zo stavebného sporenia mala najväčší podiel Prvá stavebná sporiteľňa, predstavoval 82,16 %. Za ňou nasledovali Wüstenrot stavebná sporiteľňa a ČSOB Stavebná sporiteľňa.